محمود شهرکردی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


شهرکردی، محمود

قرن: 14 (1353-1286 ق)

شاعر، متخلص به محمود. وى در كودكى به مرض آبله گرفتار شد و از نعمت بینایى محروم گردید. در شعر داراى طبعى روان و ذوقى سرشار بود. در یكى از تذكره ‌ها سال وفات وى 1344 ق ذكر شده كه صاحب تذكره‌ ى «شعراى معاصر اصفهان» آن را ناصحیح مى ‌داند.

از آثارش: دیوان شعر.

از اشعار اوست:


شدم كور تا ننگرم عیب كس مرا عیب خود بایدم دید و بس

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14