تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

آخرین تغییرات دانشنامه اسلامی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی‌است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده‌است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
پنهان کردن ویرایش‌های جزئی | نمایش ربات‌ها | پنهان کردن کاربران ناشناس | پنهان کردن کاربران ثبت‌نام‌کردە | پنهان کردن ویرایش‌های من

نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۷ ‏۲۱:۳۸
   

‏۲۶ آوریل ۲۰۱۷

     ‏۱۱:۰۰ (سیاههٔ گشت). . [Zamani‏ (۱۴×)]
     ‏۱۱:۰۰ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۶۳ صفحهٔ نجاشى را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۱:۰۰ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۶۲ صفحهٔ نجاشي را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۱:۰۰ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۶۱ صفحهٔ شيخ نجاشى را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۱:۰۰ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۶۰ صفحهٔ شيخ نجاشی را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۰:۵۵ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۵۹ صفحهٔ كافر را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۰:۵۵ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۵۸ صفحهٔ كافران را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۰:۴۳ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۵۷ صفحهٔ فاجعه‌ى فخ را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۰:۴۲ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۵۶ صفحهٔ قيام فخ را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۰:۴۰ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۵۵ صفحهٔ مناظرات امام جواد (ع) را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۰:۴۰ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۵۴ صفحهٔ فرزندان امام رضا (ع) را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۰:۳۷ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۵۳ صفحهٔ غزوه وادی الرمل را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۹:۳۴ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۵۲ صفحهٔ حوض كوثر را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۹:۳۲ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۵۱ صفحهٔ وفات پيامبر را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۹:۲۹ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۵۰ صفحهٔ شيخ محمد کشي را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۱:۰۰  نجاشى‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به احمد بن علی نجاشی)
     ‏۱۱:۰۰  نجاشي‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به احمد بن علی نجاشی)
     ‏۱۱:۰۰  شيخ نجاشى‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به احمد بن علی نجاشی)
     ‏۱۱:۰۰  شيخ نجاشی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به احمد بن علی نجاشی)
     ‏۱۰:۵۵  كافر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به کفر)
     ‏۱۰:۵۵  كافران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به کفر)
     ‏۱۰:۴۳  فاجعه‌ى فخ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به واقعه فخ)
     ‏۱۰:۴۲  قيام فخ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به واقعه فخ)
     ‏۱۰:۴۰  مناظرات امام جواد (ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به مناظرات علمی امام جواد (علیه السلام ))
     ‏۱۰:۴۰  فرزندان امام رضا (ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به همسر و فرزندان امام رضا علیه السلام)
     ‏۱۰:۳۷  غزوه وادی الرمل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سریه ذات السلاسل)
     ‏۰۹:۴۰ (سیاههٔ حذف). . [Zamani‏ (۵×)]
     ‏۰۹:۴۰ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ یاد خدا را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «#REDIRECT ذکر (اخلاق الهی)» (و تنها مشارکت‌کننده «بهرامی» بود))
     ‏۰۹:۴۰ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ ياد خدا را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «#REDIRECT ذکر (اخلاق الهی)» (و تنها مشارکت‌کننده «بهرامی» بود))
     ‏۰۹:۳۷ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ دعاي صباح حضرت اميرالمؤمنين(ع) را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «#تغییرمسیردعاي صباح حضرت اميرالم...» (و تنها مشارکت‌کننده «مرضیه الله وکیل جزی» بود))
     ‏۰۹:۳۷ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ دكتر مصدق را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «#REDIRECT دکتر مصدق» (و تنها مشارکت‌کننده «مرضیه الله وکیل جزی» بود))
     ‏۰۹:۳۶ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ حكم النبي الأعظم را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «#REDIRECT حکم النبی الاعظم» (و تنها مشارکت‌کننده «مرضیه الله وکیل جزی» بود))
     ‏۰۹:۳۴  حوض كوثر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به کوثر)
     ‏۰۹:۳۲  وفات پيامبر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به رحلت پيامبر اسلام)
     ‏۰۹:۲۹  شيخ محمد کشي‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به ابوعمرو کشی)

‏۲۲ آوریل ۲۰۱۷

     ‏۰۷:۳۱ (سیاههٔ گشت). . [Zamani‏ (۲×)]
     ‏۰۷:۳۱ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۴۹ صفحهٔ الگو:QuranWords را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۷:۳۰ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۴۸ صفحهٔ آیه 1 سوره حمد را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۷:۳۱  الگو:QuranWords‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۳۰  آیه 1 سوره حمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۸۴٬۲۸۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۰ آوریل ۲۰۱۷

     ‏۰۹:۲۲ (سیاههٔ گشت). . [Zamani‏ (۶×)]
     ‏۰۹:۲۲ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۴۷ صفحهٔ تست کلمات را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۸:۱۴ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۴۶ صفحهٔ الگو:QuranWords را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۸:۱۲ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۴۵ صفحهٔ تست کلمات را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۶:۴۸ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۴۴ صفحهٔ الگو:QuranWords را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۶:۴۳ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۴۳ صفحهٔ الگو:QuranWords را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۵:۴۳ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۴۲ صفحهٔ الگو:QuranWords را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۹:۲۲  تست کلمات‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۵۱). . [Zamani‏ (۲×)]
     ‏۰۹:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۵۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۱۴  الگو:QuranWords‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۰). . [Zamani‏ (۴×)]
     ‏۰۸:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۹ آوریل ۲۰۱۷

     ‏۰۴:۵۹ (سیاههٔ گشت) . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۰۹۴۱ صفحهٔ ماریه قبطیه را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