تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۴ ‏۰۵:۴۶
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۱ آوریل ۲۰۲۴

     ‏۱۴:۴۳  ام هیثم نخعی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۲۷۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۴:۰۰  ام موسی خادم امیر المؤمنین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۲:۰۴  ام كلثوم روغنى قزوينى‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۷۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۷  ام علی همسر شهید اول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۳ (سیاههٔ انتقال) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ ام علی مادر رضی الدین علی را به ام علی مادر سید بن طاووس منتقل کرد ‏
     ‏۱۱:۳۲  ام علی مادر رضی الدین علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۱۲  ام على الحسون‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۷۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۵۴  ام علاء الحسون‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۵۳). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۱۵  ام عطیه انصاری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۲۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۵۷  علم رجال‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۱۲  ام سنان اسلمیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۶۱۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۲۰ آوریل ۲۰۲۴

     ‏۱۵:۲۱  ام سنان اسلمیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۵:۰۱  ام سلمه کاشانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۴۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۲:۳۷  ام سلمه بیگم شیرازی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳٬۷۷۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۱:۳۲  ام خالد از اصحاب امام باقر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۲۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۸:۰۰  ام حرام دختر ملحان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸۲۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۲۹  (سیاههٔ انتقال). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۲۹ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ ام أنس دختر ملحان بن خالد انصاری را به ام انس منتقل کرد ‏
     
‏۰۶:۵۹ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ آيه تخيير را به آیه تخییر منتقل کرد ‏
     ‏۰۶:۵۹  ام حبیبه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷٬۴۶۳). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۱۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۶:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶٬۳۴۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۵۸ (سیاههٔ حذف) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ ام حبيبه را حذف کرد ‏(وجود صفحه با عنوان دیگر: محتوای صفحه این بود: «ام‌حبیبه رمله دختر ابوسفیان از قبیله بنی‌امیه بود. ام‌حبیبه برخلاف پدرش، به همراه شوهر...)

‏۱۹ آوریل ۲۰۲۴

     ‏۱۲:۴۶  ام جمیل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۲:۰۴  ام ایوب انصاری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۴۹  ام ايمن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۵۱۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۴۷ (سیاههٔ حذف) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ ام ایمن دختر ثعلبه را حذف کرد ‏(وجود صفحه با عنوان دیگر: محتوای صفحه این بود: «'''اُمِّ اِیمَنْ'''، که نام او (بَرکه) است، دختر (ثَعْلَبة بن عمرو بن حصن بن مالک) می باشد. ام ایمن...)
     ‏۰۵:۰۵  ام النبی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۱۸ آوریل ۲۰۲۴

     ‏۱۳:۵۵  ام القری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶٬۹۷۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۱:۵۴  ام الفضل همسر عباس بن عبد المطلب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۱۴  ام الخیر کاشانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۴۲  ام الخیر بغدادیة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۲۶  ام البنین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۸۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۳۲  ام اسود دختر اعین بن سنسن شیبانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۵:۵۷  ام اسلم صاحبة الحصاة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۵:۳۱  ام ابیها زینب دختر شاه مرتضی کاشانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۵:۰۷  ام ابی نصر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴

     ‏۱۴:۴۳  ام أنس دختر ملحان بن خالد انصاری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۲:۵۱  الیقین بإختصاص مولانا علی بإمرة المؤمنین (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸٬۲۵۵). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۲:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸٬۰۰۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۳۴  الکشف و البیان عن تفسیر القرآن (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷۴۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۱۶ آوریل ۲۰۲۴

     ‏۱۳:۳۳  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۲۶۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۱:۱۸  الکافی (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۷٬۶۳۳). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲٬۹۳۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۸:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (-۴٬۶۹۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۵:۵۴  الوجیزة فی علم الدرایة (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۰۹۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۱۵ آوریل ۲۰۲۴

     ‏۱۴:۰۱  الوجیزة فی علم الدرایة (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۲۹۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۳:۰۵  الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲٬۹۰۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۱:۳۰  علامه مجلسى‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵٬۰۱۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۷:۱۱ (سیاههٔ انتقال) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ الوجيزة فى علم الرجال (کتاب) را به الوجیزة فی الرجال (کتاب) منتقل کرد ‏
     ‏۰۷:۰۶  الوجيزة فى علم الرجال (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴٬۳۶۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)