سوره صافات

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
<<یس صافات ص>>
شماره: ۳۷
جزء : ۲۳
محل نزول: مکه
ترتيب نزول : ۵۶
تعداد آیه : ۱۸۲
متن و ترجمه سوره

فهرست سوره‌های قرآن

«سوره صافات» سی و هفتمین سوره از قرآن مجید است و دارای ۱۸۲ آیه می باشد.

نزول سوره

سوره «الصافّات» از سوره های مکی است. این سوره در ترتیب مصحف، سی و هفتمین سوره و در ترتیب نزول، پنجاه و ششمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره انعام و پس از آنسوره لقمان نازل شده است.

عدد آیات

«سوره الصافّات» شامل ۱۸۱ آیه بصرى و هشتاد و ۱۸۲ در نظر دیگران. اختلاف آن در دو آیه، «وَ ما کانُوا یعْبُدُونَ» غیر بصرى و تمام قاریان «وَ إِنْ کانُوا لَیقُولُونَ» را می شمرند غیر ابى جعفر.

محتوا و غرض سوره

در این سوره بر مساله توحید احتجاج شده، و مشرکین مخالف توحید را تهدید نموده و مؤمنین خالص را بشارت می‌دهد و سرانجام کار هر یک از دو طایفه را بیان می کند. سپس نام عده‌اى از بندگان مؤمن خود را که بر آنان منت نهاده و وعده داده که بر دشمنانشان غالب و پیروز کند، ذکر می کند و در خاتمه سوره بیانى ایراد می فرماید که به منزله خلاصه‌گیرى از غرض سوره است، یعنى تنزیه خدا.[۱]

فضیلت سوره

ابى بن کعب گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسى که سوره «والصافات» را بخواند، خدا به او ده حسنه عطا فرماید به عدد هر جن و شیطان هاى دور و از شرک برى شود و دو فرشته حافظ او برایش در روز قیامت شهادت دهند که او مؤمن به پیامبران بوده.

حسین بن ابى العلاء از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر کس سوره والصافات را در هر جمعه بخواند، همیشه از هر آفت و بلائى محفوظ خواهد بود و هر بلیه از او در زندگانى دنیا رفع خواهد شد و در دنیا به وسیع‌ترین روزی ها روزى داده خواهد شد و خداوند نمی رساند در مال و فرزند و بدنش هیچ بدى از شیطان پلید رانده شده و نه از ستمکار لجوجى به او صدمه خواهد رسید و اگر در روز و یا شب آن بمیرد، خداوند او را شهید مبعوث فرماید و شهید بمیراند و با شهیدان داخل بهشت کند.

پانویس

  1. ترجمه المیزان، ج‌۱۷، ص: ۱۸۰

منابع

  • فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‌۲۰، ص۴۴۷.
  • محمد حسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج‌۱۷، ص۱۸۰، قم ۱۳۷۴.
  • ترتیب نزول سوره ها، در همین دانشنامه.

پیوست

سوره صافات/متن و ترجمه

سوره قبلی:

۳۶.يس

۳۷.الصافات سوره بعدی:

۳۸.ص

۱.سوره فاتحه ۲.سوره بقره ۳.سوره آل عمران ۴.سوره نساء ۵.سوره مائده ۶.سوره انعام ۷.سوره اعراف ۸.سوره انفال ۹.سوره توبه ۱۰.سوره یونس ۱۱.سوره هود ۱۲.سوره یوسف ۱۳.سوره رعد ۱۴.سوره ابراهیم ۱۵.سوره حجر ۱۶.سوره نحل ۱۷.سوره اسراء ۱۸.سوره کهف ۱۹.سوره مریم ۲۰.سوره طه ۲۱.سوره انبیاء ۲۲.سوره حج ۲۳.سوره مومنون ۲۴.سوره نور ۲۵.سوره فرقان ۲۶.سوره شعراء ۲۷.سوره نمل ۲۸.سوره قصص ۲۹.سوره عنکبوت ۳۰.سوره روم ۳۱.سوره لقمان ۳۲.سوره سجده ۳۳.سوره احزاب ۳۴.سوره سبأ ۳۵.سوره فاطر ۳۶.سوره یس ۳۷.سوره صافات ۳۸.سوره ص ۳۹.سوره زمر ۴۰.سوره غافر ۴۱.سوره فصلت ۴۲.سوره شوری ۴۳.سوره زخرف ۴۴.سوره دخان ۴۵.سوره جاثیه ۴۶.سوره احقاف ۴۷.سوره محمد ۴۸.سوره فتح ۴۹.سوره حجرات ۵۰.سوره ق ۵۱.سوره ذاریات ۵۲.سوره طور ۵۳.سوره نجم ۵۴.سوره قمر ۵۵.سوره الرحمن ۵۶.سوره واقعه ۵۷.سوره حدید ۵۸.سوره مجادله ۵۹.سوره حشر ۶۰.سوره ممتحنه ۶۱.سوره صف ۶۲.سوره جمعه ۶۳.سوره منافقون ۶۴.سوره تغابن ۶۵.سوره طلاق ۶۶.سوره تحریم ۶۷.سوره ملک ۶۸.سوره قلم ۶۹.سوره الحاقه ۷۰.سوره معارج ۷۱.سوره نوح ۷۲.سوره جن ۷۳.سوره مزمل ۷۴.سوره مدثر ۷۵.سوره قیامه ۷۶.سوره انسان ۷۷.سوره مرسلات ۷۸.سوره نبأ ۷۹.سوره نازعات ۸۰.سوره عبس ۸۱.سوره تکویر ۸۲.سوره انفطار ۸۳.سوره مطففین ۸۴.سوره انشقاق ۸۵.سوره بروج ۸۶.سوره طارق ۸۷.سوره اعلی ۸۸.سوره غاشیه ۸۹.سوره فجر ۹۰.سوره بلد ۹۱.سوره شمس ۹۲.سوره لیل ۹۳.سوره ضحی ۹۴.سوره انشراح ۹۵.سوره تین ۹۶.سوره علق ۹۷.سوره قدر ۹۸.سوره بینه ۹۹.سوره زلزال ۱۰۰.سوره عادیات ۱۰۱.سوره قارعه ۱۰۲.سوره تکاثر ۱۰۳.سوره عصر ۱۰۴.سوره همزه ۱۰۵.سوره فیل ۱۰۶.سوره قریش ۱۰۷.سوره ماعون ۱۰۸.سوره کوثر ۱۰۹.سوره کافرون ۱۱۰.سوره نصر ۱۱۱.سوره مسد ۱۱۲.سوره اخلاص ۱۱۳.سوره فلق ۱۱۴.سوره ناس

قرآن
متن و ترجمه قرآن
اوصاف قرآن (اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن
علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
رده ها: سوره های قرآن * آیات قرآن * واژگان قرآنی * شخصیت های قرآنی * قصه های قرآنی * علوم قرآنی * معارف قرآن