آیه 49 سوره واقعه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مشاهده آیه در سوره

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

مشاهده آیه در سوره


<<48 آیه 49 سوره واقعه 50>>
سوره : سوره واقعه (56)
جزء : 27
نزول : مکه

ترجمه های فارسی

بگو: البته تمام خلق اولین و آخرین،

بگو: بی تردید همه پیشینیان وهمه پسینیان،

بگو: «در حقيقت، اولين و آخرين،

بگو: همه را، آنان كه از پيش بوده‌اند و آنها كه از پى‌شان آمده بودند،

بگو: «اوّلین و آخرین،

ترجمه های انگلیسی(English translations)

Say, ‘Indeed the former and latter generations

Say: The first and the last,

Say (unto them, O Muhammad): Lo! those of old and those of later time

Say: "Yea, those of old and those of later times,

معانی کلمات آیه

«الأوَّلِینَ»: پیشینیان. گذشتگان. «الآخِرِینَ»: پسینیان. آیندگان.

تفسیر آیه

تفسیر نور (محسن قرائتی)


قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ «49»

بگو: همانا پيشينيان و آيندگان.

لَمَجْمُوعُونَ إِلى‌ مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ «50»

هر آينه به سوى وعدگاه روز معيّنى گردآورى خواهند شد.

پیام ها

1- بايد به شبهات، حتى اگر از سر عناد هم باشد، پاسخ قاطع داد. يَقُولُونَ‌ ... قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ‌

2- قدرت خداوند در محشور كردن گذشتگان وآيندگان يكسان است. «إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ»

3- همه مردم در يك روز مشخّص جمع مى‌شوند. «يَوْمٍ مَعْلُومٍ»

4- گرچه زمان قيامت در نزد ما نامعلوم است، امّا نزد خداوند مشخّص است. «يَوْمٍ مَعْلُومٍ»

تفسير نور(10جلدى)، ج‌9، ص: 432

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ (49)

حق تعالى در رد انكار آنها فرمايد:

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ‌: بگو اى پيغمبر بدرستى كه جمع پيشينيان از آباء شما و غير شما، وَ الْآخِرِينَ‌: و همه پسينيان از شما و غير شما.


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


وَ أَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ (41) فِي سَمُومٍ وَ حَمِيمٍ (42) وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لا بارِدٍ وَ لا كَرِيمٍ (44) إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَ (45)

وَ كانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46) وَ كانُوا يَقُولُونَ أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَ وَ آباؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلى‌ مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50)

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55)

هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56)

جلد 5 صفحه 131

ترجمه‌

و ياران جانب چپ چيست حال ياران جانب چپ‌

در باد گرم سوزان و آب جوشان هستند

و در سايه‌اى از دود بسيار سياه‌

كه نه سرد است و نه پسنديده‌

همانا آنها بودند پيش از اين بناز و نعمت پرورده‌شدگان‌

و بودند كه اصرار مى‌ورزيدند بر گناه بزرگ‌

و بودند كه ميگفتند آيا وقتى كه مرديم و گشتيم خاك و استخوانها آيا همانا ما بر انگيخته شدگانيم‌

و آيا پدران پيشين ما

بگو همانا پيشينيان و پسينيان‌

هر آينه جمع‌شدگانند تا وقت روز معيّنى‌

پس همانا شما اى گمراهان تكذيب كنندگان‌

هر آينه خورندگانيد از درختى از زقوم‌

پس پر كنند گانيد از آن شكمها را

پس آشامندگانيد روى آن از آب جوشان‌

پس نوشندگانيد مانند نوشيدن شتران عطشان‌

اينست تشريفات ورودى آنها روز قيامت.

