ظاهر(خلیفه عباسی)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پس از وفات ناصر در ۶۲۲ قمری، پسرش محمد ملقب به «ظاهر بالله» که مدت ها در زندان پدر بود و در آن هنگام ۵۲ سال داشت، به خلافت رسید. او در دستگاه عباسیان مردی دادگر و با انصاف بود و سازمان جاسوسی پدر را از میان برداشت.

این خلیفه به تربیت دانشمندان و پیشرفت آنها توجه زیادی داشت. دوران خلافت او نه ماه و چهارده روز طول کشید و در سال ۶۲۳ قمری چشم از جهان فروبست.

منابع

  • دانشنامه رشد
خلفای بنی عباس
سفاح (132-136) • منصور (136-158) • مهدى (158-169) • هادى (169-170) • هارون الرشید (170-193) • امین (193-198) • مأمون (198-218) • معتصم (218-227) • واثق (227-232) • متوکل (232-247) • منتصر (247-248) • مستعین (248-251) • معتز (251-255) • مهتدى (255-256) • معتمد (256-279) • معتضد (279-289) • مكتفى (289-295) • مقتدر (295-320) • قاهر (320-322) • راضی (322-329) • متقی (329-333) • مستكفى (333-334) • مطیع (334-363) • طایع (363-381) • قادر (381-422) • قائم (422-467) • مقتدی (467-487) • مستظهر (487-512) • مسترشد (512-529) • راشد (529-530) • مقتفى (530-555) • مستنجد (555-566) • مستضىء (566-575) • ناصر (575-622) • ظاهر (622-623) • مستنصر (623-640) • مستعصم (640-656)