تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۰ ‏۲۱:۴۴
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۲۶  أثام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۲۶  جحیم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (رده:جهنم)
     ‏۱۳:۲۵  سعیر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (رده:جهنم)
     ‏۱۳:۲۴  جهنم‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (-۷۵). . [Zamani‏ (۵×)]
     
‏۱۳:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   
‏۱۲:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   
‏۱۲:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۲۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۲۲  سجین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۲۲  هاویه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۰). . [Zamani‏ (۲×)]
     
‏۱۳:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (رده:جهنم)
     
‏۱۲:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (رده:نامهای دوزخ در قرآن)
     ‏۱۳:۲۱  حطمه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Zamani‏ (۲×)]
     
‏۱۳:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (رده:جهنم)
     
‏۱۳:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۱۵  فهرست منابع فقه شیعه‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۵٬۷۰۸). . [مهدی موسوی‏ (۴×)]
     
‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۹۵۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۱۹۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۳۶۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۴۲  طمأنینه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۵). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۱۲:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۲۷  ضارّ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۸). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۲۲  صدقه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۸۷). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۱۲:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۵۱  سلام سردار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۳۱  صالحین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۸). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۷  برادر قاسم (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۷). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۳ (سیاههٔ انتقال) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ المكاسب المحرمه (کتاب) را به المکاسب المحرمه (کتاب) منتقل کرد ‏
     ‏۱۱:۲۰  توافق سلیمانی ـ پوتین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۶  فرماندهان ورود ممنوع (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۵۹  شهید (اسم الله)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۸۳). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۳). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۵۸  سربازان سردار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۵۴  حاج قاسم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۳). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۰  شق القمر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۰۳). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۳). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۲۸  کتاب ذوالفقار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۶  شرک‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۴). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۵  نوادر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۱۴  شفیع‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۴۰  ماه جمادی الثانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۹۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (وقایع ماه)
     ‏۰۸:۳۷  ماه رجب‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۹۶). . [Zamani‏ (۲×)]
 جز   
‏۰۸:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (وقایع ماه رجب)
     ‏۰۸:۳۵  بابا رکن الدین‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۲۲). . [مهدی موسوی‏ (۳×)]
 جز   
‏۰۸:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۸۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۸:۳۲ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BaBa.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۷:۱۲  فهرست منابع عرفان‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۰۴۳). . [مهدی موسوی‏ (۳×)]
 جز   
‏۰۷:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۳۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۹۴۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۵:۱۸  الگو:متن دعای صحیفه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۲۷۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۰۸  خواجه نصیرالدین طوسی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)