فرزندان امام على علیه السلام

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مورّخان، بر عدد واحدى در تعداد فرزندان امام على علیه السلام اتّفاق ندارند. شیخ مفید، آنان را ۲۷ پسر و دختر مى داند و ابن سعد، تعداد آنان را به ۳۴ نفر مى رساند و مِزّى، آنان را ۳۹ نفر مى شمارد. اختلاف موجود در کتاب هاى تاریخى را مى توان ناشى از تداخل نام ها و کنیه ها و تکرار برخى از آنها دانست.

نام فرزندان امیرالمؤمنین

برخی از فرزندان حضرت عبارتند اند:[۱]

 1. امام حسن علیه السلام
 2. امام حسین علیه السلام
 3. حضرت زینب سلام الله علیها
 4. زینب صغری که ام کلثوم لقب داشت.
 5. محسن (که سقط شده و مادر اینان، فاطمه علیها السلام دختر پیامبر خداست.)
 6. عباس
 7. عبداللّه
 8. عثمان
 9. جعفر (که مادر اینان، امّ البنین دختر حزام بود و همه آنها همراه امام حسین علیه السلام در کربلا به شهادت رسیدند.)
 10. محمد بن حنفیه (که مادرش خوله دختر جعفر بن قیس بود.)
 11. ابوبکر[۲] (که مادرش لیلى بود که احتمالاً همان دختر مسعود دارمى است. او همراه امام حسین علیه السلام، در کربلا شهید شد.)
 12. عبیداللّه (که مادرش لیلى بود. او نیز با امام حسین علیه السلام در کربلا شهید شد.)[۳]
 13. محمّد اصغر (که مادرش امّ ولد[۴] بود.[۵] او نیز همراه امام حسین علیه السلام در کربلا شهید شد.)
 14. یحیى (که مادرش اسماء بنت عمیس بود و در حیات امام على علیه السلام درگذشت.)
 15. عون (که مادرش اسماء بنت عمیس بود.)
 16. محمّد اوسط (که مادرش اُمامه بود.)
 17. عمر (که مادرش امّ حبیب، صهباى تغلبى نام داشت.)[۶]
 18. رقیه (که مادرش امّ حبیب، صهباى تغلبى نام داشت. او همسر مسلم بن عقیل بود و از وى سه فرزند داشت که از میان آنان، عبد اللّه در کربلا شهید شد.)
 19. اُمّ حسن[۷] (که مادرش اُمّ سعید بود و ابتدا همسر جعدة بن هبیره، خواهرزاده امام علیه السلام بود و سپس به ازدواج جعفر بن عقیل درآمد و چون جعفر در واقعه کربلا شهید شد، او در زمره اسیران کربلا درآمد.)
 20. اُمّ هانى (که عبداللّه اکبر، پسر عقیل، با او ازدواج کرد. عبداللّه و پسرش محمّد، همراه امام حسین علیه السلام در کربلا شهید شدند.)
 21. فاطمه (محمّد بن ابى سعید بن عقیل که همراه امام حسین علیه السلام در کربلا کشته شد، با او ازدواج کرد.)
 22. زینب صغرا (که محمّد بن عقیل با او ازدواج کرد.)
 23. میمونه (که عبداللّه بن عقیل با او ازدواج کرد.)
 24. نفیسه (که عبد اللّه بن عقیل با او ازدواج کرد.)[۸]
 25. خدیجه (که عبد الرحمان بن عقیل با او ازدواج کرد.)
 26. اُمامه (که صَلت بن عبد اللّه بن نوفل بن حارث بن عبد المطّلب با او ازدواج کرد و در حیات امام علیه السلام درگذشت.)
 27. رَمْله کبرا (که مادرش امّ سعید بود و به همسرى عبد اللّه بن ابى سفیان پسر حارث بن عبد المطّلب درآمد.)
 28. جُمانه [۹] (که در حیات امام علیه السلام درگذشت.)
 29. اُمّ سَلَمه
 30. رقیه صغرا
 31. امّ کلثوم صغرا[۱۰]
 32. رَمْله صغرا
 33. اُمّ کرام
 34. اُمّ جعفر

پانویس

 1. دانش نامه امیرالمؤمنین،ج ۱ ، ص ۱۵۵
 2. برخى منابع ، نام او را «محمّد اصغر» گفته اند ( الإرشاد : ج ۱ ص ۳۵۴ ، الاختصاص : ص ۸۲ ، تاج الموالید : ص ۹۵ ، العمدة : ص ۳۰) و یک مصدر ، «عبد اللّه » ( مقتل الحسین للخوارزمی : ج ۲ ص ۲۸)
 3. برخى منابع ، او را از سپاهیان مصعب بن زبیر مى دانند که در جنگ با مختار کشته شد.((الطبقات الکبرى : ج ۵ ص ۱۱۸ و ج ۳ ص ۱۹ ، أنساب الأشراف : ج ۲ ص ۴۱۲ ، تاریخ الطبری : ج ۵ ص ۱۵۴ ، الکامل فی التاریخ : ج ۲ ص ۴۴۰))
 4. کسی را که کنیز باشد و برای صاحبش فرزندی بیاورد ام ولد می گویند.
 5. أنساب الأشراف ، نام او را «ورقاء» مى داند
 6. با وجود دعوت امام حسین علیه السلام از او به کربلا نیامد و دیر زمانى زیست و با عبداللّه بن زبیر و حَجّاج ، بیعت کرد .
 7. در کتاب نسب قریش ، او را «امّ الحسین» نامیده اند .
 8. از متن المجدى فهمیده مى شود که عقیل ، دو پسر به نام عبد اللّه داشته است که برادر بزرگ تر ، همسر میمونه و برادر کوچک تر ، همسر نفیسه بوده است .
 9. آمده است که کنیه اش «امّ جعفر» بود .
 10. در أنساب الاشراف آمده : کثیر بن عبّاس با او پس از خواهرش یا پیش از او ازدواج کرد .

منابع

 • محمد محمدی ری شهری، دانش نامه امیرالمؤمنین، ج ۱، سازمان چاپ و نشر ، ۱۳۸۶.
 • محمد بن سعد کاتب واقدى (م ۲۳۰)، طبقات اکبری ج ۳، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، تهران، انتشارات فرهنگ و اندیشه، ۱۳۷۴ش.
 • شیخ مفید، الارشاد ج ۱، ترجمه مترجم محمدباقر ساعدى خراسانى ، ۱۳۸۰‌.
این مقاله در رده‌های زیر قرار دارد: