تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰ ‏۱۸:۵۴
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰

نو    ‏۱۳:۵۵  دعای هجدهم صحیفه سجادیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۷۶۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{متن دعای صحیفه| |دعای=هجدهم |موضوع=دعا هنگام دفع مکروه و رسیدن به مطلوب |تقس...» ایجاد کرد)
     ‏۱۳:۱۶  کوثر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳٬۶۰۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۱۲:۵۴  دعای هفدهم صحیفه سجادیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲٬۲۵۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{متن دعای صحیفه| |دعای=هفدهم |موضوع=پناه به خدا از‌ مکر و دشمنی شیطان |تقسیما...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۳۱  دعای شانزدهم صحیفه سجادیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲٬۹۱۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{متن دعای صحیفه| |دعای=شانزدهم |موضوع=طلب عفو و مغفرت از عیوب و گناهان |تقسیم...» ایجاد کرد)
     ‏۱۰:۳۳ (سیاههٔ انتقال) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ فضائل الامام علي علیه‌السلام (کتاب) را به فضائل الامام علی علیه‌السلام (کتاب) منتقل کرد ‏
     ‏۱۰:۲۹  فضائل الامام علي علیه‌السلام (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۱۰). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
 جز   
‏۱۰:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۸:۱۹  فضائل الأشهر الثلاثة (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۹۷۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۰۲  دعای مکارم الاخلاق‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۱۴). . [Zamani‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۵۳  لعن‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۶۹). . [Zamani‏ (۳×)]
     
‏۰۷:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (رتبه مقاله)
     
‏۰۷:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۵۸  تاریخ تفسیر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲۸). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۰۶:۵۲  دعای پانزدهم صحیفه سجادیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶٬۵۹۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{متن دعای صحیفه| |دعای=پانزدهم |موضوع=دعا هنگام بیماری و اندوه و بلا |تقسیمات...» ایجاد کرد)
 جز   ‏۰۶:۱۰  دعای پانزدهم صحیفه سجادیه/ شرح‌ها و ترجمه‌ها (بخش اول)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۶:۰۴  قاسم سليماني‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از قاسم سلیمانی به سردار شهید قاسم سلیمانی) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۶:۰۴  شهید سردار قاسم سلیمانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از شهید قاسم سلیمانی به سردار شهید قاسم سلیمانی) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۶:۰۴  قاسم سلیمانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از شهید قاسم سلیمانی به سردار شهید قاسم سلیمانی) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۵:۵۴  ترجمه قرآن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۹۳). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۰۵:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۴). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۵:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۵۰  ابن عقده‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۳:۲۴  فضائل أمیر المؤمنين عليه‌السلام (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۳:۰۵  لعن‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۴۱۸). . [Zamani‏ (۷×)]
     
‏۱۳:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۳۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (لعنت های شخصی پیامبر)
     
‏۱۲:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۸۶۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (لغت)
     ‏۱۳:۰۰  مروان بن حکم‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۵۳). . [Zamani‏ (۲×)]
     
‏۱۳:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۵۹  مارقین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۲:۳۸  میکال‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴۴). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (9پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)
 جز   ‏۱۲:۳۶  میرزا جواد آقا ملکی تبریزی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴۹). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (9پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)
 جز   ‏۱۲:۳۴  مكه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۳۳). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (9پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)
 جز   ‏۱۲:۳۱  میرزا محمدحسن شیرازی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴۹). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (9پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)
 جز   ‏۱۲:۳۰  ميرداماد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۳۴). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (9پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)
نو    ‏۱۲:۲۹  دعای ۵۴ صحیفه سجادیه/ شرح‌ها و ترجمه‌ها‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶۸٬۸۶۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «دعاى درخواست رفع ‌هم‌ّ ‌و‌ ‌غمّ؛ وَ کانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیهِ السَّلَا...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۲:۱۴  لشکر اسامه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سپاه اسامه) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
     ‏۱۲:۱۳ (سیاههٔ انتقال) . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ سریه اسامه بن زید را به سپاه اسامه منتقل کرد ‏
 جز   ‏۱۲:۰۴  معوذتین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۳۶). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (9پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)
 جز   ‏۱۲:۰۱  عصمت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴۳). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (9پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)
 جز   ‏۱۱:۵۶  معرفت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴۴). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (9پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)
 جز   ‏۱۱:۵۴  معجزات پیامبران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۶۴). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (9پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)
 جز   ‏۱۱:۵۲  معجزات حضرت موسی(ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۳۲). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (9پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)
 جز   ‏۱۱:۵۰  معجزات حضرت عیسی(ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴۴). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (9پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)
 جز   ‏۱۱:۴۶  مسجد النبی (ص)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴۲). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (9پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)
 جز   ‏۱۱:۴۲  مسجد سهله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۳۶). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (9پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)
 جز   ‏۱۱:۳۹  مسجد جمکران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴۲). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (9پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)