آیه 252 سوره بقره

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مشاهده آیه در سوره

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

مشاهده آیه در سوره


<<251 آیه 252 سوره بقره 253>>
سوره : سوره بقره (2)
جزء : 2
نزول : مدینه

ترجمه های فارسی

این آیات خداست که به راستی بر تو می‌خوانیم و همانا تو از جمله پیغمبران مرسل هستی.

این [داستان ها و حادثه های واقعی] نشانه های [توحید، ربوبیّت و قدرت] خداست که به حقّ و راستی بر تو می خوانیم و یقیناً تو از فرستادگانی.

اين‌[ها] آيات خداست كه ما آن را بحق بر تو مى‌خوانيم، و به راستى تو از جمله پيامبرانى.

اين است آيات خدا كه به راستى بر تو مى‌خوانيم و تو از پيامبران هستى.

اینها، آیات خداست که به حق، بر تو می‌خوانیم؛ و تو از رسولان (ما) هستی.

ترجمه های انگلیسی(English translations)

These are the signs of Allah, which We recite for you in truth, and you are indeed one of the apostles.

These are the communications of Allah: We recite them to you with truth; and most surely you are (one) of the apostles.

These are the portents of Allah which We recite unto thee (Muhammad) with truth, and lo! thou art of the number of (Our) messengers;

These are the Signs of Allah: we rehearse them to thee in truth: verily Thou art one of the messengers.

معانی کلمات آیه

«بِالْحَقِّ»: به گونه راستین، به گونه‌ای که برای اهل کتاب شکّی در آن باقی نماند. (بِالْحَقِّ) حال فاعل (نَحْنُ) یا مفعول (هَا) در فعل (نَتْلُوهَا) است، یعنی: مُتَلَبِّسِینَ بِالْحَقِّ وَ الْصَّوَابِ، أَوْ مُتَلَبِّسَةً بِالْیَقِینِ.

تفسیر آیه

تفسیر نور (محسن قرائتی)


«252» تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ‌

اينها آيات خداوند است كه به حقّ بر تو مى‌خوانيم و براستى تو از فرستادگان الهى هستى.

نکته ها

اين آيه، پايان جزء دوّم قرآن است و مى‌فرمايد: داستان‌ها و حوادثى كه در آيات گذشته از آنها سخن به ميان آمد، مايه‌ى عبرت و درس آموزى است.

داستان مرگ هزاران نفر در يك لحظه و زنده شدن مجدّد آنان با دعاى پيامبر، اعطاى منصب رهبرى به جوان چوپانى گمنام، ولى لايق و دانا، پيروزى گروهى اندك بر گروه انبوه دشمن، شهامت و شجاعت يك نوجوان در جنگ و اعطاى مقام نبوّت به او، همه و همه جلوه‌هايى از آيات الهى و نشانه‌هايى از صدق گفتار و رسالت پيامبر اسلام است.

جلد 1 - صفحه 395

جزء «3»

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252)

تِلْكَ آياتُ اللَّهِ‌: اين بيانات مذكوره از ورود و با و مردن هزار نفر فراركنندگان و تمليك طالوت و اتيان تابوت و انهزام جبابره و قتل جالوت كه متضمن معجزات واضحات و آيات بينات سبحانى است، نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِ‌: مى‌خوانيم ما آن را بر تو به توسط جبرئيل به راستى و درستى و مطابق واقع كه مورخين و اهل كتاب در آن شكى ندارند و مى‌دانند كه حق است و معتقدند. وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ‌: و بدرستى كه تو اى پيغمبر هر آينه از رسولان هستى به همه خلقان تا آيات ما را به تمام آنها رسانى كه هيچ فردى را بر ما حجت نباشد و ما را بر همه حجت باشد.


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252)

ترجمه‌

اين آيت‌هاى خدا است كه مى‌خوانيم آنها را بر تو براستى و بدرستيكه تو هر آينه از فرستاده شدگانى..

تفسير

اشاره است بقصه موت هفتاد هزار خانواده و سلطنت طالوت و آمدن تابوت و انهزام لشكر جالوت و كشته شدن او بدست داود (ع) كه اينها تمامى آيات عظمت حقند و بر وجه مطابق با واقع بدون شك و ريب از احدى از اهل كتاب كه در كتب آنها ذكر شده است خداوند وحيا برسول خود اخبار فرموده و اين دلالت تامه بر نبوت او دارد زيرا مسلّم است كه آن حضرت از كسى چيزى تعليم نگرفت و كسى چيزى باو نياموخت.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


تِلك‌َ آيات‌ُ اللّه‌ِ نَتلُوها عَلَيك‌َ بِالحَق‌ِّ وَ إِنَّك‌َ لَمِن‌َ المُرسَلِين‌َ (252)

اينها آيات‌ خداست‌ ‌که‌ ‌از‌ روي‌ حقيقت‌ ‌بر‌ تو تلاوت‌ نمود و محققا تو ‌از‌ فرستادگان‌ هستي‌ «تلك‌» اشاره‌ بمطالبي‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ آيات‌ قبل‌ گذشت‌ ‌از‌ احياء موتي‌ و غلبه‌ فئه‌ قليله‌ ‌بر‌ فئه‌ كثيره‌ و بسلطنت‌ رسيدن‌ افراد گم‌ نام‌ و غيره‌ ‌يعني‌ اينها نشانه‌هاي‌ قدرت‌ و عظمت‌ پروردگار ‌است‌ و تلاوت‌ ‌از‌ تلو ‌است‌ ‌يعني‌ ‌از‌ پي‌ يكديگر خواندن‌ ‌يعني‌ ‌آنها‌ ‌را‌ پي‌ ‌در‌ پي‌ ‌بر‌ تو نازل‌ فرموديم‌ و «بالحق‌» اشاره‌ بحقيت‌ و مطابق‌ واقع‌ بودن‌ آنهاست‌.

وَ إِنَّك‌َ لَمِن‌َ المُرسَلِين‌َ و تو ‌از‌ جانب‌ ‌خدا‌ فرستاده‌ شدي‌ ‌که‌ ‌براي‌ مردم‌ ‌اينکه‌ آيات‌ ‌را‌ تلاوت‌ فرمايي‌.

تم‌ّ بعون‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ المجلد الثاني‌ ‌من‌ التفسير المسمّي‌ باطيب‌ البيان‌ ‌في‌ آخر الصفر ‌من‌ العام‌ 1386 القمري‌ الهجري‌ پايان‌ جزو دويم‌ قرآن‌ و جلد دويم‌ اطيب‌ البيان‌

جلد 2 - صفحه 517

تنبيه‌

چنانچه‌ ‌در‌ مقدمه‌ مفصلا بيان‌ ‌شده‌ ‌در‌ ‌اينکه‌ تفسير ‌از‌ اموري‌ صرف‌ نظر نموديم‌ ‌بر‌ خلاف‌ نوع‌ كتب‌ تفاسير.

1‌-‌ اختلاف‌ قراآت‌ زيرا ‌غير‌ ‌از‌ سياهي‌ قرآن‌ ساير قراآت‌ مدرك‌ معتبري‌ ندارد چنانچه‌ ‌در‌ گفتار چهارم‌ مقدمه‌ بيان‌ ‌شده‌ 2‌-‌ مراعات‌ نظم‌ سور و آيات‌ زيرا مسلما قرآن‌ باين‌ ترتيب‌ نازل‌ نشده‌ مگر بعض‌ سور و بعض‌ آيات‌ ‌که‌ شدت‌ مناسبت‌ دارد.

3‌-‌ تفسيرات‌ مفسرين‌ ‌که‌ ‌بر‌ خلاف‌ ظواهر آيات‌ ‌است‌ و مدرك‌ معتبري‌ ‌از‌ اهل‌ بيت‌ عصمت‌ و طهارت‌ ندارد چون‌ تفسير برأي‌ ‌است‌ و ‌در‌ اخبار معتبره‌ نهي‌ ‌شده‌ ‌از‌ نقل‌ ‌آن‌ ‌خود‌ داري‌ كرديم‌ چنانچه‌ ‌در‌ گفتار سيم‌ مقدمة مفصلا بيان‌ ‌شده‌ 4‌-‌ آياتي‌ ‌که‌ ‌از‌ ظواهر ‌آن‌ نميتوان‌ تعيين‌ مراد نمود و خبر معتبري‌ ‌هم‌ ‌از‌ معصوم‌ نداريم‌ علم‌ ‌آن‌ ‌را‌ محول‌ نموديم‌ باهل‌ ‌آن‌ لانهم‌ ادري‌ ‌بما‌ ‌في‌ البيت‌.

5‌-‌ شأن‌ نزول‌ آيات‌ ‌اگر‌ مدرك‌ معتبري‌ ‌از‌ معصوم‌ نداريم‌ تخرص‌ بغيب‌ ‌است‌ نسأل‌ اللّه‌ ‌ان‌ يعصمنا ‌من‌ الخطاء و الزلل‌ و ‌ان‌ يجعل‌ ‌ذلک‌ ذخيرة لمعادنا بحق‌ ‌محمّد‌ و اله‌ صلّي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌ و الحمد للّه‌

برگزیده تفسیر نمونه


(آیه 252)- این آیه اشاره به داستانهای متعددی است که در آیات گذشته در باره بنی اسرائیل بیان شده است که هر کدام نشانه‌ای از قدرت و عظمت پروردگار است و پاک از هر گونه خرافه و افسانه و اساطیر بر پیامبر نازل گردیده و در آن می‌فرماید: «اینها آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم و تو از رسولان هستی» (تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَیْکَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ).

آغاز جزء سوم قرآن مجید

ادامه سوره بقره

سایرتفاسیر این آیه را می توانید در سایت قرآن مشاهده کنید:

تفسیر های فارسی

ترجمه تفسیر المیزان

تفسیر خسروی

تفسیر عاملی

تفسیر جامع

تفسیر های عربی

تفسیر المیزان

تفسیر مجمع البیان

تفسیر نور الثقلین

تفسیر الصافی

تفسیر الکاشف

پانویس

منابع