تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۰ ‏۲۳:۱۹
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۲:۳۴  عين ابى نيزر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۲:۰۷  عوالم چهارگانه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۰۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۲:۰۵  آیه 29 سوره فتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۲۷). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۲:۰۴  آیه 28 سوره فتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۰۶). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۲:۰۳  آیه 27 سوره فتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱٬۱۰۹). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۲:۰۰  آیه 26 سوره فتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۳۷). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۱:۵۸  آیه 25 سوره فتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱٬۰۶۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۱:۵۶  آیه 24 سوره فتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۶۶). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۱:۵۴  آیه 23 سوره فتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۶). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۱:۵۳  آیه 19 سوره فتح‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۳۹). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     
‏۱۱:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳۹). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۱:۵۳  آیه 18 سوره فتح‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۵۹). . [Aghajani‏ (۳×)]
     
‏۱۱:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     
‏۱۱:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     
‏۱۱:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴۶۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۱:۴۸  عهدنامه امام علی علیه السلام به اهالی نجران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۱:۴۳  آیه 17 سوره فتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۴). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۱:۳۸  ابراهیم موصلی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۱۳۷). . [Akbari‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵۱). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶۸۶). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۸  آیه 16 سوره فتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۰۶). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۱:۲۶  عنقای اصفهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۲۶  آیه 15 سوره فتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۳۴). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۱:۲۱  عنایت خان (آشنا)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۲۰  آیه 12 سوره فتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۵۴). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۱:۱۵  آیه 11 سوره فتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۵۳). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۱:۰۱  عنایة الاصول (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶۰۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۰:۵۸ (سیاههٔ انتقال) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ سيدمرتضى حسينى فيروزآبادى را به سید مرتضی حسینی فیروزآبادی منتقل کرد ‏
     ‏۱۰:۲۴  آیه 10 سوره فتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۰:۱۵  آیه 9 سوره فتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۷). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۰:۱۲  آیه 8 سوره فتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۰:۰۹  آیه 6 سوره فتح‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۶۰۷). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     
‏۱۰:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۶۱۴). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۰:۰۸  آیه 4 سوره فتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۷۸). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۱۰:۰۶  آیه 1 سوره فتح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۸۵). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۰۹:۵۸  عمير بن عدی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲٬۲۱۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۸:۳۴  عمیربن عبدالله مذجحی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۷۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۸:۰۰  عمل صالح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۳۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۷:۴۶  آیه 35 سوره محمد‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۰۳۲). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۹۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     
‏۰۷:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۱۲۴). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۰۷:۴۶  عمرو بن مطاع الجعفی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۳۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۷:۴۶  آیه 38 سوره محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۳۶). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۰۷:۴۵  آیه 37 سوره محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷۰۵). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۰۷:۴۱  آیه 32 سوره محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۸۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۰۷:۳۶  عمرو بن قیس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۷:۳۴  آیه 30 سوره محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۰۷:۲۰  عمرو بن قرظة الانصاری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۵۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۷:۲۰  آیه 29 سوره محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۶). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۰۷:۱۸  آیه 26 سوره محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۷۹). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۰۷:۱۷  آیه 25 سوره محمد‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۶۳). . [Aghajani‏ (۳×)]
     
‏۰۷:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۶). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     
‏۰۷:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     
‏۰۷:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)