تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

آخرین تغییرات دانشنامه اسلامی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی‌است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده‌است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
پنهان کردن ویرایش‌های جزئی | نمایش ربات‌ها | پنهان کردن کاربران ناشناس | پنهان کردن کاربران ثبت‌نام‌کردە | پنهان کردن ویرایش‌های من

نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۸ اوت ۲۰۱۷ ‏۰۱:۲۴
   

‏۱۶ اوت ۲۰۱۷

     ‏۱۱:۰۶  ابومخنف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۰۱). . Library (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۵ اوت ۲۰۱۷

     ‏۱۱:۱۴  نکت الاعتقادیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳۵). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۱۱  نهجالحق و كشف الصدق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۸۶). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۹  منهاج الكرامة فى معرفة الامامة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۴۲). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۸  كفایة الأثر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۸۹). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۶  كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶۶). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۴  قواعد المرام فى علم الكلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱۸). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۱  عقايد علامه محمدباقر مجلسى‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱۶). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۴۸  عقائد الاماميّه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵۸). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۴۴  عبقات الانوار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۵۹). . Library (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۴ اوت ۲۰۱۷

     ‏۱۰:۵۶  زیارت در نگاه شریعت (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲۰). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۵۳  حق اليقين‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲۴). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۴۳  جامع الشّتات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴۱). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۴۰  تنزیه الانبیاء‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴۶). . [Library‏ (۲×)]
     ‏۱۰:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۵). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۱۹ (سیاههٔ گشت). . [Zamani‏ (۲×)]
     ‏۰۵:۱۹ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۱۴۶۲ صفحهٔ نوشتار پیشنهادی هفته ۳۳ را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۵:۱۸ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۱۴۶۱ صفحهٔ الگو:نوشتار پیشنهادی هفته ۳۳ را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۵:۱۹  نوشتار پیشنهادی هفته ۳۳‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۰۵:۱۸  الگو:نوشتار پیشنهادی هفته ۳۳‏ (تفاوت | تاریخچه) . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به نوشتار پیشنهادی هفته ۳۳)

‏۱۳ اوت ۲۰۱۷

     ‏۱۱:۲۸  تنزیه الانبیاء‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲۲). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۰  تصحيح الاعتقاد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵۵). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۱۴  بداية المعارف الإلهيه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۷۳). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۲  اوائل المقالات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵۳). . Library (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۲ اوت ۲۰۱۷

     ‏۱۱:۲۶  الهدايه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۷۰). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۳  النافع یوم الحشر فی شرح «الباب الحادی عشر»‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰۲). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۱  المقنعة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹۹). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۱۷  المراجعات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲۹). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۱۴  الغدير‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۰۷). . [Library‏ (۲×)]
     ‏۱۱:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰۴). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۱  التوحید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۸۱). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۵۴  الإمامة والتبصرة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹۷). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۵۲  اعلام الدین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۶). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۵۱  اعتقادات صدوق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۳). . Library (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۴۸  احقاق الحق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱۴). . Library (بحث | مشارکت‌ها)