سطح مخاطب عام رعایت نشده
ادبیات دانشنامه ای رعایت نشده
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

مقفا

از دانشنامه‌ی اسلامی
(تغییرمسیر از سبک بازگشت ادبی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو


مقفا. [ م ُ ق َف ْ فا ] (ع ص ) دارای قافیه . [۱]. صاحب قافیه . [۲]. و رجوع به مقفی شود.

مقفی

[ م ُ ق َف ْ فا ] (ع ص ) قافیه کرده شده . [۳] . دارای قافیه . [۴]. بقافیه . قافیه دار. بیت مقفی ؛ بیتی که آن را قافیت پدید کرده اند. [۵] : گفتند حروف آخرین آن به یکدیگر ماننده تا فرق بود میان مقفی و غیرمقفی ...[۶]. || آن است که ضرب و عروض آن در حروف مختلف باشند چنانکه رضی نیشابوری گفته است : زهی سرفرازی که با پایگاهت میسر نشد چرخ را دستیاری . که اگر چه وزن عروض و ضرب این بیت فعولن است حروف آن مختلف است . [۷]. || درپی داشته شده . [۸] .

پانویس

  1. ناظم الاطباء
  2. یادداشت به خط مرحوم دهخدا
  3. آنندراج
  4. ناظم الاطباء
  5. یادداشت به خط مرحوم دهخدا
  6. المعجم چ مدرس رضوی چ 1 ص 147
  7. المعجم چ مدرس رضوی چ 1 ص 310
  8. آنندراج

منابع

  • لغت نامه دهخدا، ذیل واژه مقفا، در دسترس درواژه یاب بازیابی:16 آبان 1392.
  • لغت نامه دهخدا، ذیل واژه مقفی، در دسترس درواژه یاب، بازیابی:16 آبان 1392.
شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14
قرآن
متن و ترجمه قرآن
اوصاف قرآن (اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن
علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
رده ها: سوره های قرآن * آیات قرآن * واژگان قرآنی * شخصیت های قرآنی * قصه های قرآنی * علوم قرآنی * معارف قرآن