فهرست منابع اصول فقه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

متن اکثر کتاب‌ها و منابعی که از اصول فقه در این فهرست آمده است در کتابخانه اهل البیت علیهم‌السلام موجود و قابل استفاده است. این فهرست بر اساس حرف الفبا می‌باشد.

 1. الاجتهاد اصوله و احکامه/ آیت الله سید محمد بحرالعلوم/ عربی.
 2. الاجتهاد والتقلید/ شیخ ضیاءالدین النجفی تهرانی/ عربی.
 3. الاجتهاد والتقلید/ محمدمهدی کجوری شیرازی؛ محمد برکت/ عربی.
 4. اجماع از منظر نقد و نظر: رساله اصولیه در عدم حجیت اجماع مطلقا/ سید محمد حسینی/ فارسی.
 5. اجود الشروح فی شرح معالم الدین فی الاصوال/ میرزا محسن دوزدوزانی تبریزی/ عربی.
 6. ادوار اصول الفقه (تحولات اصول فقه و...)/ دکتر ابوالقاسم گرجی/ فارسی.
 7. آراء حول المبحث الالفاظ فی علم الاصول/ سید علی علامه فانی اصفهانی/ عربی.
 8. آراونا فی الاصول الفقه/ آیت الله سید تقی قمی/ عربی.
 9. اربع اراجیز/ سید حسن عریضی خراسانی/ عربی.
 10. اصطلاح نامه اصول فقه/ گروه اصطلاح‌نامه اصول فقه/ فارسی.
 11. اصطلاحات فقهی: شامل ۶۵۰۰ واژه و اصطلاح فقهی از طهارت تا دیات/ حسین مروج/ فارسی.
 12. الاصول (۱ تا ۳) مجموعه آثار آیت‌الله المیرزا ابوالفضل النجم آبادی (مباحث الالفاظ - المباحث العقلیه - الاستصحاب)/ آیت الله المیرزا ابوالفضل النجم‌آبادی/عربی.
 13. اصول استنباط/ علامه حیدری/ فارسی.
 14. الاصول الاصلیه/ ملا محسن فیض کاشانی/ عربی.
 15. اصول الامامیه فی الاصول الفقهیه/ آقا حسین امامی کاشانی/ عربی.
 16. اصول فقه (للمظفر)/ آیت الله محمدرضا مظفر/ عربی.
 17. اصول الفقه فی مباحث الالفاظ والملازمات العقلیه و مباحث الحجه والاصول العملیه/ محمدرضا مظفر/ عربی.
 18. اصول الفقه للشیخ محمدرضا مظفر/ سید عبدالله اصغری/ فارسی.
 19. اصول الفواید الغرویه/ محمدباقر کمره‌ای/ عربی.
 20. الاصول المهذبه/ آیت الله شیخ غلامحسین تبریزی/ عربی.
 21. اصول فقه (رشاد)/ رامین خانبگی/ فارسی.
 22. اصول فقه/ محمدرضا مظفر/ فارسی.
 23. اصول فقه کاربردی/ حسین قافی/ فارسی.
 24. انقلاب النسبه بین الادله المتعارضه/ محسن قمی/ عربی.
 25. انیس الفقهاء فی تعریفات الالفاظ المتداوله بین الفقها/ شیخ قاسم قونوی/ عربی.
 26. انیس المجتهدین (فی علم الاصول)/ ملا محمدمهدی نراقی/ عربی.
 27. ایضاح السبل فی الترجیح والتعادل/ سید محمد موسوی زنجانی/ عربی.
 28. ایضاح الفراید/ سید محمد تنکابنی/ عربی.
 29. ایضاح الکفایه (درس‌های متن کفایه الاصول آیت الله فاضل لنکرانی)/ آیت الله محمدفاضل لنکرانی/ عربی.
 30. ایضاح الوسایل فی شرح الرسایل/ عبدالله الیاسی/ عربی.
 31. ایمه و علم اصول/ سید احمد میرعمادی/ فارسی.
 32. بحرالفواید فی شرح الفراید (طبع جدید)/ میرزا محمدحسن آشتیانی تهرانی/ عربی.
 33. بحوث فی علم الاصول/ سید محمدباقر صدر/ عربی.
 34. بحوث نقدیه فی علم الاصول/ سید علی حسن مطر هاشمی/ عربی.
