فهرست تفاسیر ادبی شیعه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تفاسیر ادبی شیعه

نام کتاب نام مولف قرن زبان توضیحات
تلخيص البيان عن مجازات القرآن سيد رضى محمد بن حسين پنجم عربى
 • این کتاب آیاتی از کلام الهی که در آن صنعت مجاز به کار رفته را به ترتیب مصحف مشخص نموده است.
تفسير جوامع الجامع طبرسى فضل بن حسن ششم عربى
 • از تفسیر کشاف در آن استفاده زیادی شده است.
جلاء الأذهان و جلاء الأحزان جرجانى حسين بن حسن هشتم فارسى
 • تفسير ابوالفتوح رازی را اساس و اصل و مأخذ براى خود قرار داده است‌.
 • در مواردی اسرائيليات و رواياتى است كه ريشه در انديشه يهود دارد به این تفسیر راه یافته است.
 • نام دیگر آن تفسیر گازر است.
مواهب علیه كاشفى سبزوارى حسين بن على نهم فارسى
 • تفسیر حسینی، نام دیگر این کتاب.
 • از ویژگی برجسته این تفسیر علاوه بر ادبی بودن آن، گرایش عرفانی نویسنده کتاب است.
تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين كاشانى ملا فتح الله دهم فارسى
 • به زبان فارسى روان و سليس (به تناسب قرن دهم هجرى) نگاشته شده‌ است.
 • به نقد برخی روایات غیر معتبر ـ به ویژه در محور قصص و حکایات اسرائیلی ـ پرداخته و تعارض آنها را با قرآن و سایر روایات معتبر نشان می‌دهد.
خلاصة المنهج كاشانى ملا فتح الله دهم فارسى
زبدة التفاسير كاشانى ملا فتح الله دهم عربى
الوجيز فى تفسير القرآن العزيز عاملى على بن حسين يازدهم عربى
 • در روش ادبی، علمی و بلاغی با الکشاف زمخشری شباهت فراونی دارد.
 • جامع بين منقول و معقول است.
 • به بسیاری از مباحث علوم قرآنی پرداخته است.
تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب قمى مشهدى محمد بن محمدرضا دوازدهم عربى
 • از مهمترین تفاسیر روایی شیعه است و از آن به عنوان ما حصل تفاسير مهم اماميه یاد می شود.
 • روایات را همراه اسانيد آنها می آورد و به بيان ارتباط آيات و اعراب‌ آنها نیز می پردازد.
ترجمه تفسير جوامع الجامع جمعی از مترجمان پانزدهم فارسى
***
تفسیر قرآن
درباره تفسیر قرآن: تفسیر قرآن -تاریخ تفسیر - روشهای تفسیری قرآن
اصطلاحات: اسباب نزول -اسرائیلیات -سیاق آیات
شاخه های تفسیر قرآن:

تفسیر روایی (تفاسیر روایی) • تفسیر اجتهادی (تفاسیر اجتهادی) • تفسیر فقهی ( تفاسیر فقهی) • تفسیر ادبی ( تفاسیر ادبی) • تفسیر تربیتی ( تفاسیر تربیتی) • تفسیر كلامی ( تفاسیر كلامی) • تفسیر فلسفی ( تفاسیر فلسفی ) • تفسیر عرفانی (تفاسیر عرفانی ) • تفسیر علمی (تفاسیر علمی)

روشهای تفسیری قرآن:
تفاسیر به تفکیک مذهب مولف: