سطح مخاطب عام رعایت نشده
ادبیات دانشنامه ای رعایت نشده
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

مقفا

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


مقفا. [ م ُ ق َف ْ فا ] (ع ص ) دارای قافیه . [۱]. صاحب قافیه . [۲]. و رجوع به مقفی شود.

مقفی

[ م ُ ق َف ْ فا ] (ع ص ) قافیه کرده شده . [۳] . دارای قافیه . [۴]. بقافیه . قافیه دار. بیت مقفی ؛ بیتی که آن را قافیت پدید کرده اند. [۵] : گفتند حروف آخرین آن به یکدیگر ماننده تا فرق بود میان مقفی و غیرمقفی ...[۶]. || آن است که ضرب و عروض آن در حروف مختلف باشند چنانکه رضی نیشابوری گفته است : زهی سرفرازی که با پایگاهت میسر نشد چرخ را دستیاری . که اگر چه وزن عروض و ضرب این بیت فعولن است حروف آن مختلف است . [۷]. || درپی داشته شده . [۸] .

پانویس

  1. ناظم الاطباء
  2. یادداشت به خط مرحوم دهخدا
  3. آنندراج
  4. ناظم الاطباء
  5. یادداشت به خط مرحوم دهخدا
  6. المعجم چ مدرس رضوی چ 1 ص 147
  7. المعجم چ مدرس رضوی چ 1 ص 310
  8. آنندراج

منابع

  • لغت نامه دهخدا، ذیل واژه مقفا، در دسترس درواژه یاب بازیابی:16 آبان 1392.
  • لغت نامه دهخدا، ذیل واژه مقفی، در دسترس درواژه یاب، بازیابی:16 آبان 1392.
شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14
قرآن
متن و ترجمه قرآن
اوصاف قرآن (اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن
علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
رده ها: سوره های قرآن * آیات قرآن * واژگان قرآنی * شخصیت های قرآنی * قصه های قرآنی * علوم قرآنی * معارف قرآن