تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۹ ‏۱۲:۱۷
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۱:۲۱  (سیاههٔ انتقال). . [Mohammadi‏؛ Zamani‏؛ مهدی موسوی‏ (۴×)]
     
‏۱۱:۲۱ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ مقتل أميرالمؤمنين علي بن أبي‌طالب عليه‌السلام (کتاب) را به مقتل امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام (کتاب) منتقل کرد ‏
     
‏۱۰:۲۵ . . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ شهيد مرتضی مطهرى را به مرتضی مطهری منتقل کرد ‏
     
‏۱۰:۱۱ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ مقتل ابومخنف (کتاب) را به مقتل الحسین علیه السلام (کتاب) منتقل کرد ‏
     
‏۱۰:۰۹ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفى را به ابراهیم بن محمد ثقفی منتقل کرد ‏
     
‏۰۸:۳۷ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ مقتل أبي مخنف (کتاب) را به مقتل ابی‌مخنف؛ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا (کتاب) منتقل کرد ‏
     
‏۰۷:۴۹ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ ملافاضل دربندی را به فاضل دربندی که تغییرمسیر بود منتقل کرد ‏
     ‏۱۱:۲۰  مقتل أميرالمؤمنين علي بن أبي‌طالب عليه‌السلام (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱٬۰۳۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۰:۲۹  وقعة الطف (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۰:۲۵  (سیاههٔ حذف). . [Mohammadi‏؛ Zamani‏]
     
‏۱۰:۲۵ . . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ مرتضی مطهری را حذف کرد ‏(حذف برای ممکن‌شدن انتقال «شهيد مرتضی مطهرى»)
     
‏۰۷:۴۹ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) تغییرمسیر فاضل دربندی را با رونویسی حذف کرد ‏(حذف برای ممکن‌شدن انتقال «ملافاضل دربندی»)
     ‏۱۰:۱۱  مقتل ابومخنف (کتاب)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۴۸). . [مهدی موسوی‏ (۳×)]
 جز   
‏۱۰:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   
‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۳۶  مقتل أبي مخنف (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۱۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۸:۰۹  شهيد مرتضی مطهرى‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۳۹۵). . [Mohammadi‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸۶۴). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (آرشیو عکس و تصویر) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۵۳۱). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (آرشیو عکس و تصویر) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۰۰  رده:فقیهان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۵۸  فاضل دربندی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۹۶). . [Zamani‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۵۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۴۲  ملافاضل دربندی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۹۲۷). . [Zamani‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲۴۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۱۷۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۳۱  مقتل‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۱۲). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۹۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶۲۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۷:۲۸  حاج ميرزا زين العابدين بارفروشی مازندرانی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۵٬۱۱۵). . [Zamani‏ (۴×)]
     
‏۰۷:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   
‏۰۷:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (بازنویسی به کمک منابع جدید) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۷:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴٬۹۷۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۰۶  مقتفى‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۰۳  مقتدی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۰۱  مقتدر (خلیفه عباسی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۵۴  بهشت‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۴٬۴۶۶). . [سید مهدی خدایی‏ (۶×)]
     
‏۰۶:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱۵). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (درجات بهشت: افزودن آیه) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱۶). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: افزودن منبع) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱۵). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (بهشت در آموزه های ادیان: 1) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   
‏۰۶:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۳). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (نعمتها و لذتهای بهشت: ویرایش عناوین) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   
‏۰۶:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳۳). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (بهشت در آموزه های ادیان: 1) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳٬۲۴۰). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن مطلب) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۴۲  مقتدر (اسم الله)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۰۸  مقبره شهدای فخ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۸۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۰۶ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Fakh.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۵:۵۳  شيخ لطف الله لاريجانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۷۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۰۵:۱۳  عناوین الاصول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۷). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به کتاب عناوين (کتاب)) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
     ‏۰۵:۱۳  عبد الفتاح حسینی مراغی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۰۵:۱۲  عبدالفتاح الحسینی المراغی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۶). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به عبد الفتاح حسینی مراغی) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
     ‏۰۵:۰۸  کتاب عناوين (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۰۸  مقبره خاندان قزوينى در کربلا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۵:۰۷  القواعد الفقهیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۴). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به کتاب القواعد الفقهيه (کتاب)) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
     ‏۰۵:۰۷  آیت الله محمد فاضل لنكرانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۰۶  کتاب القواعد الفقهيه (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۰۵:۰۵  نهج الحق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به نهج الحق و كشف الصدق (کتاب)) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو    ‏۰۵:۰۴  نهج الحق و کشف الصدق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به نهج الحق و كشف الصدق (کتاب)) (برچسب: تغییر مسیر جدید)