تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳ ‏۱۱:۵۱
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳

     ‏۱۱:۰۴  بریده اسلمی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۰٬۲۶۲). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۸٬۹۰۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۸:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۳۵۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۳۱  عزالدین سید حسین عاملی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۲۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۲۰  9 رجب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۱۱ (سیاههٔ انتقال) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ عزالدين سيد حسين را به عزالدین سید حسین عاملی منتقل کرد ‏

‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳

     ‏۱۲:۳۳  بریده اسلمی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱٬۶۷۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۰  برید بن معاویه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۸۸۳). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۱۱:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲٬۰۷۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۴۸  برگزیده تفسیر نمونه (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۰۷). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۸:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۳۲  مستعین (خلیفه عباسی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۷۳۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۸:۳۱ (سیاههٔ حذف) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ برکناری مستعین عباسی از خلافت را حذف کرد ‏(وجود صفحه با عنوان دیگر: محتوای صفحه این بود: «{{تقویم|روز=3 محرم|سال=سال ۲۵۲ هجری قمری}} پس از درگذشت "المنتصر بالله" (یازدهمین خلیفه [[حکومت...)
     ‏۰۷:۲۲  سید محمد طباطبایی سنگلجی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۷۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۴۵  سید عبدالله بهبهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۵:۵۳  8 رجب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۰۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳

     ‏۱۲:۱۲  برکت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۲:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۳۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۱۰:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۰۳۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۳۲  برهان نظم‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۳۹). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۸:۱۶  ماه رجب‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۶٬۹۶۵). . [Zamani‏ (۳×)]
     
‏۰۸:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۶۳۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (اعمال ام داوود)
 جز   
‏۰۷:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴٬۳۲۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۵۰  لیلة‌ الرغائب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۳۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۱۳  برهان محبت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۸۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۲۲  برّ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴٬۴۸۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۵:۳۰  7 رجب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳

     ‏۱۲:۳۳  برونئی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۴۰۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۰:۵۴  برهان تمانع‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۱۰). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۸:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۷:۴۹  برهان بلخی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۴۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۷:۰۸  برهان (اسامی و اوصاف قرآن)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۳۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۵:۴۵  6 رجب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۸۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳

     ‏۱۲:۳۵  برهان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۵۶۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۰:۲۰  برقى‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۵۹  برصیصا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۸:۴۱  برزخ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۴۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۷:۱۶  بررسی تاریخ عاشورا (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۷۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۳۷ (سیاههٔ انتقال) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ برخوردهای امام موسی کاظم (علیه السلام) با خلفای عباسی را به رابطه امام کاظم علیه السلام با خلفای عباسی منتقل کرد ‏
     ‏۰۶:۲۲  جنگ یرموک‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۱۷  5 رجب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

     ‏۱۲:۳۴  برخوردهای امام موسی کاظم (علیه السلام) با خلفای عباسی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۱:۰۶  برخورد رسول خدا(ص) با شاعران یهودی و کافر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۹۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۹:۳۱  برخاستن هنگام شنيدن لقب قائم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۸:۴۱  برادری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵٬۵۵۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۵:۵۵  4 رجب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۵:۳۸  دانشگاه مفید‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۱۹). . [Admin‏ (۲×)]
     
‏۰۵:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Admin (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۵:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۶). . Admin (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳

     ‏۱۷:۳۶  سید جمال الدین گلپایگانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۱۵۳). . [Mohammadi‏ (۲×)]
     
‏۱۷:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵۷). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (آرشیو عکس و تصویر)
     
‏۱۷:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۹۶). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (آرشیو عکس و تصویر) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۲:۳۶  بر و نیکی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۵٬۹۰۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)