سوره مجادله

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
<<حدید مجادله حَشر>>
شماره: ۵۸
جزء : ۲۸
محل نزول: مدینه
ترتيب نزول : ۱۰۶
تعداد آیه : ۲۲
متن و ترجمه سوره

فهرست سوره‌های قرآن

«سوره مجادله» پنجاه و هشتمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۲۲ آیه می باشد.

نزول سوره

سوره «مجادله» از سور مدنی است. این سوره در ترتیب مصحف، پنجاه و هشتمین سوره و در ترتیب نزول، صد و ششمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره منافقون و پس از آن سوره حجرات نازل شده است.

تعداد آیات

سوره «مجادله» شامل بیست و یک آیه مکى و مدنى اخیر و بیست و دو آیه از نظر دیگران. اختلاف آن در یک آیه «فِی الْأَذَلِّینَ» غیرمکى و مدنى اخیر است.

محتوای سوره

این سوره متعرض مطالب گوناگون از احکام و آداب و صفات است. قسمتى از آن مربوط به حکم ظهار است، قسمتى هم مربوط به نجوى و بیخ گوشى سخن گفتن است.

قسمتى هم مربوط به آداب نشستن در مجلس و قسمتى راجع به اوصاف کسانى است که با خدا و رسولش مخالفت مى‌کنند، و یا با دشمنان دین دوستى می‌ورزند، و کسانى را که از دوستى با آنان احتراز می‌کنند معرفى نموده، به وعده‌اى جمیل در دنیا و آخرت دلخوش می سازد.[۱]

فضیلت سوره

ابى بن کعب گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسى که سوره مجادله را قرائت کند، در روز قیامت از جمله حزب اللَّه مکتوب شود.

پانویس

  1. ترجمه تفسیر المیزان،ج‌۱۹، ص: ۳۱۲

منابع

  • فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‌۲۴، ص۲۵۸.
  • محمد حسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج‌۱۹، ص۳۱۲، قم ۱۳۷۴.
  • ترتیب نزول سوره ها، در همین دانشنامه.

پیوست

سوره مجادله/متن و ترجمه

سوره قبلی:

۵۷.الحديد

۵۸.المجادلة سوره بعدی:

۵۹.الحشر

۱.سوره فاتحه ۲.سوره بقره ۳.سوره آل عمران ۴.سوره نساء ۵.سوره مائده ۶.سوره انعام ۷.سوره اعراف ۸.سوره انفال ۹.سوره توبه ۱۰.سوره یونس ۱۱.سوره هود ۱۲.سوره یوسف ۱۳.سوره رعد ۱۴.سوره ابراهیم ۱۵.سوره حجر ۱۶.سوره نحل ۱۷.سوره اسراء ۱۸.سوره کهف ۱۹.سوره مریم ۲۰.سوره طه ۲۱.سوره انبیاء ۲۲.سوره حج ۲۳.سوره مومنون ۲۴.سوره نور ۲۵.سوره فرقان ۲۶.سوره شعراء ۲۷.سوره نمل ۲۸.سوره قصص ۲۹.سوره عنکبوت ۳۰.سوره روم ۳۱.سوره لقمان ۳۲.سوره سجده ۳۳.سوره احزاب ۳۴.سوره سبأ ۳۵.سوره فاطر ۳۶.سوره یس ۳۷.سوره صافات ۳۸.سوره ص ۳۹.سوره زمر ۴۰.سوره غافر ۴۱.سوره فصلت ۴۲.سوره شوری ۴۳.سوره زخرف ۴۴.سوره دخان ۴۵.سوره جاثیه ۴۶.سوره احقاف ۴۷.سوره محمد ۴۸.سوره فتح ۴۹.سوره حجرات ۵۰.سوره ق ۵۱.سوره ذاریات ۵۲.سوره طور ۵۳.سوره نجم ۵۴.سوره قمر ۵۵.سوره الرحمن ۵۶.سوره واقعه ۵۷.سوره حدید ۵۸.سوره مجادله ۵۹.سوره حشر ۶۰.سوره ممتحنه ۶۱.سوره صف ۶۲.سوره جمعه ۶۳.سوره منافقون ۶۴.سوره تغابن ۶۵.سوره طلاق ۶۶.سوره تحریم ۶۷.سوره ملک ۶۸.سوره قلم ۶۹.سوره الحاقه ۷۰.سوره معارج ۷۱.سوره نوح ۷۲.سوره جن ۷۳.سوره مزمل ۷۴.سوره مدثر ۷۵.سوره قیامه ۷۶.سوره انسان ۷۷.سوره مرسلات ۷۸.سوره نبأ ۷۹.سوره نازعات ۸۰.سوره عبس ۸۱.سوره تکویر ۸۲.سوره انفطار ۸۳.سوره مطففین ۸۴.سوره انشقاق ۸۵.سوره بروج ۸۶.سوره طارق ۸۷.سوره اعلی ۸۸.سوره غاشیه ۸۹.سوره فجر ۹۰.سوره بلد ۹۱.سوره شمس ۹۲.سوره لیل ۹۳.سوره ضحی ۹۴.سوره انشراح ۹۵.سوره تین ۹۶.سوره علق ۹۷.سوره قدر ۹۸.سوره بینه ۹۹.سوره زلزال ۱۰۰.سوره عادیات ۱۰۱.سوره قارعه ۱۰۲.سوره تکاثر ۱۰۳.سوره عصر ۱۰۴.سوره همزه ۱۰۵.سوره فیل ۱۰۶.سوره قریش ۱۰۷.سوره ماعون ۱۰۸.سوره کوثر ۱۰۹.سوره کافرون ۱۱۰.سوره نصر ۱۱۱.سوره مسد ۱۱۲.سوره اخلاص ۱۱۳.سوره فلق ۱۱۴.سوره ناس

قرآن
متن و ترجمه قرآن
اوصاف قرآن (اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن
علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
رده ها: سوره های قرآن * آیات قرآن * واژگان قرآنی * شخصیت های قرآنی * قصه های قرآنی * علوم قرآنی * معارف قرآن