سوره الحاقه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
<<قلم حاقه معارج>>
شماره: ۶۹
جزء : ۲۹
محل نزول: مکه
ترتيب نزول : ۷۸
تعداد آیه : ۵۲
متن و ترجمه سوره

فهرست سوره‌های قرآن

سوره الحاقه شصت و نهمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۵۲ آیه می باشد.

نزول سوره

سوره الحاقه در مکه نازل شده است. این سوره در ترتیب مصحف، شصت و نهمین سوره و در ترتیب نزول، هفتاد و هشتمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره ملک و پس از آن سوره معارج نازل شده است.

در روایات آمده که این سوره درباره امام على (علیه السلام) نازل شده؛ او حقى بود که تکذیب کنندگان و مخالفینى داشت.

این سورۀ آهنگین و پرطنین، با ۵۲ آیه در سالهاى ۳ یا ۴ بعثت نازل شده است.[۱]

نام سوره

«الحاقّه‌» یکى از نامهاى قیامت است. قاطع و کوبنده و حتمى و بى کمترین تردید؛ و اساساً خود قیامت «حق» است و بدون معاد، زندگى و آفرینش و حیات، پوچ و لغو خواهد بود.

این کلمه، در سه آیه اول سوره حاقه تکرار شده و سپس به توصیف قیامت، و امت‌هاى گذشته و باز هم قیامت و وحى نبوى پرداخته است.

تعداد آیات

سوره الحاقه پنجاه و یک آیه از نظر بصرى و شامی و پنجاه و دو آیه از نظر دیگران است. اختلاف آیات این سوره در دو آیه است، یکی آیه «الْحَاقَّةُ» اوّل کوفى و دیگر «کتابَهُ بِشِمالِهِ» حجازى است.

فضیلت سوره

ابى بن کعب از پیغمبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله روایت نموده که فرمودند: هر کس سوره الحاقّة را قرائت کند خداوند حساب او را آسان خواهد کشید.

جابر جعفى از امام باقر علیه السّلام روایت نموده که فرمودند: بسیار نمائید قرائت الحاقّة را. پس البتّه قرائت آن در نمازهاى مستحب و واجب از ایمان به خدا و پیامبر است و از قارى آن، دینش گرفته نشود تا خدا را ملاقات کند.[۲]

محتوای سوره

این سوره مساله "حاقه" یعنى قیامت را به یاد می‌آورد، در اینجا قیامت را حاقه نامیده، در جاى دیگر قارعه و واقعه خوانده است، و در این آیات سخن را در سه فراز سوق داده، در فصلى به طور اجمال سرانجام امت‌هایى را ذکر می کند که منکر قیامت بودند، و خداى تعالى آنان را به "اخذى رابیه" (عقوبتى شدید) بگرفت.

در فصل دیگر اوصاف حاقه را بیان می‌کند، و اینکه در آن روز مردم دو گروهند، یکى اصحاب یمین، و یکى اصحاب شمال، یکى اهل سعادت و دیگرى اهل شقاوت. و در فصل سوم در راستى و درستى خبرها و سخنان قرآن تاکید نموده، آنها را حق الیقین معرفى می‌کند.[۳]

پانویس

  1. جواد محدثی، آشنایی با سوره ها، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.
  2. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن (ترجمه)، ج‌۲۵، ص ۲۵۳
  3. ترجمه المیزان، ج‌۱۹، ص: ۶۵۴

منابع

  • فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‌۲۵، ص ۲۵۳.
  • محمد حسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان،ج‌۱۹، ص: ۶۵۴، قم ۱۳۷۴.
  • ترتیب نزول سوره ها، در همین دانشنامه.

پیوست

سوره الحاقه/متن و ترجمه

سوره قبلی:

۶۸.القلم

۶۹.الحاقة سوره بعدی:

۷۰.المعارج

۱.سوره فاتحه ۲.سوره بقره ۳.سوره آل عمران ۴.سوره نساء ۵.سوره مائده ۶.سوره انعام ۷.سوره اعراف ۸.سوره انفال ۹.سوره توبه ۱۰.سوره یونس ۱۱.سوره هود ۱۲.سوره یوسف ۱۳.سوره رعد ۱۴.سوره ابراهیم ۱۵.سوره حجر ۱۶.سوره نحل ۱۷.سوره اسراء ۱۸.سوره کهف ۱۹.سوره مریم ۲۰.سوره طه ۲۱.سوره انبیاء ۲۲.سوره حج ۲۳.سوره مومنون ۲۴.سوره نور ۲۵.سوره فرقان ۲۶.سوره شعراء ۲۷.سوره نمل ۲۸.سوره قصص ۲۹.سوره عنکبوت ۳۰.سوره روم ۳۱.سوره لقمان ۳۲.سوره سجده ۳۳.سوره احزاب ۳۴.سوره سبأ ۳۵.سوره فاطر ۳۶.سوره یس ۳۷.سوره صافات ۳۸.سوره ص ۳۹.سوره زمر ۴۰.سوره غافر ۴۱.سوره فصلت ۴۲.سوره شوری ۴۳.سوره زخرف ۴۴.سوره دخان ۴۵.سوره جاثیه ۴۶.سوره احقاف ۴۷.سوره محمد ۴۸.سوره فتح ۴۹.سوره حجرات ۵۰.سوره ق ۵۱.سوره ذاریات ۵۲.سوره طور ۵۳.سوره نجم ۵۴.سوره قمر ۵۵.سوره الرحمن ۵۶.سوره واقعه ۵۷.سوره حدید ۵۸.سوره مجادله ۵۹.سوره حشر ۶۰.سوره ممتحنه ۶۱.سوره صف ۶۲.سوره جمعه ۶۳.سوره منافقون ۶۴.سوره تغابن ۶۵.سوره طلاق ۶۶.سوره تحریم ۶۷.سوره ملک ۶۸.سوره قلم ۶۹.سوره الحاقه ۷۰.سوره معارج ۷۱.سوره نوح ۷۲.سوره جن ۷۳.سوره مزمل ۷۴.سوره مدثر ۷۵.سوره قیامه ۷۶.سوره انسان ۷۷.سوره مرسلات ۷۸.سوره نبأ ۷۹.سوره نازعات ۸۰.سوره عبس ۸۱.سوره تکویر ۸۲.سوره انفطار ۸۳.سوره مطففین ۸۴.سوره انشقاق ۸۵.سوره بروج ۸۶.سوره طارق ۸۷.سوره اعلی ۸۸.سوره غاشیه ۸۹.سوره فجر ۹۰.سوره بلد ۹۱.سوره شمس ۹۲.سوره لیل ۹۳.سوره ضحی ۹۴.سوره انشراح ۹۵.سوره تین ۹۶.سوره علق ۹۷.سوره قدر ۹۸.سوره بینه ۹۹.سوره زلزال ۱۰۰.سوره عادیات ۱۰۱.سوره قارعه ۱۰۲.سوره تکاثر ۱۰۳.سوره عصر ۱۰۴.سوره همزه ۱۰۵.سوره فیل ۱۰۶.سوره قریش ۱۰۷.سوره ماعون ۱۰۸.سوره کوثر ۱۰۹.سوره کافرون ۱۱۰.سوره نصر ۱۱۱.سوره مسد ۱۱۲.سوره اخلاص ۱۱۳.سوره فلق ۱۱۴.سوره ناس

قرآن
متن و ترجمه قرآن
اوصاف قرآن (اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن
علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
رده ها: سوره های قرآن * آیات قرآن * واژگان قرآنی * شخصیت های قرآنی * قصه های قرآنی * علوم قرآنی * معارف قرآن