سوره عبس

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
<<نازعات عبس تکویر>>
شماره: ۸۰
جزء : ۳۰
محل نزول: مکه
ترتيب نزول : ۲۴
تعداد آیه : ۴۲
متن و ترجمه سوره

فهرست سوره‌های قرآن

«سوره عبس» هشتادمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۴۷ آیه می باشد. این سوره، سوره «سَفَرَة» نیز نامیده می شود.

نزول سوره

«سوره عبس» در مکه نازل شده است. این سوره در ترتیب مصحف، هشتادمین سوره و در ترتیب نزول، بیست و چهارمین سوره قرآن کریم است که پیش از آنسوره نجم و پس از آن سوره قدر نازل شده است.

عدد آیات

تعداد آیات سوره عبس، چهل و دو آیه حجازى و کوفى و چهل و یک آیه بصرى و چهل آیه شامى و مدنى اوّل است. اختلاف آیات آن در سه آیه است. «وَ لِأَنْعامِکمْ» حجازى و کوفى «إِلى‌ طَعامِهِ» شامى است، غیر یزید بریدى «الصّاخه» غیر قرائت شامى.

هدف سوره

روایاتى از طرق اهل سنت وارد شده که این آیات درباره داستان ابن ام مکتوم نابینا نازل شد، که روزى بر رسول خدا (ص) وارد شد در حالى که جمعى از مستکبرین قریش نزد آن جناب بودند و با ایشان در باره اسلام سخنان سرى داشتند، رسول خدا (ص) از آمدن ابن ام مکتوم چهره در هم کشید، و خداى تعالى او را مورد عتاب قرار داد که چرا از یک مردى تهی‌دست چهره در هم کردى؟

از طرق شیعه هم روایاتى به این معنا اشاره دارد. ولى در بعضى دیگر از روایات شیعه آمده که مردى از بنى امیه نزد آن جناب بوده، و او از آمدن ابن ام مکتوم چهره درهم کشید، و آیات، در عتاب او نازل شد.

و به هر حال غرض سوره، عتاب هر کسى است که ثروتمندان را بر ضعفاء و مساکین از مؤمنین مقدم مى‌دارد، اهل دنیا را احترام می کند و اهل آخرت را خوار می شمارد، بعد از این عتاب، رشته کلام به اشاره به خوارى و بی‌مقدارى انسان در خلقتش و اینکه در تدبیر امورش سراپا حاجت است و با این حال به نعمت پروردگار و تدبیر عظیم او کفران می کند کشیده شده، و در آخر سخن را با ذکرقیامت و جزاء و تهدید مردم خاتمه می‌دهد.[۱]

فضیلت سوره

ابى بن کعب از پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله روایت کرده که فرمود و کسى که سوره عبس را قرائت کند، روز قیامت می آید در حالى که صورتش خندان و خوشحال است.

و معاویه بن وهب از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: هر کس سوره «عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ» و سوره «إِذَا الشَّمْسُ کوِّرَتْ» را بخواند، در زیر عرش خدا و در سایه خدا و کرامت او در بهشت خواهد بود و این بر پروردگارش بزرگ نیست.

پانویس

  1. ترجمه المیزان، ج‌۲۰، ص:۳۲۵

منابع

  • فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‌۲۶، ص۲۹۲.
  • محمد حسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج‌۲۰، ص۳۲۵، قم ۱۳۷۴.
  • ترتیب نزول سوره ها، در همین دانشنامه.

پیوست

سوره عبس/متن و ترجمه

سوره قبلی:

۷۹.النازعات

۸۰.عبس سوره بعدی:

۸۱.التكوير

۱.سوره فاتحه ۲.سوره بقره ۳.سوره آل عمران ۴.سوره نساء ۵.سوره مائده ۶.سوره انعام ۷.سوره اعراف ۸.سوره انفال ۹.سوره توبه ۱۰.سوره یونس ۱۱.سوره هود ۱۲.سوره یوسف ۱۳.سوره رعد ۱۴.سوره ابراهیم ۱۵.سوره حجر ۱۶.سوره نحل ۱۷.سوره اسراء ۱۸.سوره کهف ۱۹.سوره مریم ۲۰.سوره طه ۲۱.سوره انبیاء ۲۲.سوره حج ۲۳.سوره مومنون ۲۴.سوره نور ۲۵.سوره فرقان ۲۶.سوره شعراء ۲۷.سوره نمل ۲۸.سوره قصص ۲۹.سوره عنکبوت ۳۰.سوره روم ۳۱.سوره لقمان ۳۲.سوره سجده ۳۳.سوره احزاب ۳۴.سوره سبأ ۳۵.سوره فاطر ۳۶.سوره یس ۳۷.سوره صافات ۳۸.سوره ص ۳۹.سوره زمر ۴۰.سوره غافر ۴۱.سوره فصلت ۴۲.سوره شوری ۴۳.سوره زخرف ۴۴.سوره دخان ۴۵.سوره جاثیه ۴۶.سوره احقاف ۴۷.سوره محمد ۴۸.سوره فتح ۴۹.سوره حجرات ۵۰.سوره ق ۵۱.سوره ذاریات ۵۲.سوره طور ۵۳.سوره نجم ۵۴.سوره قمر ۵۵.سوره الرحمن ۵۶.سوره واقعه ۵۷.سوره حدید ۵۸.سوره مجادله ۵۹.سوره حشر ۶۰.سوره ممتحنه ۶۱.سوره صف ۶۲.سوره جمعه ۶۳.سوره منافقون ۶۴.سوره تغابن ۶۵.سوره طلاق ۶۶.سوره تحریم ۶۷.سوره ملک ۶۸.سوره قلم ۶۹.سوره الحاقه ۷۰.سوره معارج ۷۱.سوره نوح ۷۲.سوره جن ۷۳.سوره مزمل ۷۴.سوره مدثر ۷۵.سوره قیامه ۷۶.سوره انسان ۷۷.سوره مرسلات ۷۸.سوره نبأ ۷۹.سوره نازعات ۸۰.سوره عبس ۸۱.سوره تکویر ۸۲.سوره انفطار ۸۳.سوره مطففین ۸۴.سوره انشقاق ۸۵.سوره بروج ۸۶.سوره طارق ۸۷.سوره اعلی ۸۸.سوره غاشیه ۸۹.سوره فجر ۹۰.سوره بلد ۹۱.سوره شمس ۹۲.سوره لیل ۹۳.سوره ضحی ۹۴.سوره انشراح ۹۵.سوره تین ۹۶.سوره علق ۹۷.سوره قدر ۹۸.سوره بینه ۹۹.سوره زلزال ۱۰۰.سوره عادیات ۱۰۱.سوره قارعه ۱۰۲.سوره تکاثر ۱۰۳.سوره عصر ۱۰۴.سوره همزه ۱۰۵.سوره فیل ۱۰۶.سوره قریش ۱۰۷.سوره ماعون ۱۰۸.سوره کوثر ۱۰۹.سوره کافرون ۱۱۰.سوره نصر ۱۱۱.سوره مسد ۱۱۲.سوره اخلاص ۱۱۳.سوره فلق ۱۱۴.سوره ناس

قرآن
متن و ترجمه قرآن
اوصاف قرآن (اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن
علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
رده ها: سوره های قرآن * آیات قرآن * واژگان قرآنی * شخصیت های قرآنی * قصه های قرآنی * علوم قرآنی * معارف قرآن