فهرست تفاسیر علمی - تجربی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نام کتاب نام مولف قرن زبان مذهب توضیحات
کشف الاسرار النورانیة القرآنیة محمد بن احمد اسکندری سیزدهم عربی سنی
  • مفسر نام تفسیر خود را «کشف الاسرار النورانیة القرآنیة یتعلق بالاجرام السماویة والارضیة» نامیده است.
  • شامل سه بخش است: ۱. تفسیر مربوط به حیات و خلقت حیوانات ۲. مربوط به اجرام آسمانی و زمینی ۳. تفسیر آیات مربوط به اسرار نباتات و معادن.
الجواهر فی تفسیر القرآن شیخ طنطاوی بن جوهر مصری سیزدهم عربی سنی
  • این تفسیر اولین و تنها تفسیر کاملى است که با نگرش علمى به طور گسترده تدوین شده است.
التفسیر العلمی للایات الکوفیة احمد حنفی عربی سنی
  • این تفسیر شامل بخشی از آیات قرآن است.
التفسیر الفرید للقرآن المجید محمد عبدالمنعم الجمال عربی سنی
  • تفسیرى تحلیلى و مختصر است و شامل همه آیات قرآن مى شود.
طبایع الاستبداد و مصارع الاستعباد عبد الرحمن کواکبى‌ عربی
  • در این کتاب کشف حرکت دائمى زمین را بر اساس آیه «وَ کلٌّ فِی فَلَک یسْبَحُونَ» و نیز وظایف خورشید و ماه و بهره‌گیرى زمین از آنها را بیان مى‌دارد و درباره تغییرات و ترکیبات شیمیائى و لقاح عمومى نباتات و مانند اینها به تفصیل سخن مى‌گوید.
***
تفسیر قرآن
درباره تفسیر قرآن: تفسیر قرآن -تاریخ تفسیر - روشهای تفسیری قرآن
اصطلاحات: اسباب نزول -اسرائیلیات -سیاق آیات
شاخه های تفسیر قرآن:

تفسیر روایی (تفاسیر روایی) • تفسیر اجتهادی (تفاسیر اجتهادی) • تفسیر فقهی ( تفاسیر فقهی) • تفسیر ادبی ( تفاسیر ادبی) • تفسیر تربیتی ( تفاسیر تربیتی) • تفسیر كلامی ( تفاسیر كلامی) • تفسیر فلسفی ( تفاسیر فلسفی ) • تفسیر عرفانی (تفاسیر عرفانی ) • تفسیر علمی (تفاسیر علمی)

روشهای تفسیری قرآن:
تفاسیر به تفکیک مذهب مولف: