تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۰ ‏۱۷:۵۲
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۱۳  سلطان الواعظين شيرازى‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۸٬۸۳۵). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۶۱۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۱۲:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۸٬۲۲۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۵  (سیاههٔ انتقال). . [مهدی موسوی‏ (۳×)]
     
‏۱۱:۳۵ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ سلطان العلماء را به خلیفه سلطان منتقل کرد ‏
     
‏۱۰:۵۵ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية‌ (کتاب) را به الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه‌ (کتاب) منتقل کرد ‏
     
‏۰۹:۲۰ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ سلطان العـلماء را به سلطان العلماء که تغییرمسیر بود منتقل کرد ‏
     ‏۱۱:۰۲  سلطان العلماء‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۳۷۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۹:۲۰ (سیاههٔ حذف) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) تغییرمسیر سلطان العلماء را با رونویسی حذف کرد ‏(حذف برای ممکن‌شدن انتقال «سلطان العـلماء»)
     ‏۰۹:۱۹  سلسله های حکومتی ایران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۸:۱۳  سلسبیل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۴۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۷:۵۰  سلامتی جسم در اسلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۸۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۷:۲۰  سلام وداع (واقعه کربلا)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۲۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۳۷  سلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۱۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۲۳  امام رضا علیه السلام‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۲۲). . [Mohammadi‏ (۳×)]
     
‏۰۶:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳۷). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۶:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۱). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (شهادت امام رضا علیه السلام)
     
‏۰۵:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (سفر امام رضا به خراسان)
     ‏۰۵:۵۳ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Mazar.jpg را بارگذاری کرد ‏(سومین سنگ مزار حضرت رضا علیه السلام)

‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۲:۴۰ (سیاههٔ انتقال) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ سلار بن عبدالعزيز را به سلار دیلمی منتقل کرد ‏
     ‏۱۲:۳۹  سلار بن عبدالعزيز‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴٬۱۰۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۱:۴۳  ملا عبدالله فاضل تونی‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (-۵۴۰). . [Zamani‏ (۵×)]
     
‏۱۱:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تدریس و شاگردان)
     
‏۱۱:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۱۴۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۵۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۳۷  سقیم آباده ای‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۱۶  سقر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
نو    ‏۱۱:۰۴  ملاعبدالله فاضل تونی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به ملا عبدالله فاضل تونی) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
     ‏۱۱:۰۳  الوافية فى اصول الفقه (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۷۹). . [Zamani‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۵۸  سقای دشت کربلا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۶۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۰:۵۵  16 ربیع الاول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۳  توسل به اهل بیت علیهم السلام‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۶۳). . [Zamani‏ (۳×)]
     
‏۱۰:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۰۳  سفینة البحار (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲٬۳۸۲). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (-۲٬۵۱۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۸:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۴۳  غیبت کبری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۸۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۲۱  امام زمان عجل الله فرجه الشریف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۳۰۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۰:۲۸  توسل به اهل بیت علیهم السلام‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۲٬۶۹۵). . [Zamani‏ (۳×)]
     
‏۱۰:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۷۱۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۷٬۳۰۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴٬۶۷۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۱۶  توسل به اهل بیت علیهم السلام‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۲٬۹۵۵). . [Zamani‏ (۴×)]
     
‏۱۳:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴٬۱۸۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۶۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۲۸۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۳۴  توسّل‌‌‌‌‌‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از توسل به توسل به اهل بیت علیهم السلام) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۱۲:۳۳  هجرت پیامبر اسلام به مدینه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۹۱۲). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۲:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۲۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۱۱:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۹۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۲:۲۷  (سیاههٔ انتقال). . [Zamani‏؛ مهدی موسوی‏]
     
‏۱۲:۲۷ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ آيه ارث را به آیه ارث منتقل کرد ‏
     
‏۱۲:۲۶ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ توسل را به توسل به اهل بیت علیهم السلام منتقل کرد ‏
     ‏۱۲:۲۵  توسل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۳۳۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)