 35. بدایع الاصول (تقریرات آیت الله سید علی الموسوی البهبهانی)/ آیت الله سید علی شفیعی/ عربی.
 36. بدایه الاصول لکنه علم الاصول/ شیخ شمس‌الدین واعظی/ عربی.
 37. بدایه الوصول فی شرح کفایه الاصول/ آیت الله محمدطاهر شبیری خاقانی/ عربی.
 38. البدایه فی توضیح الکفایه/ علی عارفی پشی/ عربی.
 39. بررسی تطبیقی ماهیت حکم ظاهری با تکیه بر ارای شهید صدر/ رضا اسلامی/ فارسی.
 40. بیان الاصول الاستصحاب/ آیت الله سید صادق شیرازی/ عربی.
 41. پیدایش اصول فقه و ادوار نخستین آن/ آیت الله شبیری زنجانی/ عربی.
 42. تاسیسات در قواعد فقهی/ میرزا محمد تنکابنی/ فارسی.
 43. تتمیم کتاب اصول الفقه المظفر/ غلامرضا عرفانیان یزدی خراسانی/ عربی.
 44. تحریر اصول فقه/ علی شیروانی/ فارسی.
 45. تحریر الاصول (تحریر الرسایل)/ مرتضی مدرس گیلانی/ عربی.
 46. تحریر الاصول (تقریرات آیت الله ضیاءالدین العراقی)/ آیت الله مرتضی النجفی المظاهری الاصبهانی/ عربی.
 47. تحریر الاصول/ محمدعلی موسوی جزایری/ عربی.
 48. تحریر الاصول تقریرات دروس آیت الله هاشم آملی/ سید علی فرجی/ عربی-فارسی.
 49. تحریر المعالم فی اصول الفقه/ آیت الله مشکینی/ عربی.
 50. تحریر الوصول تقریرات درس آقا میرزا محمدباقر زنجانی/ سید محمد موسوی/ عربی.
 51. التحفه العزیزه در اصول فقه/ احمد بن عبدالرضا بصری/ عربی.
 52. تحقیق الاصول/ آیت الله وحید خراسانی/ عربی.
 53. تحقیق الاصول المفیده فی علم الاصول/ آیت الله آذری قمی/ عربی.
 54. التحقیق فی الاجتهاد والتقلید/ آیت الله آذری قمی/ عربی.
 55. التذکره باصول الفقه/ شیخ مفید/ عربی.
 56. تراث الشیعه الفقهی والاصولی (المختص باصول الفقه)/ مهدی مهریزی/ عربی.
 57. الترتب/ محمدرضا شیرازی/ عربی.
 58. الترتب للانصاری/ احمد سبط شیخ انصاری/ عربی.
 59. ترجمه متن و شرح کامل رسایل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ/ جمشید سمیعی/ فارسی.
 60. ترجمه و شرح فارسی الموجز فی اصول الفقه/ آیت الله جعفر سبحانی/ فارسی.
 61. ترجمه و شرح کفایه الاصول/ آخوند خراسانی/ عربی.
 62. تسدید الاصول/ آیت الله مومن/ عربی.
 63. تسدید القواعد فی حاشیه الفراید/ محمد خوانسازی/ عربی.
 64. تشریح الاصول/ ملا علی للولی الجلی الاخوند/ عربی.
 65. تشریح المقاصد فی شرح الفراید/ سید محمدجواد ذهنی تهرانی/ فارسی.
 66. تعلیقه علی حاشیه الاستاذ علی الفراید/ سلطان العلماء اراکی/ عربی.
 67. التعلیقه علی فرایدالاصول/ آیت الله سید عبدالحسین لاری/ عربی.
 68. تعلیقیه القوچانی علی کفایه الاصول/ شیخ علی قوچانی/ عربی.
 69. تقریرات الاصول/ محمود شهابی/ عربی.
 70. تقریرات الاصول تقریرات درس آیت الله میزا هاشم آملی/ آیت الله میرزا هاشم آملی/ عربی.
 71. تقریرات بحث فی اجتماع الامر والنهی/ آیت الله نایینی/ عربی.
 72. تقریرات فی اصول الفقه/ آیت الله سید عبدالحسین لاری/ عربی.
 73. تقلید الاعلم/ شیخ احمد علی احمدی شاهرودی/ عربی.
 74. تمهید الوسایل فی شرح الرسایل/ علی مروجی قزوینی/ عربی.
