مشتاق اصفهانی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


مشتاق اصفهانی

قرن: 12 (1171-1101 ق)

میر سید على حسینى اصفهانى شاعر، متخلص به مشتاق. او از سادات حسینى و از شعراى مشهور عهد نادرشاه افشار بود. وى در اصفهان به دنیا آمد و نشو و نما یافت و از جوانى به سرودن شعر پرداخت. از معاصرین او آذر بیگدلى، هاتف اصفهانى و صهباى قمى و غیره بودند كه مشتاق را استاد خود مى‌دانستند و در محضر او فنون شاعرى را آموختند.

او از بنیان گذاران دوره‌ى بازگشت بود و از سبک عراقى پیروى مى‌نمود. وى ابتدا به سبك متأخران شعر مى‌گفت سپس در حلقه احیاكنندگان سبك شعراى متقدم درآمد. وى آنگاه كه وضع آشفته‌ى شعر و ادب را مشاهده كرد با جمعى از دوستانش در اصفهان انجمنى تشكیل داد كه به انجمن مشتاق معروف گشت و شعراى بسیارى را در آن انجمن جمع كرده بود. وى براى بازگشت سبک هندى به سبك عراقى تلاش بسیار كرد.

مشتاق در زادگاهش درگذشت و در تخت فولاد اصفهان به خاك سپرده شد. صاحب «نگارستان دارا» به اشتباه تاریخ وفات او را 1106 ق آورده است.

از آثار وى: «دیوان» شعرى است كه نزدیك به شش هزار بیت مى‌باشد و بعد از فوتش هاتف و آذر و صهبا آن را جمع‌آورى و تدوین نمودند. اشعارش داراى مضامین تازه، نغز و مشحون از صنایع لفظى و معنویست.

منبع

انجمن مفاخر فرهنگی، اثرآفرینان، ج5، ص240.

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14