تفسير

اصحاب شمال كه صاحبان شئامت و شقاوتند و در آيات اوليّه اين سوره بيان شد جاى تعجّب است از حال آنها كه در باد سام مولود از حرارت آتش جهنم كه در نهايت سوزندگى و نافذ در مسامات بدن است جاى دارند و آب جوشى كه بر سر آنها ريخته ميشود بر آنها احاطه مينمايد و سايه‌اى از تراكم دودهاى بسيار سياه جهنم بر سر آنها افكنده شده كه نه برودت و خنكى دارد و نه خوبى ديگر جز عفونت و اينها كسانى هستند كه خداوند نعمت خود را از آنها دريغ نفرموده بود و در دنيا بعيش و عشرت مشغول بودند و لذا از ياد خدا و انجام وظايف بندگى خودشان غافل و بپرورش بدن خاكى دلخوش و مايل گشتند و پى در پى مرتكب معاصى كبيره شدند و توبه ننمودند و گفته‌اند مراد از حنث عظيم شرك است و حنث بر گناه اطلاق ميشود و بنظر حقير حنث همان خلف عهد ازلى الهى است كه بايد بنى آدم معصيت خدا و عبادت شيطان را ننمايند و آن هر چه باشد بزرگ است و لذا خداوند فرموده آنها در دنيا بطور تعجب ميگفتند آيا وقتى كه ما مرديم و خاك شديم و از ما جز استخوان پوسيده‌ئى باقى نماند دو مرتبه زنده ميشويم و بالاتر از اين آيا پدران ما كه سالهاى دراز است كه مرده‌اند و چيزى از

جلد 5 صفحه 132

آنها باقى نمانده زنده ميشوند بگو اى پيغمبر در جواب اين مردم نفهم بى‌فكر بلى تمام مردم دنيا از اوّلين تا آخرين را خدا براى روز معيّنى كه قيامت كبرى باشد جمع ميفرمايد و همه را زنده ميكند و در پيشگاه خود حاضر ميسازد پس شما گمراهانى كه تكذيب نموديد انبيا و اوصيا و علما را از شدّت گرسنگى از ميوه تلخ بد بوى درخت زقوم كه در سوره الصّافات بيان شد ميخوريد و شكمهاى خودتان را پر ميكنيد پس عطش بر شما غلبه ميكند و مجبور ميشويد روى آن آب داغ جهنّمى را مانند شترانى كه از آب خوردن سير نميشوند بخوريد و اين بمنزله تشريفات ورودى ميهمان است كه براى آنها در اوّل وقت جزاء تهيّه شده و تقديم ميشود عذابهاى گوناگون آنها را بعد از استقرار در جهنّم خدا ميداند كه چيست و بنابراين كلام مبنى بر طعن و استهزاء آنها است و بعضى گفته‌اند نزل چيزى است كه صاحبش بر آن وارد ميشود و قمى ره نقل فرموده كه اين ثواب آنها است در روز مجازات.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


قُل‌ إِن‌َّ الأَوَّلِين‌َ وَ الآخِرِين‌َ (49) لَمَجمُوعُون‌َ إِلي‌ مِيقات‌ِ يَوم‌ٍ مَعلُوم‌ٍ (50)

جلد 16 - صفحه 401

بفرما جميع‌ اولين‌ و آخرين‌ ‌از‌ زمان‌ آدم‌ ‌تا‌ آخر دنيا، بلكه‌ جميع‌ جن‌ّ و انس‌ و ملك‌، بلكه‌ وحوش‌ و طيور و حيوانات‌ تماما جمع‌ مي‌شوند و ‌آنها‌ ‌را‌ جمع‌ ميكند خداوند متعال‌ ‌در‌ ميقات‌ روز معين‌ ‌که‌ روز قيامت‌ ‌باشد‌ ‌در‌ صحراي‌ محشر ‌که‌ ‌پس‌ ‌از‌ نفخه ثانيه‌ ‌باشد‌ ‌که‌ سرتاسر قرآن‌ خبر ‌از‌ معاد و اوضاع‌ قيامت‌ مي‌دهد و مكرر گفته‌ايم‌ ‌که‌ ‌اينکه‌ مقاله تمام‌ انبياء و اوصياء و علماء ‌است‌ ‌که‌ انذار و بشارت‌ مي‌دهند، بلكه‌ مطابق‌ حكم‌ عقل‌ ‌است‌.

برگزیده تفسیر نمونه


(آیه 49)- سپس قرآن به پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله دستور می‌دهد که در پاسخ آنها «بگو: (نه فقط شما و پدرانتان بلکه) اولین و آخرین ...» (قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ).

ج5، ص80

سایرتفاسیر این آیه را می توانید در سایت قرآن مشاهده کنید:

تفسیر های فارسی

ترجمه تفسیر المیزان

تفسیر خسروی

تفسیر عاملی

تفسیر جامع

تفسیر های عربی

تفسیر المیزان

تفسیر مجمع البیان

تفسیر نور الثقلین

تفسیر الصافی

تفسیر الکاشف

پانویس

منابع