 75. تمیم کتاب اصول الفقه (اصاله البراءه، اصاله الاشتغال، اصاله التخییر)/ میرزا غلامرضا عرفانیان الیزدی/ عربی.
 76. تهذیب الاصول (للسبزواری)/ سید عبدالاعلی موسوی سبزواری/ عربی.
 77. تهذیب الوصول الی علم الاصول/ جمال‌الدین ابی منصور علامه حلی/ عربی.
 78. تیسیر الوصول الی مطالب کفایه الاصول/ علی بلادی بحرانی/--.
 79. ثالث رسایل (تزاحم الحکمین - ادلاله الاجتهادیه - امکان التعبد بالظن و عدمه)/ سید علی الطباطبایی التبریزی/ عربی.
 80. ثلاث الدراسات فی الفقه والمشتبه/ سید ابوالفضل میرمحمدی زنجانی/ عربی.
 81. جواهر العقول فی شرح فراید الاصول مبحث التعادل و تراجیح/ محمدرضا ناصری قوچانی/ عربی.
 82. حاشیه السلطان علی معالم الدین/ سلطان العلماء/ عربی.
 83. حاشیه بر کتاب قوانین الاصول/ شیخ جواد الطارمی/ عربی.
 84. حاشیه رسایل شیخ انصاری ۱۲۸۱ م - شامل مباحث قطع و ظن تا دلیل انسداد/ شیخ عبدالرسول ساباطی/ عربی.
 85. حاشیه علی رسایل شیخ انصاری/ شیخ محمدرضا نوری/ عربی.
 86. حاشیه علی الکفایه/ شیخ محمدعلی قمی/ عربی.
 87. حاشیه فراید الاصول او الفواید الرضویه علی الفراید المرتضویه/ حاج آقا رضا همدانی/ عربی.
 88. حق المبین فی تصویب المجتهدین و تخطیه الاخباریین/ شیخ جعفر کاشف الغطاء/ عربی.
 89. حقایق الاصول (للاصفهانی)/ عبدالرحیم نجف آبادی اصفهانی/ عربی.
 90. الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی/ آیت الله شیخ باقر ایروانی/ عربی.
 91. خزاین الاحکام/ ملا آقا فاضل دربندی/ عربی.
 92. خطابات قانونیه/ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی/ فارسی.
 93. خلاصه الافکار یا استصحاب منظوم/--/ فارسی.
 94. خلاصه الفصول فی علم الاصول/ آیت الله سید صدرالدین صدر/ عربی.
 95. خلاصه القوانین/ آیت الله انصاری/ عربی.
 96. خودآموز کفایه/ زین‌الدین جعفر زاهدی/ فارسی.
 97. خودآموز کفایه مباحث عقلیه و اصول عملیه/ شیخ عبدالکریم خودینی/ فارسی.
 98. دانشنامه اصولیان شیعه/ محمدرضا ضمیری/ فارسی.
 99. در الفواید فی شرح الفواید/ آیت الله سید یوسف مدنی تبریزی/ عربی.
 100. دراسات اصول الفقه (شرح علی "کفایه الاصول")/ آیت الله سید محمد کلانتر/ عربی.
 101. دراسات الاصول فی اصول الفقه/ شیخ علی‌اصغر معصومی شاهرودی/ عربی.
 102. دراسات فی الاصول (تقریر لابحاث آیه الله الفاضل اللنکرانی)/ سید صمدعلی موسوی/ عربی.
 103. دراسه فی التقلید الاعلم/ شیخ بهایی/ عربی.
 104. درآمدی بر تاریخ علم اصول/ مهدی علی‌پور/ فارسی.
 105. درآمدی بر مبانی اصطلاحنامه علوم اسلامی/ محمدهادی یعقوب‌نژاد/ عربی.
 106. الدرر الفاخره/ سید محمدحسین موسوی شاه چراغی/ عربی.
 107. دررالفواید (طبع جدید)/ عبدالکریم الحایری الیزدی/ عربی.
 108. دروس فی اصول الفقه توضیح الحلقه الثانیه/ محمدحسین اشکانی/ عربی.
 109. دروس فی الکفایه/ شیخ محمدی بامیانی/ عربی.
 110. دروس فی علم الاصول (للصدر - طبع جدید)/ سید محمدباقر صدر/ عربی.
