غنی (اسم الله)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از فرهنگ قرآن است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


غنى، از اسما و صفات خداوند به معناى كسى است كه از همه چيز بی نياز است و همه محتاج او هستند.[۱]

اين اسم و صفت 18 بار در قرآن آمده است:

شماره نام سوره آیات
1 سوره بقره(2) آیات 263 و 267.
2 سوره آل عمران(3) آیات 10 و 68 و 97 و 131.
3 سوره انعام(6) آیه 133.
4 سوره ابراهیم(14) آیه 8.
5 سوره حج(22) آیه 64.
6 سوره نمل(27) آیه 40.
7 سوره عنکبوت(29) آیه 6.
8 سوره لقمان(31) آیات 12 و 26.
9 سوره فاطر(35) آیه 15.
10 سوره زمر(39) آیه 7.
11 سوره محمد(47) آیه 38.
12 سوره حدید(57) آیه 24.
13 سوره ممتحنه(60) آیه 6.
14 سوره تغابن(64) آیه 6.

پانویس

  1. اشتقاق اسماءاللّه، زجّاجى، ص 194-195.


منابع

فرهنگ قرآن، جلد 21، صفحه 372.

اسماء الله در قرآن
تعداد:۱۳۵
الف اله، اَحَد، اوّل، آخِر، اعلى، اکرم، اعلم، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، احسن الخالقین، اهل التقوی، اهل‌ المغفرة، اقرب، ابقى، اسرع الحاسبین.
ب بارى، باطن، بدیع، بَرّ، بصیر.
ت توّاب.
ج جبّار، جامع.
ح حکیم، حلیم، حیّ، حق، حمید، حسیب، حفیظ، حفى.
خ خبیر، خالق، خلاق، خیر، خیرالماکرین، خیرالرازقین، خیرالفاصلین، خیرالحاکمین، خیرالفاتحین، خیرالغافرین، خیرالوارثین، خیرالراحمین، خیرالمنزلین.
ذ ذوالعرش، ذوالطول، ذوانتقام، ذوالفضل العظیم، ذوالرحمة، ذوالقوة، ذوالجلال و الاکرام، ذوالمعارج.
ر رحمان، رحیم، رؤوف، رب، رفیع الدرجات، رزاق، رقیب.
س سمیع، سلام، سریع الحساب، سریع العقاب.
ش شهید، شاکر، شکور، شدید العذاب، شدید العقاب، شدید المحال.
ص صمد.
ظ ظاهر.
ع عالِمُ غيبِ السماواتِ و الأرضِ، علیم، عزیز، عفوّ، على، عظیم، علام‌الغیوب، عالم الغیب و الشهادة.
غ غافرالذنب،غالب، غفار، غفور، غنى.
ف فالق الاصباح، فالق الحب و النوى، فاطر، فتّاح.
ق قوى، قدوس، قیوم، قاهر، قهار، قریب، قادر، قدیر، قابل‌التوب، القائم على کل نفس.
ک کبیر، کریم، کافی.
ل لطیف.
م مؤمن، مهیمن، متکبر، مصوِّر، مجید، مجیب، مبین، مولی، محیط، مقیت، متعال، محیى، متین، مقتدر، مستعان، مبدى، مالک الملک.
ن نصیر ، نور.
و وهاب، واحد، ولی، والی، واسع، وکیل، ودود.
ه هادی.