سوره مزمل

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
<<جن مزمل مدثر>>
شماره: ۷۳
جزء : ۲۹
محل نزول: مکه
ترتيب نزول : ۳
تعداد آیه : ۲۰
متن و ترجمه سوره

فهرست سوره‌های قرآن

«سوره مزمل» هفتاد و سومین سوره از قرآن کریم است و دارای ۲۰ آیه می باشد.

نزول سوره

بعضى از مفسّرین گفته ‌اند تمام سوره «مزمّل» در مکه نازل شده و بعضى گفته اند در مدینه و بعضى هم گفته‌اند که برخى از آن مکی و برخى هم مدنی می باشد.

این سوره در ترتیب مصحف، هفتاد و سومین سوره و در ترتیب نزول، سومین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره قلم و پس از آن سوره مدثر نازل شده است.

تعداد آیات

تعداد آیات سوره «مزمّل» هیجده آیه است از نظر اهل مدینه اخیر که (ابو جعفر و شیبه) می باشند، و نوزده آیه است نزد مردم بصره و بیست آیه نزد دیگران.

اختلاف در سه آیه است: «المزمّل» کوفى و شامى و مدنى اوّل، «شِیبًا» نیز کوفى و شامى و مدنى اوّل و بصرى «إِلَیکمْ رَسُولاً» مکى است.

محتوای سوره

این سوره رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله) را امر می‌کند به اینکه نماز شب بخواند، تا به این وسیله آماده و مستعد گرفتن مسئولیتى گردد که به زودى به او محول می شود، و آن قرآنى است که به وى وحى خواهد شد، و دستورش می‌دهد در برابر حرفهاى بیهوده‌اى که دشمنان می‌زنند، و شاعر و کاهن یا دیوانه‌اش می‌خوانند صبر کند، و به نحوى پسندیده از آنان کناره ‌گیرى نماید، و در این آیات تهدید و انذارى هم به کفار شده، و حکم صبر را به همه مؤمنین تعمیم داده، در آخر تخفیفى را که براى رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله) و مؤمنین قائل شده ذکر می کند.[۱]

فضیلت سوره

ابى بن کعب گوید: که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: کسى که قرائت کند سوره «مزمّل» را، از آن بر داشته می شود سختى در دنیا و آخرت.

منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام روایت نموده که فرمود و کسى که سوره مزمّل را در نماز عشاء یا در آخر شب قرائت کند، شب و روز و خودِ سوره بنفع او گواهى و شهادت دهند و خداوند او را زندگانى پاک داده و پاکیزه او را می میراند.[۲]

پانویس

  1. ترجمه المیزان، ج‌۲۰، ص۹۴.
  2. .ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‌۲۶، ص۳.

منابع

  • فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‌۲۶، ص۳.
  • محمد حسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج‌۲۰، ص۹۴، قم ۱۳۷۴.
  • ترتیب نزول سوره ها، در همین دانشنامه.

پیوست

سوره مزمل/متن و ترجمه

سوره قبلی:

۷۲.الجن

۷۳.المزمل سوره بعدی:

۷۴.المدثر

۱.سوره فاتحه ۲.سوره بقره ۳.سوره آل عمران ۴.سوره نساء ۵.سوره مائده ۶.سوره انعام ۷.سوره اعراف ۸.سوره انفال ۹.سوره توبه ۱۰.سوره یونس ۱۱.سوره هود ۱۲.سوره یوسف ۱۳.سوره رعد ۱۴.سوره ابراهیم ۱۵.سوره حجر ۱۶.سوره نحل ۱۷.سوره اسراء ۱۸.سوره کهف ۱۹.سوره مریم ۲۰.سوره طه ۲۱.سوره انبیاء ۲۲.سوره حج ۲۳.سوره مومنون ۲۴.سوره نور ۲۵.سوره فرقان ۲۶.سوره شعراء ۲۷.سوره نمل ۲۸.سوره قصص ۲۹.سوره عنکبوت ۳۰.سوره روم ۳۱.سوره لقمان ۳۲.سوره سجده ۳۳.سوره احزاب ۳۴.سوره سبأ ۳۵.سوره فاطر ۳۶.سوره یس ۳۷.سوره صافات ۳۸.سوره ص ۳۹.سوره زمر ۴۰.سوره غافر ۴۱.سوره فصلت ۴۲.سوره شوری ۴۳.سوره زخرف ۴۴.سوره دخان ۴۵.سوره جاثیه ۴۶.سوره احقاف ۴۷.سوره محمد ۴۸.سوره فتح ۴۹.سوره حجرات ۵۰.سوره ق ۵۱.سوره ذاریات ۵۲.سوره طور ۵۳.سوره نجم ۵۴.سوره قمر ۵۵.سوره الرحمن ۵۶.سوره واقعه ۵۷.سوره حدید ۵۸.سوره مجادله ۵۹.سوره حشر ۶۰.سوره ممتحنه ۶۱.سوره صف ۶۲.سوره جمعه ۶۳.سوره منافقون ۶۴.سوره تغابن ۶۵.سوره طلاق ۶۶.سوره تحریم ۶۷.سوره ملک ۶۸.سوره قلم ۶۹.سوره الحاقه ۷۰.سوره معارج ۷۱.سوره نوح ۷۲.سوره جن ۷۳.سوره مزمل ۷۴.سوره مدثر ۷۵.سوره قیامه ۷۶.سوره انسان ۷۷.سوره مرسلات ۷۸.سوره نبأ ۷۹.سوره نازعات ۸۰.سوره عبس ۸۱.سوره تکویر ۸۲.سوره انفطار ۸۳.سوره مطففین ۸۴.سوره انشقاق ۸۵.سوره بروج ۸۶.سوره طارق ۸۷.سوره اعلی ۸۸.سوره غاشیه ۸۹.سوره فجر ۹۰.سوره بلد ۹۱.سوره شمس ۹۲.سوره لیل ۹۳.سوره ضحی ۹۴.سوره انشراح ۹۵.سوره تین ۹۶.سوره علق ۹۷.سوره قدر ۹۸.سوره بینه ۹۹.سوره زلزال ۱۰۰.سوره عادیات ۱۰۱.سوره قارعه ۱۰۲.سوره تکاثر ۱۰۳.سوره عصر ۱۰۴.سوره همزه ۱۰۵.سوره فیل ۱۰۶.سوره قریش ۱۰۷.سوره ماعون ۱۰۸.سوره کوثر ۱۰۹.سوره کافرون ۱۱۰.سوره نصر ۱۱۱.سوره مسد ۱۱۲.سوره اخلاص ۱۱۳.سوره فلق ۱۱۴.سوره ناس

قرآن
متن و ترجمه قرآن
اوصاف قرآن (اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن
علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
رده ها: سوره های قرآن * آیات قرآن * واژگان قرآنی * شخصیت های قرآنی * قصه های قرآنی * علوم قرآنی * معارف قرآن