 111. دروس و حلول فی شرح کفایه الاصول (مباحث الفاظ)/ علی بن الحسین علوی/ عربی.
 112. الدلیل الفقهی تطبیقات فقهیه لمصطلحات علم الاصول/ محمد حسینی/ عربی.
 113. دو رساله/ محمود شهابی/ عربی.
 114. الذخر الفاخر فی تعارض الاصل والظاهر/ ابراهیم بهشتی دامغانی/ عربی.
 115. الرافد فی علم الاصول/ سید منیر سید عدنان قطیفی/ عربی.
 116. الرای السدید فی الاجتهاد والتقلید والاحتیاط والقضاء/ سید ابوالقاسم موسوی خویی/ عربی.
 117. رساله تقلید میت/ علی‌اکبر آقا مجتهد الاردبیلی/ عربی.
 118. رساله فروع العلم الاجمالی و یلیه رساله فی مفاد صحیحه الاتعاد الاصلاه/ شیخ محمدباقر زنجانی/ عربی.
 119. رساله فی الاجتهاد والتقلید والعداله/ سید محمدرضا موسوی بروجردی/ عربی.
 120. رساله فی الاجتهاد والتقلید/ آیت الله شیخ محمدتقی بروجردی/ عربی.
 121. رساله فی الاجزاء/ میرزا محمدحسن آشتیانی/ عربی.
 122. رساله فی البحث عن الترتب/ سید محمد الرجایی/ عربی.
 123. رساله فی البحث عن الترتب تقریرا لابحاث شیخنا الاستاذ آیت الله الشیخ جعفر السبحانی/ بقلم محمدحسین حاج عاملی/ عربی.
 124. رساله فی التجری/ سید حسینی کاشانی/ عربی.
 125. رساله فی التسامح فی ادله السنن/ شیخ انصاری/ عربی.
 126. رساله فی التقلید الاعلم/ میرزا حبیب الله رشتی/ عربی.
 127. رساله فی حجیه الظن/ ابوالمعالی محمد بن محمدابراهیم الکلباسی/ عربی.
 128. رساله فی قاعده لاضرر و لاضرار/ سید مهدی موسوی مکاری/ عربی.
 129. رسایل/ سید جمال الدین گلپایگانی/--.
 130. الرسایل الاصولیه/ وحید بهبهانی/ عربی.
 131. الرسایل الجدیده والفراید الحدیثه/ آیت الله مشکینی/ عربی.
 132. رسایل بهاری همدانی/ آیت الله شیخ محمد بهاری همدانی/ عربی.
 133. رسایل فی الاصول الفقه/ شیخ عباس تهرانی/ عربی.
 134. رسایل محقق کلباسی/ ابوالمعالی محمد بن محمدابراهیم الکلباسی/ عربی.
 135. الرسایل (للامام الخمینی)/ امام خمینی/ عربی.
 136. زبده الاصول/ شیخ بهایی/ عربی.
 137. شرح اصول الاستنباط/ علی محمدی خراسانی/ فارسی.
 138. شرح اصول فقه/ علی محمدی/ عربی.
 139. شرح الرسایل/ آیت الله اعتمادی/ عربی.
 140. شرح رسایل/ علی محمدی/ فارسی.
 141. شرح سبیکه الذهب/ حاج شیخ احمد انصاری/ عربی.
 142. شرح فارسی بر رسایل شیخ مرتضی انصاری (اوضح الشروح فی فراید الاصول)/ سید عبدالله اصغری/ فارسی.
 143. شرح فارسی کفایه الاصول مرحوم آخوند خراسانی به انضمام مختصری از اقوال علماء متاخرین از صاحب کفایه در مباحث الفاظ/ آخوند خراسانی/ عربی-فارسی.
 144. شرح کفایه الاصول/ علی محمدی خراسانی/ فارسی.
 145. شرح مضمونی کفایه الاصول/ حیدری فسایی/ فارسی.
 146. شرح معالم الدین/ ملا هادی بن ملا صالح مازندرانی/ عربی.
 147. شرح هدایه المسترشدین (حجیه الظن)/ محمدباقر نجفی اصفهانی/ عربی.
 148. الصحیح والاعم دراسه مبسطه حول مساله الصحیح والاعم/ محمدمهدی الاحمدی/ عربی.
 149. صراط المستقیم فی اصول الفقه/ سید حسین عرب باغی ارموی/ عربی.
