سوره نصر

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
<<کافرون نصر مسد>>
شماره: ۱۱۰
جزء : ۳۰
محل نزول: مدینه
ترتيب نزول : ۱۰۲
تعداد آیه : ۳
متن و ترجمه سوره

فهرست سوره‌های قرآن

سوره نصر صد و دهمین سوره از قرآن است و دارای 3 آیه است.

نزول

سوره نصر مدنی می باشد.این سوره در ترتیب مصحف صد و دهمین سوره و در ترتیب نزول صد و دومین سوره قرآن کریم است که پیش از آنسوره حشر و پس از آن سوره نور نازل شده است.

تعداد آیات

سوره نصر به اتّفاق شامل سه آيه است.

فضيلت سوره

در حديث ابى بن كعب است كه هر كس آن را قرائت كند پس مانند آن است كه با رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در فتح مكه شركت داشته است.

و كرام خثعمى از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود هر كه سوره «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ » را قرائت كند در نماز نافله يا فريضه خدا او را بر تمام دشمنانش يارى كند و روز قيامت بيايد در حالى كه با او كتابى است كه سخن مي گويد، خدا او را از دل قبرش بيرون آورد در آن امانست از حرارت دوزخ و از آتش و از زفير جهنّم هر دو گوشش آن را مى‌شنود نمي گذرد روز قيامت بر چيزى مگر اينكه او را بشارت داده و خبر مي دهد باو بهر خيرى تا داخل بهشت گردد.

محتوای سوره

در اين سوره خداى تعالى رسول گراميش را وعده فتح و يارى می‌دهد، و خبر مى‌دهد كه به زودى آن جناب مشاهده می‌كند كه مردم گروه گروه داخل اسلام مى‌شوند، و دستورش می‌دهد كه به شكرانه اين يارى و فتح خدايى، خدا را تسبيح كند و حمد گويد و استغفار نمايد [۱]

پانویس

  1. ترجمه الميزان، ج‌20، ص: 654

منابع

  • فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌27، ص326.
  • محمد حسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان،ج‌20، ص: 654، قم 1374
  • ترتیب نزول سوره ها، در همین دانشنامه

پیوست

سوره نصر/متن و ترجمه

سوره قبلی:

۱۰۹.الكافرون

۱۱۰.النصر سوره بعدی:

۱۱۱.المسد

۱.سوره فاتحه ۲.سوره بقره ۳.سوره آل عمران ۴.سوره نساء ۵.سوره مائده ۶.سوره انعام ۷.سوره اعراف ۸.سوره انفال ۹.سوره توبه ۱۰.سوره یونس ۱۱.سوره هود ۱۲.سوره یوسف ۱۳.سوره رعد ۱۴.سوره ابراهیم ۱۵.سوره حجر ۱۶.سوره نحل ۱۷.سوره اسراء ۱۸.سوره کهف ۱۹.سوره مریم ۲۰.سوره طه ۲۱.سوره انبیاء ۲۲.سوره حج ۲۳.سوره مومنون ۲۴.سوره نور ۲۵.سوره فرقان ۲۶.سوره شعراء ۲۷.سوره نمل ۲۸.سوره قصص ۲۹.سوره عنکبوت ۳۰.سوره روم ۳۱.سوره لقمان ۳۲.سوره سجده ۳۳.سوره احزاب ۳۴.سوره سبأ ۳۵.سوره فاطر ۳۶.سوره یس ۳۷.سوره صافات ۳۸.سوره ص ۳۹.سوره زمر ۴۰.سوره غافر ۴۱.سوره فصلت ۴۲.سوره شوری ۴۳.سوره زخرف ۴۴.سوره دخان ۴۵.سوره جاثیه ۴۶.سوره احقاف ۴۷.سوره محمد ۴۸.سوره فتح ۴۹.سوره حجرات ۵۰.سوره ق ۵۱.سوره ذاریات ۵۲.سوره طور ۵۳.سوره نجم ۵۴.سوره قمر ۵۵.سوره الرحمن ۵۶.سوره واقعه ۵۷.سوره حدید ۵۸.سوره مجادله ۵۹.سوره حشر ۶۰.سوره ممتحنه ۶۱.سوره صف ۶۲.سوره جمعه ۶۳.سوره منافقون ۶۴.سوره تغابن ۶۵.سوره طلاق ۶۶.سوره تحریم ۶۷.سوره ملک ۶۸.سوره قلم ۶۹.سوره الحاقه ۷۰.سوره معارج ۷۱.سوره نوح ۷۲.سوره جن ۷۳.سوره مزمل ۷۴.سوره مدثر ۷۵.سوره قیامه ۷۶.سوره انسان ۷۷.سوره مرسلات ۷۸.سوره نبأ ۷۹.سوره نازعات ۸۰.سوره عبس ۸۱.سوره تکویر ۸۲.سوره انفطار ۸۳.سوره مطففین ۸۴.سوره انشقاق ۸۵.سوره بروج ۸۶.سوره طارق ۸۷.سوره اعلی ۸۸.سوره غاشیه ۸۹.سوره فجر ۹۰.سوره بلد ۹۱.سوره شمس ۹۲.سوره لیل ۹۳.سوره ضحی ۹۴.سوره انشراح ۹۵.سوره تین ۹۶.سوره علق ۹۷.سوره قدر ۹۸.سوره بینه ۹۹.سوره زلزال ۱۰۰.سوره عادیات ۱۰۱.سوره قارعه ۱۰۲.سوره تکاثر ۱۰۳.سوره عصر ۱۰۴.سوره همزه ۱۰۵.سوره فیل ۱۰۶.سوره قریش ۱۰۷.سوره ماعون ۱۰۸.سوره کوثر ۱۰۹.سوره کافرون ۱۱۰.سوره نصر ۱۱۱.سوره مسد ۱۱۲.سوره اخلاص ۱۱۳.سوره فلق ۱۱۴.سوره ناس

قرآن
متن و ترجمه قرآن
اوصاف قرآن (اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن
علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
رده ها: سوره های قرآن * آیات قرآن * واژگان قرآنی * شخصیت های قرآنی * قصه های قرآنی * علوم قرآنی * معارف قرآن