حدیث ضعیف

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


از اقسام خبر واحد

حدیث ضعیف، اصطلاحى در علم درایه است.

حدیثى را ضعیف خوانند كه همه یا بعض راویانش فاقد شرایط معتبر در حدیث صحیح، حسن و موثّق باشند مانند این كه در سند حدیث راوى مجهول یا فاسد العقیده كه توثیق نشده، وجود داشته باشد گر چه باقى امامى و عادل باشند.[۱]

حدیث ضعیف - قطع نظر از قراین و شواهد بیرونى - حجّت نیست؛ لیكن در این كه عمل مشهور به مفاد آن، ضعف آن را جبران مى‌كند یا نه، اختلاف است.[۲] قول به جبران، نظر مشهور است.[۳]

چنان كه قول مشهور عمل به اخبار ضعیف در سُنَن (مستحبات و مكروهات) است كه در اصطلاح از آن به قاعده تسامح در ادله سنن تعبیر مى‌كنند.[۴]

پانویس

  1. الدرایة (شهید ثانى)/ 24.
  2. همان، 27-28؛ التنقیح (الطهارة) 1/477؛ مصباح الفقاهة 1/7.
  3. التنقیح (الطهارة)، 9/380.
  4. القواعد الفقهیة (بجنوردى) 3/333؛ مأة قاعدة فقهیة/95.

منابع

جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد ‌3، صفحه 265‌.