تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ ‏۰۶:۱۹
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱

نو    ‏۱۷:۴۱  سید حسن فقیه امامی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸٬۳۵۱). . [Mohammadi‏ (۲×)]
     
‏۱۷:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (خدمات و فعالیت‌‌‌ها)
نو    
‏۱۷:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸٬۳۵۲). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «آیت‌الله سیّد‌ حسن فقیه‌امامی زعیم حوزة علمیة اصفهان و استاد عالی‌مقام د...» ایجاد کرد)
     ‏۱۱:۳۹  شیخ محمدجواد نجفی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۱٬۷۵۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۰۶ (سیاههٔ حذف) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ سيد صاحب رياض را حذف کرد ‏(صفحه تغییر مسیر اشتباه: محتوای صفحه این بود: «#تغییرمسیرسید محمدعلی قاضی طباطبائی»)
     ‏۱۰:۰۰  آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبائی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از شهید سید محمد علی قاضی طباطبائی به سید محمدعلی قاضی طباطبائی) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۵۹  شهيد سید علی قاضي طباطبايي‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از شهید سید محمد علی قاضی طباطبائی به سید محمدعلی قاضی طباطبائی) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۵۸ (سیاههٔ انتقال) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ حاج شيخ محمد جواد نجفى را به شیخ محمدجواد نجفی منتقل کرد ‏
     ‏۰۹:۳۵  شهيد قاضي طباطبايي‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از شهید سید محمد علی قاضی طباطبائی به سید محمدعلی قاضی طباطبائی) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۲۶  سید علی قاضی طباطبایی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از شهید سید محمد علی قاضی طباطبائی به سید محمدعلی قاضی طباطبائی) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۲۵  حاج سيد محمدعلى انگجى‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از سيد محمدعلى حسینی انگجى به سید محمدعلی انگجی) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۲۴  سيد محمدعلي انگجي‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از سيد محمدعلى حسینی انگجى به سید محمدعلی انگجی) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۲۴  شيخ عبدالنبی عراقی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از حاج شيخ عبدالنبى اراكى به شیخ عبدالنبی اراکی) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۲۳  سيد حسن انگجي‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از حاج سيد حسن انگجى به سید حسن انگجی) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۲۲  امامزاده على بن جعفر(ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از امامزاده على بن جعفر(ع) قم به امامزاده علی بن جعفر(ع) قم) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۲۲  آیه نَفَر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از آيه نَفْر به آیه نَفْر) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۱:۵۶  مسلم ملکوتی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳٬۰۱۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۰:۱۹  سید محمد حسینی شاهرودی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۴٬۱۲۶). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴٬۰۴۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۸:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۸٬۱۷۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۷:۱۴  شیخ محمدجواد خراسانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۴۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
 جز   ‏۰۶:۰۲  سید محمود حسینی شاهرودی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۵:۳۷ (سیاههٔ انتقال) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ محمد حسینی شاهرودی را به سید محمد حسینی شاهرودی منتقل کرد ‏

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۱:۳۰  شیخ محمدجواد خراسانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۳٬۹۹۲). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۷٬۰۷۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶٬۹۲۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۲۲  (سیاههٔ انتقال). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۲۲ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ امامزاده على بن جعفر(ع) قم را به امامزاده علی بن جعفر(ع) قم منتقل کرد ‏
     
‏۰۸:۱۷ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ حاج شيخ محمد جواد خراساني را به شیخ محمدجواد خراسانی منتقل کرد ‏
     ‏۰۸:۱۴  شیخ مجتبی لنکرانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۴٬۱۷۹). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷۳۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۶:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۴٬۹۱۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۰۱ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:مجتبی لنكرانی.jpg را بارگذاری کرد ‏
 جز   ‏۰۶:۴۰  محمدجواد بلاغی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۵:۴۶  ابوالقاسم خزعلی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۰). . [Mohammadi‏ (۲×)]
     
‏۰۵:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۵:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۱:۱۷  حرم کاظمین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۵۲). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
 جز   
‏۱۱:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۱:۱۵  (سیاههٔ انتقال). . [مهدی موسوی‏ (۵×)]
     
‏۱۱:۱۵ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ حاج شيخ مجتبى لنكرانى را به شیخ مجتبی لنکرانی منتقل کرد ‏
     
‏۰۹:۲۸ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ حاج شيخ عبدالنبى اراكى را به شیخ عبدالنبی اراکی منتقل کرد ‏
     
‏۰۸:۲۰ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ حاج شيخ عبدالله مجد فقيهي بروجردي را به شیخ عبدالله مجد فقیهی بروجردی منتقل کرد ‏
     
‏۰۵:۲۳ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ حرم كاظمين را به حرم کاظمین منتقل کرد ‏
     
‏۰۵:۰۳ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ آيه نَفْر را به آیه نَفْر منتقل کرد ‏
     ‏۱۱:۱۳  شیخ عبدالله مجد فقیهی بروجردی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷٬۳۵۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۱:۰۳ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:فقیهی.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۰:۴۱  ابوالقاسم خزعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۳۵). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۳  سید حسین خادمی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱). . [Mohammadi‏ (۳×)]
     
‏۱۰:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (آرشیو عکس و تصویر)
     
‏۱۰:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (آرشیو عکس و تصویر)
     
‏۱۰:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۱  سید احمد خاتمی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۶). . [Mohammadi‏ (۴×)]
     
‏۱۰:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (آرشیو عکس و تصویر)
     
‏۱۰:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۷:۴۳  کاظمین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۰۵  شیخ حسین نجفی اهری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۰۲۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)