سنجش مقاله انجام نشده است

قرآن هرگز تحریف نشده (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قرآن هرگز تحریف نشد.jpg
نویسنده حسن حسن زاده آملی
موضوع تحریف قرآن
زبان فارسی
تعداد جلد ۱
مترجم عبدالعلی محمدی شاهرودی
تعلیقات ابوالحسن شعرانی

قرآن هرگز تحریف نشده

کتاب «قرآن هرگز تحریف نشده» از ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌ ش‍اه‍رودی‌، ترجمه کتاب «فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب» اثر علامه ح‍س‍ن‌زاده‌ آم‍ل‍ی‌ (م، ۱۴۰۰ ش) است. یکی از اتهاماتی که برخی به شیعه وارد می نمایند، اتهام اعتقاد شیعه به تحریف قرآن است. مولف در این کتاب از راههاى مختلفى اثبات نموده که قرآن هرگز تحریف نشده و اتهام وارد شده به شیعه نیز کذب است.

محتوای کتاب‌

مرحوم علامه ح‍س‍ن‌زاده‌ آم‍ل‍ی‌ مولف کتاب، در ابتدا به نحو اجمال دلایل خود بر عدم تحریف قرآن را ذکر می کند و در فصول بعدی آنها را اثبات می نماید. این دلایل که در کتاب با ذکر شواهد مختلف به اثبات می رسند عبارتند از:

 • تعداد سوره هاى قرآن که یکصد و چهارده تاست، بدون تردید از دوران خود رسول خدا صلی الله علیه و آله تاکنون تغییر نیافته است.
 • ترتیب و در جاى خود قرار دادن آیات و سوره ها به دستور شارع مقدس بوده که کسى حق چون و چرا در آن را ندارد و یقیناً به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله بوده و همان گونه که جبرئیل امین وحى خدا را به فرمان پروردگارش به او خبر داده، تنظیم گردیده است.
 • در زمان زندگى پیامبر خدا پیش از آن که جهان فانى را بدرود گوید، مردم سوره ها را با نامهاى ویژه شان مى شناختند.
 • طرح ریزى حروف و علائم و صورت سازى خطوط در قرآن مجید طبق همان طرحى است که از نوشته هاى نویسندگان وحى در دوره پیامبر نمونه بردارى شده است.
 • علت آن که در آغاز نهمین سوره قرآن با نام «برائت» آیه «بسم الله الرحمن الرحیم» نوشته نشده، آن است که: چنانکه با یکصد و سیزده سوره دیگر غیر آن یکباره نازل شده، با این سوره نازل نگردیده است.
 • «بسم الله الرحمن الرحیم» جزء هر سوره است، همانگونه که جزء آیه اى از سوره ۲۷ سوره نمل مى باشد.
 • اخبار و آثارى که گویاى آن است که عده زیادى از یاران پیغمبر در دوران آن حضرت یا بعد از درگذشت آن بزرگوار قرآن را گرد آورده اند -مانند آن که گویند: در دوره خلافت ابوبکر آیات پراکنده قرآن جمع آورى شده-، مقصود آن نیست که آنان آیات را در سوره ها مرتب نمودند.

برخی از عناوین کتاب

برخی از مباحثی که در این کتاب مطرح گردیده است، عبارتند از:

 • توقیفى بودن آیات و سوره ها
 • چگونگى نظم و ترتیب سوره ها
 • قرآن را صحابه جمع نکرده اند.
 • چرا سوره برائت بسم الله ندارد؟
 • اشخاصى که در زمان پیغمبر قرآن را جمع آورى کرده بودند.
 • امام على علیه السلام نخستین جمع آورى کننده قرآن است.
 • تنظیم سوره ها به اجتهاد صحابه نبوده.
 • امام على علیه السلام قرآن را به ترتیب نزول جمع آورى کرده.
 • هم اکنون قرآن بر طبق قرائت امام على علیه السلام قرائت مى شود.
 • دلیل روشن بر این که عثمان از قرآن چیزى کم و زیاد نکرده، بلکه مردم را بر یک قرائت جمع کرده.
 • چرا رسم الخط حروف قرآن مخالف با قواعد رسم الخط دیگران مى باشد؟
 • قرائت قرآن بر طبق هفت قرائت متواتر است.
 • شماره آیات و حروف قرآن
 • علت اختلاف شماره آیات در قرآن ها
 • طرح ریزى قواعد دستورى علم نحو در قرآن
 • معتبر نبودن اخبارى که از تحریف قرآن سخن گفته اند.
 • گره خوردن سرنوشت محدث نورى و ابن شنبوذ به هم.
 • خدا نگهدار کتاب خویش است.
 • نظر قطعی بزرگان شیعه در مورد عدم تحریف قرآن.

تعلیقات علامه شعرانى بر کتاب

علامه حسن زاده در پایان این کتاب، حواشی استاد خود مرحوم علامه شعرانی بر کتاب «فصل الخطاب» را آورده اند. سبک این بخش به این صورت است که بعد از هر شماره، ابتدا متن عبارت کتاب فصل الخطاب و شماره صفحه آن است و سپس عبارت استاد به عنوان حاشیه می آید.

متن کتاب

قرآن هرگز تحريف نشده

قرآن
متن و ترجمه قرآن
اوصاف قرآن (اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن
علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
رده ها: سوره های قرآن * آیات قرآن * واژگان قرآنی * شخصیت های قرآنی * قصه های قرآنی * علوم قرآنی * معارف قرآن