سوره نمل

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
<<شعراء نمل قصص>>
شماره: ۲۷
جزء : ۱۹و۲۰
محل نزول: مکه
ترتيب نزول : ۴۸
تعداد آیه : ۹۳
متن و ترجمه سوره

فهرست سوره‌های قرآن

«سوره نمل» بیست و هفتمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۹۳ آیه می باشد.

نزول سوره

تمام آیات سوره «نمل» در مکه نازل شده است. این سوره در ترتیب مصحف، بیست و هفتمین سوره و در ترتیب نزول، چهل و هشتمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره شعرا و پس از آن سوره قصص نازل شده است.

تعداد آیات

تعداد آیات سوره نمل از نظر حجازیان ۹۵ آیه، از نظر بصریان و شامیان ۹۴ آیه و از نظر کوفیان ۹۳ آیه است.

محتوا و هدف سوره

بطورى که از آیات صدر سوره و پنج آیه آخر آن بر می‌آید غرض این سوره این است که مردم را بشارت و انذار دهد و به همین منظور، مختصرى از داستان‌هاى موسى، داود، سلیمان، صالح و لوط (علیهم السلام) را به عنوان شاهد ذکر نموده و در دنبال آن پاره‌اى از اصول معارف مانند وحدانیت خداى تعالى در ربوبیت و معاد را ذکر نموده است. [۱]

فضیلت سوره

ابى بن کعب می گوید پیامبر خدا فرمود: هر کس سوره «طس سلیمان» (سوره نمل) را بخواند، اجر او ده حسنه است به عدد هر کس که تصدیق و تکذیب حضرت سلیمان و حضرت هود و حضرت شعیب و حضرت صالح و حضرت ابراهیم (علیهم السلام) کند و از قبر خویش خارج مى‌شود، در حالى که نداى «لا اله الا اللَّه» می دهد.

پانویس

  1. ترجمه المیزان، ج‌۱۵، ص: ۴۸۱

منابع

  • فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‌۱۸، ص۷۵.
  • محمد حسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج‌۱۵، ص۴۸۱، قم ۱۳۷۴.
  • ترتیب نزول سوره ها، در همین دانشنامه.

پیوست

سوره نمل/متن و ترجمه

سوره قبلی:

۲۶.الشعراء

۲۷.النمل سوره بعدی:

۲۸.القصص

۱.سوره فاتحه ۲.سوره بقره ۳.سوره آل عمران ۴.سوره نساء ۵.سوره مائده ۶.سوره انعام ۷.سوره اعراف ۸.سوره انفال ۹.سوره توبه ۱۰.سوره یونس ۱۱.سوره هود ۱۲.سوره یوسف ۱۳.سوره رعد ۱۴.سوره ابراهیم ۱۵.سوره حجر ۱۶.سوره نحل ۱۷.سوره اسراء ۱۸.سوره کهف ۱۹.سوره مریم ۲۰.سوره طه ۲۱.سوره انبیاء ۲۲.سوره حج ۲۳.سوره مومنون ۲۴.سوره نور ۲۵.سوره فرقان ۲۶.سوره شعراء ۲۷.سوره نمل ۲۸.سوره قصص ۲۹.سوره عنکبوت ۳۰.سوره روم ۳۱.سوره لقمان ۳۲.سوره سجده ۳۳.سوره احزاب ۳۴.سوره سبأ ۳۵.سوره فاطر ۳۶.سوره یس ۳۷.سوره صافات ۳۸.سوره ص ۳۹.سوره زمر ۴۰.سوره غافر ۴۱.سوره فصلت ۴۲.سوره شوری ۴۳.سوره زخرف ۴۴.سوره دخان ۴۵.سوره جاثیه ۴۶.سوره احقاف ۴۷.سوره محمد ۴۸.سوره فتح ۴۹.سوره حجرات ۵۰.سوره ق ۵۱.سوره ذاریات ۵۲.سوره طور ۵۳.سوره نجم ۵۴.سوره قمر ۵۵.سوره الرحمن ۵۶.سوره واقعه ۵۷.سوره حدید ۵۸.سوره مجادله ۵۹.سوره حشر ۶۰.سوره ممتحنه ۶۱.سوره صف ۶۲.سوره جمعه ۶۳.سوره منافقون ۶۴.سوره تغابن ۶۵.سوره طلاق ۶۶.سوره تحریم ۶۷.سوره ملک ۶۸.سوره قلم ۶۹.سوره الحاقه ۷۰.سوره معارج ۷۱.سوره نوح ۷۲.سوره جن ۷۳.سوره مزمل ۷۴.سوره مدثر ۷۵.سوره قیامه ۷۶.سوره انسان ۷۷.سوره مرسلات ۷۸.سوره نبأ ۷۹.سوره نازعات ۸۰.سوره عبس ۸۱.سوره تکویر ۸۲.سوره انفطار ۸۳.سوره مطففین ۸۴.سوره انشقاق ۸۵.سوره بروج ۸۶.سوره طارق ۸۷.سوره اعلی ۸۸.سوره غاشیه ۸۹.سوره فجر ۹۰.سوره بلد ۹۱.سوره شمس ۹۲.سوره لیل ۹۳.سوره ضحی ۹۴.سوره انشراح ۹۵.سوره تین ۹۶.سوره علق ۹۷.سوره قدر ۹۸.سوره بینه ۹۹.سوره زلزال ۱۰۰.سوره عادیات ۱۰۱.سوره قارعه ۱۰۲.سوره تکاثر ۱۰۳.سوره عصر ۱۰۴.سوره همزه ۱۰۵.سوره فیل ۱۰۶.سوره قریش ۱۰۷.سوره ماعون ۱۰۸.سوره کوثر ۱۰۹.سوره کافرون ۱۱۰.سوره نصر ۱۱۱.سوره مسد ۱۱۲.سوره اخلاص ۱۱۳.سوره فلق ۱۱۴.سوره ناس

قرآن
متن و ترجمه قرآن
اوصاف قرآن (اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن
علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
رده ها: سوره های قرآن * آیات قرآن * واژگان قرآنی * شخصیت های قرآنی * قصه های قرآنی * علوم قرآنی * معارف قرآن