خبیر

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از فرهنگ قرآن است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


خبير، از اسماى حسناى خداوند است كه بر آگاهى خداوند از به وجود آمدن اشيا قبل از به وجود آمدن آنها دلالت مى كند.[۱]

اين واژه 45 بار در قرآن آمده است:

شماره نام سوره آیات
1 سوره بقره(2) آیات 234 و 271.
2 سوره آل عمران(3) آیات 153 و 180.
3 سوره نساء(4) آیات 35 و 94 و 128 و 135.
4 سوره مائده(5) آیه 8.
5 سوره انعام(6) آیات 18 و 73 و 103.
6 سوره توبه(9) آیه 16.
7 سوره هود(11) آیات 1 و 111.
8 سوره اسراء(17) آیات 17 و 30 و 96.
9 سوره حج(22) آیه 63.
10 سوره نور(24) آیات 30 و 53.
11 سوره فرقان(25) آیات 58 و 59.
12 سوره نمل(27) آیه 88.
13 سوره نحل(16) آیه 60.
14 سوره لقمان(31) آیات 16 و 29 و 34.
15 سوره احزاب(33) آیات 2 و 34.
16 سوره سبا(34) آیه 1.
17 سوره فاطر(35) آیات 14 و 31.
18 سوره شوری(42) آیه 27.
19 سوره فتح(48) آیه 11.
20 سوره حجرات(49) آیه 13.
21 سوره حدید(57) آیه 10.
22 سوره مجادله(58) آیات 3 و 11 و 13.
23 سوره حشر(59) آیه 18.
24 سوره منافقون(63) آیه 11.
25 سوره تغابن(64) آیه 8.
26 سوره تحریم(66) آیه 3.
27 سوره ملک(67) آیه 14.
28 سوره عادیات(100) آیه 11.

پانویس

  1. الاسماء والصّفات، بيهقى، ص 115.


منابع

فرهنگ قرآن، جلد 12، صص 317-316.

اسماء الله در قرآن
تعداد:۱۳۵
الف اله، اَحَد، اوّل، آخِر، اعلى، اکرم، اعلم، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، احسن الخالقین، اهل التقوی، اهل‌ المغفرة، اقرب، ابقى، اسرع الحاسبین.
ب بارى، باطن، بدیع، بَرّ، بصیر.
ت توّاب.
ج جبّار، جامع.
ح حکیم، حلیم، حیّ، حق، حمید، حسیب، حفیظ، حفى.
خ خبیر، خالق، خلاق، خیر، خیرالماکرین، خیرالرازقین، خیرالفاصلین، خیرالحاکمین، خیرالفاتحین، خیرالغافرین، خیرالوارثین، خیرالراحمین، خیرالمنزلین.
ذ ذوالعرش، ذوالطول، ذوانتقام، ذوالفضل العظیم، ذوالرحمة، ذوالقوة، ذوالجلال و الاکرام، ذوالمعارج.
ر رحمان، رحیم، رؤوف، رب، رفیع الدرجات، رزاق، رقیب.
س سمیع، سلام، سریع الحساب، سریع العقاب.
ش شهید، شاکر، شکور، شدید العذاب، شدید العقاب، شدید المحال.
ص صمد.
ظ ظاهر.
ع عالِمُ غيبِ السماواتِ و الأرضِ، علیم، عزیز، عفوّ، على، عظیم، علام‌الغیوب، عالم الغیب و الشهادة.
غ غافرالذنب،غالب، غفار، غفور، غنى.
ف فالق الاصباح، فالق الحب و النوى، فاطر، فتّاح.
ق قوى، قدوس، قیوم، قاهر، قهار، قریب، قادر، قدیر، قابل‌التوب، القائم على کل نفس.
ک کبیر، کریم، کافی.
ل لطیف.
م مؤمن، مهیمن، متکبر، مصوِّر، مجید، مجیب، مبین، مولی، محیط، مقیت، متعال، محیى، متین، مقتدر، مستعان، مبدى، مالک الملک.
ن نصیر ، نور.
و وهاب، واحد، ولی، والی، واسع، وکیل، ودود.
ه هادی.