 150. علم اصول/ سید محمد موسوی بجنوردی/ فارسی.
 151. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید/ محمدجواد مغنیه/ عربی.
 152. علم الاصول تاریخا و تطورا/ علی فاضل قایینی نجفی/ عربی.
 153. العلم المتقین حول حجیه الظن/ سید محمدجواد موسوی غروی/ فارسی.
 154. عمده الوسایل فی الحاشیه علی الرسایل/ سید عبدالله شیرازی/ عربی.
 155. غایه الاصول فی شرح کفایه الاصول/ سید علی سید آقا میری دزفولی/ عربی.
 156. غایه المامول/ آیت الله خویی/ عربی.
 157. فتح الباب الی الحق والصواب/ محمد بن عبد نبی اخباری نیسابوری/ عربی.
 158. فراید الاصول/ شیخ انصاری/ عربی.
 159. فرهنگ اصطلاحات اصول با مقدمه آیت الله شیخ جعفر سبحانی/ مجتبی ملکی اصفهانی/ فارسی.
 160. فرهنگ اصطلاحات اصولی/ محمدحسین مختاری مازندرانی/ فارسی.
 161. فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی/ محسن جابری عربلو/ فارسی.
 162. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول/ فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول/ عربی.
 163. فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی عربی به فارسی همراه با معادل انگلیسی/ سید محمد حسینی/ فارسی.
 164. الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه/ شیخ محمدحسین اصفهانی/ عربی.
 165. الفقه فی تشریعه و تبیینه و استنباطه مع مقدمه القواعد الاصولیه/ حسن السعید/ عربی.
 166. الفواید الغرویه/ ابراهیم المحقق الرودسری/ عربی.
 167. فی تقسیم مباحث الادله العقلیه والاصول العملیه/ محمدحسن شفیعی/ عربی.
 168. قاعدتان فقهیتان/ حسن مکی عاملی/ عربی.
 169. قاعده التجاوز والفرغ/ شیخ مهدی مهدوی لاهیجانی/ عربی.
 170. القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیه/ عبدالله عیسی ابراهیم غدیری/ عربی.
 171. القاموس الفقهی/ حسین مرعی/ عربی.
 172. القاموس المبین اصطلاحات الاصولین/ محمود حامد عثمان/ عربی.
 173. قلاید الفراید تعلیقیه علی الفراید الشیخ الانصاری/ غلامرضا قمی/ عربی.
 174. قواعد الاصول/ آیت الله سید یوسف مدنی تبریزی/ عربی.
 175. القواعد الاصولیه والفقهیه فی المستمسک/ آیت الله سید محسن حکیم/ عربی.
 176. القواعد الشریفیه/ شریف العلماء مازندرانی/ عربی.
 177. قواعد الفقهی/ عیسی ولایی/ فارسی.
 178. قواعد الفقهیه/ شیخ محمدتقی فقیه عاملی/ عربی.
 179. قواعد فقه/ محمود شهابی/ عربی.
 180. قواعد کلی استنباط/ سید محمدباقر صدر/ فارسی.
 181. القواعد (مایه قاعده فقهیه معنی و مدرکا و موردا)/ سید محمدکاظم مصطفوی/ عربی.
 182. قواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیه/ آیت الله المیرزا ابوالفضل النجم آبادی/ عربی.
 183. القواعدالاصولیه والفقهیه علی مذهب الامامیه/ محمدعلی تسخیری؛ لجنه علمیه فی الحوزه الدینیه بقم/ عربی.
 184. قوامع الفضول عن وجه حقایق اصول علم الاصول/ شیخ میثمی عراقی/ عربی.
 185. قوانین الاصول/ میرزای قمی/ عربی.
 186. القوانین المحکمه فی الاصول (طبع جدید)/ میرزای قمی/ عربی.
 187. کتاب الاستصحاب و یلیه البحث عن تعارض الادله الشرعیه/ شیخ میرزا باقر زنجانی/ عربی.
 188. کتاب التعارض/ صاحب عروه/ عربی.
 189. کتاب الحدود فی الاصول/ ابن خلف الباجی اندلسی/ عربی.
 190. کتاب توضیح القوانین/ محمدحسین بهاءالدین قمی/ عربی.
 191. کتاب دلایل السداد در قواعد فقه و اجتهاد/ آقا محمد سنگلجی/ فارسی.
