نباتی قراچه داغی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


نباتی قراچه داغی تبریزی، ابوالقاسم

قرن: 13

(وف 1262 ق)

عارف و شاعر متخلص به نباتى. وى خان چوپانى یا مجنون شاه نیز تخلص مى ‌كرد. اهل اشتبین یا اشبین، دیهى از ناحیه ‌ى قراچه داغ تبریز بود. در آنجا نشو و نما یافت و بعد از مدتى به اهر مسافرت كرد. وى درویش مسلك و صوفى مشرب بود و تتبع اشعار خواجه حافظ شیرازی مى كرد. شعرهاى تركى مطابق نغمات كردى، كرمى، قراكهرى و گرایلى بسیار گفته است.

در اواخر عمر به اشتبین بازگشت و در آنجا درگذشت و در بقعه‌ ى شیخ شهاب ‌الدین كه مدتى در آنجا به ریاضت پرداخته بود، دفن شد. نام پدر وى به صورت هاى مجرم و محرم نیز آمده است.

از آثار وى: بحر طویل در مدح رسول اكرم صلی الله علیه و آله، «بوستان خیال»؛ «عین‌ العشق»؛ دیوان شعر می باشد.

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14