تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۱ ‏۱۹:۰۶
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۰ آوریل ۲۰۲۱

     ‏۱۱:۵۴  قرآن/ جزء 20 (متن و ترجمه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۵۱  قرآن/ جزء 19 (متن و ترجمه)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۳۵). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷۵). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۴۵  قرآن/ جزء 18 (متن و ترجمه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۴۳  قرآن/ جزء 17 (متن و ترجمه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۴۱  قرآن/ جزء 16 (متن و ترجمه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۳۸  قرآن/ جزء 15 (متن و ترجمه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲۴). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۱:۲۹  فضائل الخمسه من الصحاح السته (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۲۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۱۲  سید مرتضی حسینی فیروزآبادی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۸٬۹۱۹). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۴۵۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۷٬۴۶۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۱۰:۰۸  سید علی آقا قاضی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۰۷:۱۸  سید شهاب الدین مرعشی نجفی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۲۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۰۸  قرآن/ جزء 14 (متن و ترجمه)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۳۴). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۰۴  قرآن/ جزء 13 (متن و ترجمه)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۷). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۹۸). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۴۸  میرزا جواد آقا ملکی تبریزی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶٬۳۵۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۸ آوریل ۲۰۲۱

     ‏۱۲:۰۲  سید مرتضی کشمیری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۲۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۰:۲۳  سید مرتضی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۵۸). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۸:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (-۳۳۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۱۷  (سیاههٔ انتقال). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۱۷ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ امير الحاج را به امیر الحاج منتقل کرد ‏
     
‏۱۰:۱۳ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ الذريعة الى اصول الشريعة (کتاب) را به الذریعة الی اصول الشریعة (کتاب) منتقل کرد ‏
     ‏۰۶:۴۰  سید محمود هاشمی شاهرودی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸۳۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۱۱  پرونده:آیه 134 سوره آل عمران (1).jpg‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵۷). . Ghorbani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۰۷  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Ghorbani‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۰۷ . . Ghorbani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:آیه 134 سوره آل عمران (1).jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۰۶:۰۵ . . Ghorbani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:آیه 134 سوره آل عمران (1).jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۶:۰۵ (سیاههٔ حذف) . . Ghorbani (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:آیه 134 سوره آل عمران (1).jpg را حذف کرد ‏

‏۷ آوریل ۲۰۲۱

     ‏۱۱:۱۸  شیعه و سابقه تاریخی آن (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۳۳۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۵۲ (سیاههٔ انتقال) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ سید محمود شاهرودی را به سید محمود حسینی شاهرودی منتقل کرد ‏
     ‏۱۰:۲۶  داعی کبیر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۲۳  سید محمدکاظم خلخالی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۱۲۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۰:۰۹  زيد بن صوحان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۵۰  قرآن/ جزء 12 (متن و ترجمه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲۵). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۴۸  محمدتقی بروجردی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۲٬۲۹۲). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۷٬۶۴۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۵:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴٬۶۴۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۵۷  قرآن/ جزء 11 (متن و ترجمه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۳). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۵۱  قرآن/ جزء 10 (متن و ترجمه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۴). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۴۷  قرآن/ جزء 9 (متن و ترجمه)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۲۲). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۵۸). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۶:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۶ آوریل ۲۰۲۱

     ‏۱۱:۲۷  نهایة الافکار (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۷۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۰:۳۶  محمدتقی بهجت فومنی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲٬۰۲۵). . [مهدی موسوی‏ (۳×)]
 جز   
‏۱۰:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۶۹۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۸:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰٬۳۰۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۲۳ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:بهجت.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۰:۰۵  قرآن/ جزء 8 (متن و ترجمه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۵۹  قرآن/ جزء 7 (متن و ترجمه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۰۷  قرآن/ جزء 6 (متن و ترجمه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۳). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۰۵  قرآن/ جزء 5 (متن و ترجمه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۳۹  قرآن/ جزء 4 (متن و ترجمه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۵ آوریل ۲۰۲۱

     ‏۱۱:۴۴  قرآن/ جزء 3 (متن و ترجمه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)