سوره تکویر

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
<<عبس تکویر انفطار>>
شماره: ۸۱
جزء : ۳۰
محل نزول: مکه
ترتيب نزول : ۷
تعداد آیه : ۲۹
متن و ترجمه سوره

فهرست سوره‌های قرآن

«سوره تکویر» هشتاد و یکمین سوره از قرآن مجید است و دارای ۷۹ آیه می باشد. آن را «سوره کوّرت» نیز گفته ‌اند.

نزول سوره

«سوره کُوّرت» از سوره های مکی است. این سوره در ترتیب مصحف، هشتاد و یکمین سوره و در ترتیب نزول، هفتمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره مسد و پس از آن سوره اعلی نازل شده است.

محتوای سوره

این سوره روز قیامت را با ذکر پاره‌اى از مقدمات و نشانیهاى آن و پاره‌اى از آنچه در آن روز واقع مى‌شود متذکر و یادآور مى‌شود و آن روز را چنین توصیف مى‌کند: روزى است که در آن عمل انسان هر چه باشد کشف مى‌گردد.

سپس قرآن را توصیف مى‌کند به اینکه از القائاتى است که رسولى آسمانى که فرشته وحى است آن را به رسول خدا (ص) القاء کرده، و از القائات شیطانى نیست، و رسول خدا (ص) هم دیوانه نیست، که شیطانها او را دست انداخته باشند.[۱]

فضیلت سوره

ابى بن کعب از پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله روایت نموده که فرمود هر کس سوره «إِذَا الشَّمْسُ کوِّرَتْ» را قرائت کند، خداوند تعالی او را هنگامى که پرونده اعمالش باز می شود از رسوا شدن حفظ می کند.

عبداللَّه بن عمر گوید: پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: هر کس دوست دارد در روز قیامت به من نگاه کند، سوره «إِذَا الشَّمْسُ کوِّرَتْ» را بخواند.

پانویس

  1. ترجمه المیزان، ج‌۲۰، ص: ۳۴۹

منابع

  • فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‌۲۶، ص۳۱۷.
  • محمد حسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج‌۲۰، ص۳۴۹، قم ۱۳۷۴.
  • ترتیب نزول سوره ها، در همین دانشنامه.

پیوست

سوره تکویر/متن و ترجمه

سوره قبلی:

۸۰.عبس

۸۱.التكوير سوره بعدی:

۸۲.الإنفطار

۱.سوره فاتحه ۲.سوره بقره ۳.سوره آل عمران ۴.سوره نساء ۵.سوره مائده ۶.سوره انعام ۷.سوره اعراف ۸.سوره انفال ۹.سوره توبه ۱۰.سوره یونس ۱۱.سوره هود ۱۲.سوره یوسف ۱۳.سوره رعد ۱۴.سوره ابراهیم ۱۵.سوره حجر ۱۶.سوره نحل ۱۷.سوره اسراء ۱۸.سوره کهف ۱۹.سوره مریم ۲۰.سوره طه ۲۱.سوره انبیاء ۲۲.سوره حج ۲۳.سوره مومنون ۲۴.سوره نور ۲۵.سوره فرقان ۲۶.سوره شعراء ۲۷.سوره نمل ۲۸.سوره قصص ۲۹.سوره عنکبوت ۳۰.سوره روم ۳۱.سوره لقمان ۳۲.سوره سجده ۳۳.سوره احزاب ۳۴.سوره سبأ ۳۵.سوره فاطر ۳۶.سوره یس ۳۷.سوره صافات ۳۸.سوره ص ۳۹.سوره زمر ۴۰.سوره غافر ۴۱.سوره فصلت ۴۲.سوره شوری ۴۳.سوره زخرف ۴۴.سوره دخان ۴۵.سوره جاثیه ۴۶.سوره احقاف ۴۷.سوره محمد ۴۸.سوره فتح ۴۹.سوره حجرات ۵۰.سوره ق ۵۱.سوره ذاریات ۵۲.سوره طور ۵۳.سوره نجم ۵۴.سوره قمر ۵۵.سوره الرحمن ۵۶.سوره واقعه ۵۷.سوره حدید ۵۸.سوره مجادله ۵۹.سوره حشر ۶۰.سوره ممتحنه ۶۱.سوره صف ۶۲.سوره جمعه ۶۳.سوره منافقون ۶۴.سوره تغابن ۶۵.سوره طلاق ۶۶.سوره تحریم ۶۷.سوره ملک ۶۸.سوره قلم ۶۹.سوره الحاقه ۷۰.سوره معارج ۷۱.سوره نوح ۷۲.سوره جن ۷۳.سوره مزمل ۷۴.سوره مدثر ۷۵.سوره قیامه ۷۶.سوره انسان ۷۷.سوره مرسلات ۷۸.سوره نبأ ۷۹.سوره نازعات ۸۰.سوره عبس ۸۱.سوره تکویر ۸۲.سوره انفطار ۸۳.سوره مطففین ۸۴.سوره انشقاق ۸۵.سوره بروج ۸۶.سوره طارق ۸۷.سوره اعلی ۸۸.سوره غاشیه ۸۹.سوره فجر ۹۰.سوره بلد ۹۱.سوره شمس ۹۲.سوره لیل ۹۳.سوره ضحی ۹۴.سوره انشراح ۹۵.سوره تین ۹۶.سوره علق ۹۷.سوره قدر ۹۸.سوره بینه ۹۹.سوره زلزال ۱۰۰.سوره عادیات ۱۰۱.سوره قارعه ۱۰۲.سوره تکاثر ۱۰۳.سوره عصر ۱۰۴.سوره همزه ۱۰۵.سوره فیل ۱۰۶.سوره قریش ۱۰۷.سوره ماعون ۱۰۸.سوره کوثر ۱۰۹.سوره کافرون ۱۱۰.سوره نصر ۱۱۱.سوره مسد ۱۱۲.سوره اخلاص ۱۱۳.سوره فلق ۱۱۴.سوره ناس

قرآن
متن و ترجمه قرآن
اوصاف قرآن (اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن
علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
رده ها: سوره های قرآن * آیات قرآن * واژگان قرآنی * شخصیت های قرآنی * قصه های قرآنی * علوم قرآنی * معارف قرآن