فهرست تفاسیر عرفانی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نام کتاب نام مولف قرن زبان توضیحات
تفسير التسترى تسترى ابومحمد سهل بن عبدالله سوم عربى
 • این تفسیر شامل تفسير برخى از آيات‌ قرآن است.
 • مطابق مقدمه محقق این تفسیر احتمالا اقوال او در مورد برخی آیات قرآن است که ابوبکر البلدی جمع کرده.
حقائق التفسير سلمى محمد بن حسين چهارم عربى
 • این تفسیر معروف به تفسیر امام جعفر صادق (ع) است.
 • در انتساب این تفسیر به امام جعفر صادق (ع) تردید فروان وجود دارد.
 • شامل تفسیر برخی از آیات قرآن است.
لطايف الاشارات قشيرى عبدالكريم بن هوازن پنجم عربى
 • قشيری -بر خلاف اهل سنت- و منطبق بر ديدگاه شيعه معتقد به جزئيت آيه كريمه و عظيمه «بسمله» در همه سوره های قرآن - جز سوره توبه - است.
 • در این تفسیر استناد به روایات نامعتبر وجود دارد.
كشف الأسرار و عدة الأبرار رشيدالدين ميبدى احمد بن ابى سعد ششم فارسى كهن
 • این تفسیر بر اساس تفسیر خواجه عبدلله انصاری نوشته شده است.
 • فضایل بیشماری را در شأن اهل بیت (ع) بیان می کند.
 • از شيوه انديشمندان شيعى و تفاسير شيعه پيروى مى‌نمايد.
اعجاز البيان فى تفسير ام القرآن قونوى صدرالدين محمد هفتم عربى
تفسير ابن عربى ابن عربى ابو عبدالله محيى الدين محمد هفتم عربى
 • مطابق تحقیق انجام شده این تفسیر از ابن عربى نیست بلکه از شاگرد مكتب او عبد الرزاق كاشانى است‌.
 • تفسیر برخی از آیات منتخب است نه همه آیات.
تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم آملى سيد حيدر هشتم عربى
 • مولف در مقدمات کتاب نگرش عرفانى و قرآن شناسى خود را بیان داشته است.
 • از تأويلات القرآن كاشانى (كه به غلط به تفسير القرآن الكريم ابن عربى شهرت يافته)، استفاده‌ شايانى كرده است.
الفواتح الالهيه و المفاتح الغيبيه نخجوانى نعمت الله بن محمود دهم عربى
 • نام کامل این کتاب «الفواتح الالهية و المفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية و الحكم الفرقاني» است.
 • در برخی موارد به بیان فضائل اهل بیت (ع) می پردازد.
تفسير القرآن الكريم(صدرا) صدرالمتالهين محمد بن ابراهيم يازدهم عربى
تفسير روح البيان حقى بروسوى اسماعيل دوازدهم عربى
 • از جمله تفاسیر اشاری است.
 • این تفسیر لغوی بیانی و صوفی است.
 • از روش غزالی در اخلاق تأثیر گرفته است. و مطالب زیادی از «مفاتیح الغیب» فخر رازی بیان نموده است.
 • از اشعار شاعران استفاده فراوان نموده است.
بوارق القهر فى تفسير سورة الدهر شريف كاشانى ملا حبيب الله سيزدهم عربى
تفسير ست سور شريف كاشانى حبيب الله سيزدهم عربى
البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد ابن عجيبه احمد بن محمد سيزدهم عربى
 • این کتاب شامل تفسير سوره حمد تا سوره قمر است.
مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد نووى جاوى محمد بن عمر چهاردهم عربى
 • به رغم ديگر آثار صوفيه، با رويكرد اشاره‌اى نگارش نيافته است، بلكه مؤلف در سراسر تفسير خود به معناى ظاهرى مفردات و عبارات قرآنى پايبند است‌.
 • در این تفسیر اسرائیلیات وجود دارد.
انوار درخشان حسينى همدانى سيد محمد حسين چهاردهم فارسى
 • از جمله تفاسیر فلسفى و عرفانى‌ محسوب می شود.
تفسير بيان السعادة فى مقامات العبادة گنابادى سلطان محمد چهاردهم عربى
 • تنها تفسير كامل قرآن به مذاق عرفانى شيعه است كه باقی مانده است.
 • علاوه بر جنبه‌هاى عرفانى، جنبه‌هاى روايى، فقهى، فلسفى، كلامى و ادبى نيز دارد.
 • مدار اين تفسير بر حول مفهوم ولايت به معناى عرفانى و شئون و جوانب مختلف آن است.
تفسير صفى صفيعليشاه حسن بن محمد باقر چهاردهم فارسى منظوم
 • تنها تفسیر منظوم شیعه است.
مخزن العرفان در تفسیر قرآن بانوى اصفهانى سيده نصرت امين چهاردهم فارسى
 • توجه ویژه به بعد اخلاقی و تربیتی از ویژگی خاص این تفسیر است.
ترجمه اعجاز البيان خواجوى محمد پانزدهم فارسى


ترجمه بيان السعادة فى مقامات العبادة خانى رضا/حشمت الله رياضى پانزدهم فارسى


***
تفسیر قرآن
درباره تفسیر قرآن: تفسیر قرآن -تاریخ تفسیر - روشهای تفسیری قرآن
اصطلاحات: اسباب نزول -اسرائیلیات -سیاق آیات
شاخه های تفسیر قرآن:

تفسیر روایی (تفاسیر روایی) • تفسیر اجتهادی (تفاسیر اجتهادی) • تفسیر فقهی ( تفاسیر فقهی) • تفسیر ادبی ( تفاسیر ادبی) • تفسیر تربیتی ( تفاسیر تربیتی) • تفسیر كلامی ( تفاسیر كلامی) • تفسیر فلسفی ( تفاسیر فلسفی ) • تفسیر عرفانی (تفاسیر عرفانی ) • تفسیر علمی (تفاسیر علمی)

روشهای تفسیری قرآن:
تفاسیر به تفکیک مذهب مولف: