فهرست تفاسیر تربیتی شیعه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نام کتاب نام نویسنده زبان قرن توضیحات
جواهر التفسير كاشفى سبزوارى حسين عربى نهم
تفسير القرآن الكريم (شبر) شبّر سيد عبدالله عربى سيزدهم
 • معروف به تفسير الوجيز (الصغير) است.
 • كوچك‌ترين تفسير مؤلف است كه از دو تفسير الكبير (صفوة التفاسير) و الوسيط (الجوهر الثمين فى تفسير القرآن) او تلخيص شده‌ است.
 • اين تفسير به شيوه مزجى نوشته شده است.
التفسير المبين مغنيه محمدجواد عربى چهاردهم
 • از ویژگی های این تفسیر اختصار و حذف زوايد تفسيرى و مطالب غير ضرورى است‌.
 • از منابع مهم تفسيرى متقدمان و متأخران أعم از منابع خاصه و عامه استفاده کرده است.
تفسير خسروى ميرزا خسروانى على رضا فارسى چهاردهم
 • قابل فهم برای عموم مردم است و به نقل قولها و وجوه تفسيرى‌ نپرداخته است.
تقريب القرآن إلى الأذهان حسينى شيرازى سيد محمد عربى چهاردهم
 • از جمله تفاسیر تاريخى و تربيتى‌ است.
 • روش آن اجتهادى و از جهتى نيز روايى مى باشد.
اطيب البيان فی تفسير القرآن طيب سيد عبدالحسين فارسى پانزدهم
 • مطالب غیر تفسیری آن بیشتر از مطالب تفسیری است.
انوار العرفان فى تفسير القرآن داور پناه ابوالفضل فارسى پانزدهم
 • از تفاسیر تربيتى و علمى‌ است.
 • ويژگى مهم اين تفسير را بايد در بحث هاى معنوى و اخلاقى و انسان شناسى اين تفسير دانست.
تبيين القرآن حسينى شيرازى سيد محمد عربى پانزدهم
 • در حاشیه مصحف قرآنی چاپ شده است.
تفسير احسن الحديث قرشى سيد على اكبر فارسى پانزدهم
 • از جمله تفاسیر اجتماعى و تربيتى‌ محسوب می شود.
 • برای عموم مردم قابل استفاده است.
تفسير روان جاويد ثقفى تهرانى محمد فارسى پانزدهم
 • از جمله تفاسیر تربيتى و تحليلى‌ محسوب می شود.
 • قابل فهم برای عموم است.
 • مفسر تفسیر الصافی را ملاک تفسیر خود قرار داده است.
تفسير نور قرائتى محسن فارسى پانزدهم
 • از جمله تفاسیر اجتماعى و تربيتى‌ محسوب می شود.
 • برای عموم قابل استفاده است.
تفسیر كوثر جعفرى يعقوب فارسى پانزدهم
 • از جمله تفاسیر تربيتى و عصرى محسوب می شود.
 • شامل تفسير سوره حمد تا سوره طه می باشد.
***
تفسیر قرآن
درباره تفسیر قرآن: تفسیر قرآن -تاریخ تفسیر - روشهای تفسیری قرآن
اصطلاحات: اسباب نزول -اسرائیلیات -سیاق آیات
شاخه های تفسیر قرآن:

تفسیر روایی (تفاسیر روایی) • تفسیر اجتهادی (تفاسیر اجتهادی) • تفسیر فقهی ( تفاسیر فقهی) • تفسیر ادبی ( تفاسیر ادبی) • تفسیر تربیتی ( تفاسیر تربیتی) • تفسیر كلامی ( تفاسیر كلامی) • تفسیر فلسفی ( تفاسیر فلسفی ) • تفسیر عرفانی (تفاسیر عرفانی ) • تفسیر علمی (تفاسیر علمی)

روشهای تفسیری قرآن:
تفاسیر به تفکیک مذهب مولف: