مشفق اصفهانی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


مشفق اصفهانی، عبدالحسین

قرن: 14 (1362-1310 ق)

شاعر، متخلص به مشفق. پدرش موسوم به میرزا بود. وى در اصفهان به دنیا آمد و كمى تحصیل علم كرد. در شعر طبعى روان داشت. بعضى از اشعارش به همراه «مصیبت نامه» صغیر اصفهانى و مقدارى دیگر در «خزائن شكن» به چاپ رسیده است. وى در اصفهان وفات یافت و در تكیه سیدالعراقین در تخت فولاد دفن شد.

از آثارش: دیوان شعر بالغ بر چهار هزار بیت.

منبع

انجمن مفاخر فرهنگی، اثرآفرینان، ج5، ص244.

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14