اجود التقریرات (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کتاب «أجود التقریرات»، تقریر درس میرزای نائینى در علم «اصول فقه» شیعه امامیه است که توسط شاگردش آیت الله خوئى (م، ۱۴۱۳ ق) به رشته تحریر درآمده و به امضا و تصویب استاد رسیده است. کتاب مذکور، اثرى بسیار معتبر و مورد توجه علماى فعلى در حوزه هاى علمیه است.

۲۴۰px
نویسنده میرزا محمدحسین نائینی
موضوع اصول فقه شیعه
زبان عربی
تعداد جلد ۲
تقریر سید ابوالقاسم خوئی

اجود التقریرات

محتواى کتاب

موضوعات مورد بحث در این کتاب عبارت است از:

  • جلد ۱: الکیات، الوضع، الحقیقة الشرعیة، الصحیح والاعم، استعمال اللفظ فى اکثر من معنى واحد، المشتق، الاوامر، الاجزاء، مقدمة الواجب، الضد، النواهى، اجتماع امر و نهى، دلالة النهى على الفساد، المفاهیم، العموم والخصوص، المطلق والمقید، المجمل والمبین.
  • جلد ۲: القطع، التجرى، الملازمات العقلیه، العلم الاجمالى، حجیة الامارات، الظواهر، الاجماع، الشهرة، خبر الواحد، الظن المطلق، البرائة، التسامح فى ادلة السنن، التخییر، الاشتغال، الاستصحاب، التعادل والتراجیح.

وضعیت نشر

این کتاب به وسیله کتاب‌فروشى مصطفوىِ قم چاپ و منتشر شده است.

منبع

  • کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی، محمدرضا ضمیری

متن کتاب

اجود التقريرات

منابع اصول فقه
متون به ترتیب تاریخ وفات مولفین
التذکرة بأصول الفقه

شیخ مفید

(م413ق)

الذریعه

سید مرتضی

(436-335)

عدة الاصول

شیخ طوسی

(460-385)

غنیة النزوع

ابن زهره

(585-510)

تهذیب الوصول

علامه حلی

(726-648)

مبادی الوصول

علامه حلی

(726-648)

القوائد و الفوائد

شهید اول

(786-734)

تمهید القوائد

شهید ثانی

(965-911)

معالم الدین

صاحب معالم

(م1011)

زبدة الاصول

شیخ بهائی

(1030-953)

الوافیه فی الاصول

فاضل تونی

(م 1071)

الفوائد الحائریه

وحید بهبهانی

(م1206)

قوانین الاصول

میرزای قمی

(م1231)

فرائد الاصول

شیخ انصاری

(م1281)

کفایة الاصول

آخوند خراسانی

(م1329)

مفاتیح الاصول

سید محمد مجاهد

(م1342)

فوائد الاصول (نائینی)

میرزا محمدحسین نائینی

(1355-1276)

وقایة الأذهان

محمد رضا نجفی اصفهانی

(م 1362)

اصول الفقه

شيخ محمدرضا مظفر

(م 1383)

منتهی الاصول

سید محمد حسن بجنوردی

(1395-1316)

المعالم الجدیده

سید محمد باقر صدر

(1399-1355)

اصول الاستنباط

سید علی نقی حیدری

(1403-1325)

مناهج الوصول

امام خمینی

(1409-1320)

الاصول العامه

سید محمد تقی حکیم

(1346-)

شروح
شروح معالم الدین ← حاشیه معالم، سلطان العلماء (م 1064) - حاشیه معالم، ملا محمد صالح مازندرانی (م 1081) - هدایة المسترشدین، شیخ محمدتقی اصفهانی (م 1248)
شروح فرائد الاصول ← أوثق الوسائل، میرزا موسی بن جعفر بن احمد تبریزی - بحر الفوائد، میرزا محمد حسن آشتیانی - درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، آخوند خراسانی - فوائد الرضویه، آقا رضا همدانی
شروح کفایه ← انوار الهدایه، امام خمینی - حاشیة الکفایه، علامه طباطبائی - الحاشیة علی الکفایه، سید حسین بروجردی - حقائق الاصول، سید محسن حکیم - عنایة الاصول، سید مرتضی حسینی یزدی

منتهی الدرایه، سید محمد جعفر جزائری شوشتری - نهایة الدرایة، آیت الله کمپانی - نهایة النهایة، میرزا علی ایروانی