محمد رنجور قاجار

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


رنجور قاجار، محمد

قرن: 13

(ز ح 1287 ق)

شاعر. مشهور به محمدخان عمو. وى برادرزاده و داماد فتحعلى شاه بود. صاحب «حدیقه الشعراء» وى را در سال 1287 ق در تهران ملاقات كرد. اندك زمانى بعد از این ملاقات از دنیا رفت. از اوست:


این شگفت است كه در عین پریشانى باز دل من در سر زلف تو قرارى دارد

بجز از خوردن خون از غم هجرت دیگر مگر این خون شده دل فكرى و كارى دارد

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14