قدیر

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از فرهنگ قرآن است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


اين اسم و صفت الهى، مبالغه از قادر است و مقتدر نيز بر مبالغه در قدرت دلالت دارد.[۱] قدير صفت مشبّهه به معناى هميشه توانا و قادر بودن است. اين صفت با واژه «قدير» 45 بار و با واژه «قادر» 11 بار و با واژه «مقتدر» 4 بار در قرآن ذكر شده است:[۲]

«...واللّهُ عَلى كُلِّ شَىء قَدير». (سوره آل عمران(3)، 189)

و نيز:

شماره نام سوره آیات
1 سوره بقره(2) آیات 20 و 106 و 109 و 148 و 259 و 284.
2 سوره آل عمران(3) آیات 26 و 29 و 165 و 189.
3 سوره نساء(4) آیات 133 و 149.
4 سوره مائده(5) آیات 17 و 19 و 40 و 120.
5 سوره انعام(6) آیه 17.
6 سوره انفال(8) آیه 41.
7 سوره توبه(9) آیه 39.
8 سوره هود(11) آیه 4.
9 سوره نحل(16) آیات 70 و 77.
10 سوره حج(22) آیات 6 و 39.
11 سوره نور(24) آیه 45.
12 سوره فرقان(25) آیه 54.
13 سوره عنکبوت(29) آیه 20.
14 سوره روم(30) آیات 50 و 54.
15 سوره احزاب(33) آیه 27.
16 سوره فاطر(35) آیات 1 و 44.
17 سوره فصلت(41) آیه 39.
18 سوره شوری(42) آیات 9 و 29 و50.
19 سوره احقاف(46) آیه 33.
20 سوره فتح(48) آیه 21.
21 سوره حدید(57) آیه 2.
22 سوره حشر(59) آیه 6.
23 سوره ممتحنه(60) آیه 7.
24 سوره تغابن(64) آیه 1.
25 سوره طلاق(65) آیه 12.
26 سوره تحریم(66) آیه 8.
27 سوره ملک(67) آیه 1.

قادر:

شماره نام سوره آیات
1 سوره انعام(6) آیات 37 و 65.
2 سوره اسراء(17) آیه 99.
3 سوره مومنون(23) آیات 18 و 95.
4 سوره یس(36) آیه 81.
5 سوره احقاف(46) آیه 33.
6 سوره معارج(70) آیه 40.
7 سوره مزمل(73) آیه 23.
8 سوره قیامه(75) آیه 40.
9 سوره طارق(86) آیه 8.

مقتدر:

شماره نام سوره آیات
1 سوره کهف(18) آیه 45.
2 سوره زخرف(43) آیه 42.
3 سوره قمر(54) آیات 42 و 55.

پانویس

  1. شرح اسماء اللّه الحسنى، رازى، ص 321-322.
  2. اسما و صفات الهى، فقط در قرآن، ج2، ص 1079-1091.


منابع

فرهنگ قرآن، جلد 22، صفحه 574.

اسماء الله در قرآن
تعداد:۱۳۵
الف اله، اَحَد، اوّل، آخِر، اعلى، اکرم، اعلم، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، احسن الخالقین، اهل التقوی، اهل‌ المغفرة، اقرب، ابقى، اسرع الحاسبین.
ب بارى، باطن، بدیع، بَرّ، بصیر.
ت توّاب.
ج جبّار، جامع.
ح حکیم، حلیم، حیّ، حق، حمید، حسیب، حفیظ، حفى.
خ خبیر، خالق، خلاق، خیر، خیرالماکرین، خیرالرازقین، خیرالفاصلین، خیرالحاکمین، خیرالفاتحین، خیرالغافرین، خیرالوارثین، خیرالراحمین، خیرالمنزلین.
ذ ذوالعرش، ذوالطول، ذوانتقام، ذوالفضل العظیم، ذوالرحمة، ذوالقوة، ذوالجلال و الاکرام، ذوالمعارج.
ر رحمان، رحیم، رؤوف، رب، رفیع الدرجات، رزاق، رقیب.
س سمیع، سلام، سریع الحساب، سریع العقاب.
ش شهید، شاکر، شکور، شدید العذاب، شدید العقاب، شدید المحال.
ص صمد.
ظ ظاهر.
ع عالِمُ غيبِ السماواتِ و الأرضِ، علیم، عزیز، عفوّ، على، عظیم، علام‌الغیوب، عالم الغیب و الشهادة.
غ غافرالذنب،غالب، غفار، غفور، غنى.
ف فالق الاصباح، فالق الحب و النوى، فاطر، فتّاح.
ق قوى، قدوس، قیوم، قاهر، قهار، قریب، قادر، قدیر، قابل‌التوب، القائم على کل نفس.
ک کبیر، کریم، کافی.
ل لطیف.
م مؤمن، مهیمن، متکبر، مصوِّر، مجید، مجیب، مبین، مولی، محیط، مقیت، متعال، محیى، متین، مقتدر، مستعان، مبدى، مالک الملک.
ن نصیر ، نور.
و وهاب، واحد، ولی، والی، واسع، وکیل، ودود.
ه هادی.