تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲ آوریل ۲۰۲۰ ‏۰۹:۱۸
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲ آوریل ۲۰۲۰

     ‏۰۸:۳۹  آیه 21 سوره روم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۳۶  آیه 53 سوره زمر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹۰۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۳۱  آیه 12 سوره حجرات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۵۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۲۹  آیه 19 سوره حشر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱٬۲۱۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۲۸  آیه 33 سوره عنکبوت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۹۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۲۷  آیه 34 سوره عبس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۵۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۲۶  آیه 82 سوره یس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۱۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۲۵  آیه 129 سوره توبه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۹۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۲۴  آیه 39 سوره نجم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۱۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۲۴  آیه 286 سوره بقره‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۵۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۲۲  آیه 60 سوره غافر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷۱۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۱۹  آیه 28 سوره رعد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۶٬۲۱۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۱۵  آیه 33 سوره الرحمن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱٬۳۴۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۱۴  آیه 9 سوره یس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶۸۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۱۲  آیه 6 سوره انفطار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۵۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۱۰  آیه 110 سوره کهف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۳۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۰۳  آیه 35 سوره نور‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۳٬۰۰۸). . [Zamani‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     
‏۰۶:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۳٬۰۱۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۳۴  آیه 5 سوره شرح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۶۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (معانی کلمات آیه)
     ‏۰۶:۳۳  آیه 56 سوره احزاب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶۲۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۳۰  آیه 8 سوره بقره‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۹۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۳۱ مارس ۲۰۲۰

     ‏۱۲:۳۹  صحابی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۴۴۴). . [Zamani‏ (۴×)]
     
‏۱۲:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۱۹۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۲:۳۴  بُخْتُ نُصَّر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۱۹۰). . [سید مهدی خدایی‏ (۲×)]
 جز   
‏۱۲:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (1)
 جز   
‏۱۱:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۹۲). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (10پروژه: درج شناسه)
     ‏۱۲:۳۳  بحث کاربر:سید مهدی خدایی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (مقاله های خوب و بدون شناسه)
     ‏۱۱:۰۸  سنت‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۱۶). . [Zamani‏ (۷×)]
     
‏۱۱:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۰۹۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (-۷۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۲۳۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۰:۴۶  روز عرفه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۰۷). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (10پروژه: درج شناسه)
 جز   ‏۱۰:۳۹  حجاز‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۰۳). . [سید مهدی خدایی‏ (۲×)]
 جز   
‏۱۰:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (1) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   
‏۱۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰۶). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (10پروژه: درج شناسه)
     ‏۰۷:۵۳  احکام شرعی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۵۲ (سیاههٔ انتقال) . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ احكام را به احکام شرعی که تغییرمسیر بود منتقل کرد ‏
     ‏۰۷:۵۲ (سیاههٔ حذف) . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) تغییرمسیر احکام شرعی را با رونویسی حذف کرد ‏(حذف برای ممکن‌شدن انتقال «احكام»)
     ‏۰۷:۵۱  احكام‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۶۸). . [Zamani‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲۵۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۳۰ مارس ۲۰۲۰

 جز   ‏۱۲:۳۲  اصطلاحات احكام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۵۵  شکر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۰۱  امام صادق علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۵۱۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (روایت توضیحی درپی نوشت)
     ‏۰۹:۵۱  شریعت‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۱۶۹). . [Zamani‏ (۴×)]
     
‏۰۹:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۹۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (شناسه و رتبه مقاله)
     
‏۰۸:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۶۵۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۸۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)