سوره جن

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
<<نوح جن مزمل>>
شماره: ۷۲
جزء : ۲۹
محل نزول: مکه
ترتيب نزول : ۴۰
تعداد آیه : ۲۸
متن و ترجمه سوره

فهرست سوره‌های قرآن


سوره جن هفتاد و دومین سوره از قرآن است و دارای 28 آیه است.

نزول

سوره جنّ مکی است.این سوره در ترتیب مصحف هفتاد و دومین سوره و در ترتیب نزول چهلمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره اعراف و پس از آن سوره یس نازل شده است.

تعداد آیات

تعدادآيات سوره جن بيست و هشت آیه می باشد.

فضيلت سوره

ابى بن كعب از پیامبر صلی الله علیه و آله روايت كرده كه فرمود: كسى كه سوره جنّ را قرائت كند، خداوند به عدد هر جنّ و شيطانى كه پيغمبر صلی الله علیه و آله را تصديق و يا تكذيب كرده ثواب بنده آزاد كردن به او عطا فرمايد.

حنان بن سدير از امام صادق علیه السلام روايت نمود كه فرمود: كسى كه زياد سوره « قل اوحى» را تلاوت كند در دنيا چيزى از چشم زد جنّ و جادوى آنها و مكر و آزار آنها به او نرسد و با حضرت محمّد صلّى اللَّه عليه وآله خواهد بود.

و مي گويد: پروردگارا با بودن پيغمبر و خاندانش بدلى نمي خواهم و مقامى را با داشتن درجه‌ام نمي طلبم.[۱]

محتوای سوره

اين سوره به داستان چند نفر از طايفه جن اشاره می‌كند كه صوت قرآن را شنيدند، و ايمان آورده، به اصول معارف دين اقرار كردند. و از اين اشاره تسجيل نبوت رسول خدا (ص) نتيجه‌ گيرى مى‌شود، و نيز اين سوره به وحدانيت خداى تعالى در ربوبيت و مساله معاد هم اشاره میكند [۲]

پانویس

  1. ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌25، ص356.
  2. ترجمه الميزان، ج‌20، ص: 59

منابع

  • فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌25، ص356.
  • محمد حسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان،ج‌20، ص: 59، قم 1374.
  • ترتیب نزول سوره ها، در همین دانشنامه

پیوست

سوره جن/متن و ترجمه

سوره قبلی:

۷۱.نوح

۷۲.الجن سوره بعدی:

۷۳.المزمل

۱.سوره فاتحه ۲.سوره بقره ۳.سوره آل عمران ۴.سوره نساء ۵.سوره مائده ۶.سوره انعام ۷.سوره اعراف ۸.سوره انفال ۹.سوره توبه ۱۰.سوره یونس ۱۱.سوره هود ۱۲.سوره یوسف ۱۳.سوره رعد ۱۴.سوره ابراهیم ۱۵.سوره حجر ۱۶.سوره نحل ۱۷.سوره اسراء ۱۸.سوره کهف ۱۹.سوره مریم ۲۰.سوره طه ۲۱.سوره انبیاء ۲۲.سوره حج ۲۳.سوره مومنون ۲۴.سوره نور ۲۵.سوره فرقان ۲۶.سوره شعراء ۲۷.سوره نمل ۲۸.سوره قصص ۲۹.سوره عنکبوت ۳۰.سوره روم ۳۱.سوره لقمان ۳۲.سوره سجده ۳۳.سوره احزاب ۳۴.سوره سبأ ۳۵.سوره فاطر ۳۶.سوره یس ۳۷.سوره صافات ۳۸.سوره ص ۳۹.سوره زمر ۴۰.سوره غافر ۴۱.سوره فصلت ۴۲.سوره شوری ۴۳.سوره زخرف ۴۴.سوره دخان ۴۵.سوره جاثیه ۴۶.سوره احقاف ۴۷.سوره محمد ۴۸.سوره فتح ۴۹.سوره حجرات ۵۰.سوره ق ۵۱.سوره ذاریات ۵۲.سوره طور ۵۳.سوره نجم ۵۴.سوره قمر ۵۵.سوره الرحمن ۵۶.سوره واقعه ۵۷.سوره حدید ۵۸.سوره مجادله ۵۹.سوره حشر ۶۰.سوره ممتحنه ۶۱.سوره صف ۶۲.سوره جمعه ۶۳.سوره منافقون ۶۴.سوره تغابن ۶۵.سوره طلاق ۶۶.سوره تحریم ۶۷.سوره ملک ۶۸.سوره قلم ۶۹.سوره الحاقه ۷۰.سوره معارج ۷۱.سوره نوح ۷۲.سوره جن ۷۳.سوره مزمل ۷۴.سوره مدثر ۷۵.سوره قیامه ۷۶.سوره انسان ۷۷.سوره مرسلات ۷۸.سوره نبأ ۷۹.سوره نازعات ۸۰.سوره عبس ۸۱.سوره تکویر ۸۲.سوره انفطار ۸۳.سوره مطففین ۸۴.سوره انشقاق ۸۵.سوره بروج ۸۶.سوره طارق ۸۷.سوره اعلی ۸۸.سوره غاشیه ۸۹.سوره فجر ۹۰.سوره بلد ۹۱.سوره شمس ۹۲.سوره لیل ۹۳.سوره ضحی ۹۴.سوره انشراح ۹۵.سوره تین ۹۶.سوره علق ۹۷.سوره قدر ۹۸.سوره بینه ۹۹.سوره زلزال ۱۰۰.سوره عادیات ۱۰۱.سوره قارعه ۱۰۲.سوره تکاثر ۱۰۳.سوره عصر ۱۰۴.سوره همزه ۱۰۵.سوره فیل ۱۰۶.سوره قریش ۱۰۷.سوره ماعون ۱۰۸.سوره کوثر ۱۰۹.سوره کافرون ۱۱۰.سوره نصر ۱۱۱.سوره مسد ۱۱۲.سوره اخلاص ۱۱۳.سوره فلق ۱۱۴.سوره ناس

قرآن
متن و ترجمه قرآن
اوصاف قرآن (اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن
علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
رده ها: سوره های قرآن * آیات قرآن * واژگان قرآنی * شخصیت های قرآنی * قصه های قرآنی * علوم قرآنی * معارف قرآن