ماه تابان (قمر السلطنه)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


قرن: 13

(1308-1250/ 1249 ق)

نیكوكار و شاعر. ملقب به قمرالسلطنه. مادرش نوش‌ آفرین خانم، دختر بدرخان زند و خود وى همسر میرزا حسین خان سپهسالار بود. قمر السلطنه زبان فرانسه و تركى استانبولى را به خوبى مى‌دانست و در شعر و ادب مهارت داشت.

او دو بار به حج مشرف شد و موقوفات زیادى براى مصارف خیریه بر جاى گذاشت. از جمله نیمى از درآمد املاك خویش را وقف روشنایى بقاع متبركه و نیم دیگر را وقف هزینه تحصیلى طلاب نجف نمود.

از آثار وى: دیوان شعر.

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14