حدیث حسن

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

به نظر علمای شیعه «حدیث حسن» حدیثى است که همه راویان آن امامى و ممدوح باشند؛ لیکن تصریح بر عدالت آنان نشده باشد. به حدیثى هم که بعض راویانش ممدوح و بعض دیگر امامى و عادل باشند، حدیث حسن اطلاق کرده‌اند.[۱]

اما در مورد دیدگاه اهل سنت گفته اند: «حدیث حسن» حدیثی متصل است که روایان آن عادل بوده، ولی ضبط راوی دارای خلل باشد و از شذوذ و علت سالم مانده باشد.

در این که حدیث حسن مطلقاً حجت است یا مطلقاً حجت نیست و یا در صورت عمل مشهور به مضمون آن، حجت است و در غیر آن صورت حجت نیست. بین متأخران اختلاف است.[۲]

پانویس

  1. الدرایة (شهید ثانى)/ ۲۱.
  2. همان، ۲۶؛ وصول الاخیار/ ۹۷.

منابع

  • ویکی فقه.