قصاب کاشانی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


قصاب کاشانی، سعید

قرن: ۱۲ قمری

شاعر، متخلص به قصاب. اهل کاشان و حرفه ‌ى وى قصابى بود. گویند که عامى بوده و اشعار زیادى از دیگر شعرا از حفظ داشته است. او در مجلس شعرا حاضر مى‌ شد و در گفتن غزلها با آنها همکارى مى ‌کرد.

معاصر و معاشر با صائب تبریزى بود و اشعار خود را نزد وى مى ‌خواند و نزدش تلمذ مى‌ کرد. قصاب با آن که خط و سواد نداشت، دیوان شعرش به بیست هزار بیت مى‌رسید.

قصاب در آخر عمر شاعرى را کنار گذاشت و در مشهد مقدس تا آخر عمر ساکن بود و پس از درگذشت در آنجا دفن شد. در ۱۱۷۶ ق کلیات دیوانش در حدود یک هزار و پانصد بیت در کتابخانه‌ ى احمدشاه، پادشاه دهلى بوده است.

در مجموعه‌ ى دیوانهاى مجلس، حدود هشتصد بیت از غزلیات او (از ردیف الف تا د) موجود است. دیوان شعر وى براى اولین بار در ۱۳۳۸ ش با تصحیح و مقدمه ‌ى پرتو بیضایى به چاپ رسید.

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14