فهرست تفاسیر اجتهادی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تفاسیر اجتهادی شیعه

نام کتاب نام مولف قرن زبان توضیحات
روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن ابوالفتوح رازى ششم فارسى كهنترين و مشروحترين تفسير شيعى، به زبان فارسی است.
مجمع البيان فى تفسير القرآن فضل بن حسن طبرسى ششم عربى سامان مندی موضوعی از ویژگی های این تفسیر است.

از تفاسیر جامع شیعه است.

الأصفى فى تفسيرالقرآن ملا محسن فيض كاشانى يازدهم عربى اجتهادى و روايى‌ است.

خلاصه تفسیر صافی است.

تفسير القرآن الكريم (خمينى) سيد مصطفى خمينى چهاردهم عربى شامل سوره حمد و 46 آيه از سوره بقره مى‌باشد.
مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر مير سيد على حائرى تهرانى چهاردهم عربى از جمله تفاسیر تربیتی و اخلاقی است.
مواهب الرحمان في تفسير القرآن سيد عبدالاعلى موسوى سبزوارى چهاردهم عربى از تفاسیر جامع شیعه محسوب می شود.

شیوه تفسیری مفسر قرآن به قرآن است.

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ناصر مكارم شيرازى پانزدهم عربى از جمله تفاسیر اجتماعی است.‌

تفسير «الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل» ترجمه تفسير نمونه است‌.

البيان فى تفسير القرآن سيد ابوالقاسم خويى پانزدهم عربى شامل تفسیر سوره حمد است.
ترجمه مجمع البيان فى تفسير القرآن جمعی از مترجمان پانزدهم فارسى
تفسير روشن مصطفوى حسن پانزدهم فارسى ‌از تفاسیر اجتماعی و عرفانی محسوب می شود.

از ویژگی خاص این تفسیر این است که مفسر بر معانی حقيقی لغات قرآن تاکید کرده است.

تفسير من وحى القرآن سيد محمدحسين فضل‌الله پانزدهم عربی ‌اجتماعی و اجتهادی است.

به سبک تفسير «فى ظلال القرآن» سيد قطب نوشته شده. پاسخ به شبهاتى كه در مورد برخى آيات قرآن مطرح شده.

تفسير نمونه مكارم شيرازى ناصر پانزدهم فارسى از جمله تفاسیر اجتماعی و اجتهادی محسوب می شود.

از تفاسیر جامع محسوب می شود. روش ارائه مطالب مفسیر، متأثر از تفاسیر المیزان، مجمع البیان و تفسیر مراغی بوده است.

من هدى القرآن سید محمدتقی مدرسی پانزدهم عربى موضوع آن اجتماعى و اجتهادى است.
تفسير هدايت جمعی از مترجمان پانزدهم فارسى نام دیگر این تفسیر من هدی القرآن است.

اجتماعى و اجتهادى‌ و تربیتی است.

تفاسیر اجتهادی اهل سنت

نام کتاب نام مولف قرن زبان توضیحات
نام کتاب نام نویسنده قرن زبان توضیحات
روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم سيد محمود آلوسى سيزدهم عربى از جمله تفاسیری اجتهادى و عرفانی است.

گسترده ترین و جامع ترین تفسیر در میان اهل سنت است.

محاسن التأويل محمد جمال‌الدين قاسمى چهاردهم عربى مفسر در تفسیر خود به اشارات علمی قرآن نیز توجه نموده است.
فى ظلال القرآن سيد بن قطب چهاردهم عربى اين تفسير در ميان تفسيرهاى قرآن كريم داراى رويكردى سياسى، اجتماعى، حركتى و تربيتى است‌.

سید قطب در تفسیر خود به پیوند آیات سوره های قرآن اشاره نموده است.

***
تفسیر قرآن
درباره تفسیر قرآن: تفسیر قرآن -تاریخ تفسیر - روشهای تفسیری قرآن
اصطلاحات: اسباب نزول -اسرائیلیات -سیاق آیات
شاخه های تفسیر قرآن:

تفسیر روایی (تفاسیر روایی) • تفسیر اجتهادی (تفاسیر اجتهادی) • تفسیر فقهی ( تفاسیر فقهی) • تفسیر ادبی ( تفاسیر ادبی) • تفسیر تربیتی ( تفاسیر تربیتی) • تفسیر كلامی ( تفاسیر كلامی) • تفسیر فلسفی ( تفاسیر فلسفی ) • تفسیر عرفانی (تفاسیر عرفانی ) • تفسیر علمی (تفاسیر علمی)

روشهای تفسیری قرآن:
تفاسیر به تفکیک مذهب مولف: