میرحیدر کاشی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

میر حیدر کاشی از شاعران قرن دهم است که جثه ‌اى ضعیف داشت اما از حیث استعداد پایه بلندی دارد و در فن معما و تاریخ ممتاز است. در برخى منابع آمده كه وى به تقلید «خمسه‌ ى» نظامى «نقیضه‌ اى» پرداخته است.

گویند به اسم خان احمد پادشاه قصیده ای گفته که از هر مصراع آن یک معما و یک تاریخ استخراج کرده است. این چند معما از اوست:

معما بنام حبیب:


شبها که تمام عاشقان بیدارند چشم و دل من بخواب راحت یارند

ساحر پسری کو که برد صبر و قرار اول ز دل و دیده چو خوابی دارند

معما بنام سهراب:


خوش آنکه نظر بسوی ما اندازند گردند بما بحال ما پردازند

گردند و کله سراسر و کاکلها گه کج بنهند و گه پریشان سازند[۱]

پانویس

  1. رجوع به تذکره مجمع الخواص، ص84 و مجالس النفایس شود.

منابع

  • اثرآفرینان (جلد اول-ششم).
  • لغت نامه دهخدا، ذیل واژه حیدر کاشی، در دسترس در واژه یاب، بازیابی: 9 اردیبهشت 1393.
شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14