حدیث ضعیف

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


«حدیث ضعیف»، از اقسام خبر واحد و اصطلاحى در علم درایه است.

حدیثى را ضعیف خوانند که همه یا بعض راویانش فاقد شرایط معتبر در حدیث صحیح، حسن و موثّق باشند، مانند این که در سند حدیث، راوى مجهول یا فاسد العقیده که توثیق نشده، وجود داشته باشد، گرچه باقى افراد، امامى و عادل باشند.[۱] یا حدیثی که بعضی از راویان آن متهم به دروغگویی بوده یا سلسله سند آن‎ متصل نیست.[۲]

حدیث ضعیف - قطع نظر از قراین و شواهد بیرونى - حجّت نیست؛ لیکن در این که عمل مشهور به مفاد حدیث، ضعف آن را جبران مى‌کند یا نه، اختلاف است.[۳] قول به جبران، نظر مشهور است.[۴] چنانکه قول مشهور، عمل به اخبار ضعیف در سُنَن (مستحبات و مکروهات) است، که در اصطلاح از آن به «قاعده تسامح در ادله سنن» تعبیر مى‌کنند.[۵]

پانویس

  1. الدرایة (شهید ثانى)/ ۲۴.
  2. مامقانی، مقباس الهدایة، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۴۶.
  3. همان، ۲۷-۲۸؛ التنقیح (الطهارة) ۱/۴۷۷؛ مصباح الفقاهة ۱/۷.
  4. التنقیح (الطهارة)، ۹/۳۸۰.
  5. القواعد الفقهیة (بجنوردى) ۳/۳۳۳؛ مأة قاعدة فقهیة/۹۵.

منابع