سوره الليل

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
<<شمس لیل ضحی>>
شماره: ۹۲
جزء : ۳۰
محل نزول: مکه
ترتيب نزول : ۹
تعداد آیه : ۲۱
متن و ترجمه سوره

فهرست سوره‌های قرآن

سوره لیل نود و دومین سوره از قرآن است و دارای 21 آیه است.

نزول

سوره الليل مکی است.این سوره در ترتیب مصحف نود و دومین سوره و در ترتیب نزول نهمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره اعلی و پس از آن سوره فجر نازل شده است.

تعداد آیات

سوره لیل به اجماع مفسّرين و قاريان شامل بيست و يك آيه است.

فضيلت سوره

ابى بن كعب از پیامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم روايت نموده كه هر كس آن را قرائت كند خداوند به او آن قدر ببخشد و عطا نمايد تا راضى و خشنود شود و او را از تنگدستى عافيت دهد و توانگرى را براى او آسان نمايد.

هدف سوره

غرض اين سوره تهديد و انذار است، و اين هدف را از اين راه دنبال می‌كند كه به انسانها بفهماند مساعى و تلاشهايشان يك جور نيست، بعضى از مردمند كه انفاق می‌كنند، و از خدا پروا دارند، و وعده حسناى خدا را تصديق میكنند، و خداى تعالى هم در مقابل، حياتى جاودانه و سراسر سعادت در اختيارشان مى‌گذارد، و بعضى ديگرند كه بخل میورزند، و به خيال خود می‌خواهند بى نياز شوند، و وعده حسناى خدايى را تكذيب می‌كنند، و خداى تعالى هم آنان را به سوى عاقبت شر راه می‌برد، و در اين سوره اهتمام و عنايت خاصى به مساله انفاق مالى شده است. [۱]

پانویس

  1. ترجمه الميزان، ج‌20، ص: 508

منابع

  • فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌27، ص121.
  • محمد حسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان،ج‌20، ص: 508، قم 1374.
  • ترتیب نزول سوره ها، در همین دانشنامه

پیوست

سوره لیل/متن و ترجمه

قرآن
(اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه ↓ رده ها ↓
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن

سوره های قرآن

آیات قرآن

واژگان قرآنی

شخصیت های قرآنی

قصه های قرآنی

علوم قرآنی

معارف قرآن

علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
متن و ترجمه قرآن