 192. کتاب منتهی الافکار/ علامه مجلسی اول/ عربی.
 193. کشف القناع عن وجوه حجتیه الاجماع/ شیخ اسدالله کاظمی تستری/ عربی.
 194. کشف المراد عن حدیث (لاتعاد)/ سید محمدحسن موسوی آل طیب/ عربی.
 195. کفایة الاصول/ آخوند خراسانی/ عربی.
 196. کفایه الاصول فی اسلوبها الثانی/ آیت الله شیخ باقر ایروانی/ عربی.
 197. مباحث الاصول/ سید محمدباقر صدر/ عربی.
 198. المباحث الاصولیه/ آیت الله فیاض کابلی/ عربی.
 199. المباحث فی علم الاصول/ محمدحسن قدیری/ عربی.
 200. مباحثی از اصول فقه/ دکتر سید مصطفی محقق داماد/ فارسی.
 201. مبانی الاحکام فی اصول شرایع الاسلام/ آیت الله حاج شیخ مرتضی حایری/ عربی.
 202. مبانی الاصول/ سید محمدهاشم موسوی شاهرودی/ عربی.
 203. مبانی و تاریخ تحول اجتهاد/ حسین عزیزی/ فارسی.
 204. متن، ترجمه و شرح کامل کفایه الاصول/ جمشید سمیعی/ فارسی.
 205. محاضرات فى اصول الفقه/ سید ابوالقاسم موسوی خویی/ عربی.
 206. المحاورات الاصولیه الضروریه او واقع الاصول اللفظیه/ راضی نجفی تبریزی/ عربی.
 207. المحجه العلماء/ شیخ هادی نجم‌آبادی/ عربی.
 208. المحجه فی تقریرات الحجه/ آیت الله علی صافی گلپایگانی/ عربی.
 209. مخزن اللیالی فی فروع العلم الاجمالی/ شیخ عبدالله مامقانی/ عربی.
 210. المدخل الی عذب المنهل فی اصول الفقه/ ابوالحسن شعرانی/ عربی.
 211. المدخل الی علم الاصول دروس فی مبادی علم الاصول/ سید محمدکاظم حکیم/ عربی.
 212. مرقاه الاصول بحوث تمهیدیه فی الاصول الفقه/ بشیر النجفی/ عربی.
 213. مسایل من الاجتهاد والتقلید و مناصب الفقهیه/ شیخ حسن النوری الهمدانی/ عربی.
 214. المشتق عندالاصولیین/ شیخ محمد الیعقوبی/ عربی.
 215. مشکاه الاصول/ آیت الله سید حسین شمس/ عربی.
 216. مصابیح الاصول/ سید ابوالقاسم موسوی خویی/ عربی.
 217. مصادر الاسنتباط بین الاصولیین والاخباریین/ محمد عبدالحسن محسن الغراوی/ عربی.
 218. مصادر الحکم الشرعی والقانون المدنی/ آیت الله شیخ علی کاشف الغطاء/ عربی.
 219. مصباح الاصول (مکتبه الداوری)/ محقق بهسودی/ عربی.
 220. مصباح الاصول (موسسه احیاء آثار الامام الخویی)/ سید ابوالقاسم موسوی خویی/ عربی.
 221. مصباح الوسایل فی مطالب الرسایل/ محمد بن عبدالکریم موسوی تبریزی/ عربی.
 222. مصطلحات اصول الفقه عندالمسلمین/ رفیق العجم/ عربی.
 223. المصطلحات الاصولیه فی مباحث الاحکام و علاقتها بالفکر الاصولی/ عبدالله البشیر محمد/ عربی.
 224. مصطلحات الفقهاء والاصولیین/ محمدابراهیم حنفاوی/ عربی.
 225. مصطلحات المذاهب الفقهیه و اسار الفقه المرموز فی الاعلام والکتب والاراء والترجیحات/ مریم محمدصالح الظفیری/ عربی.
 226. مطارح الانظار (تقریرات الشیخ الاعظم الانصاری)/ میرزا ابوالقاسم کلانتری تهرانی/ عربی.
 227. معارج الاصول/ محقق حلی/ عربی.
 228. معالم الاصول/ زین الدین عاملی/ عربی.
 229. معاول العقول لقلع اساس الاصول/ محمد بن عبد نبی اخباری نیسابوری/ عربی.
 230. معجم اصطلاحات اصول الفقه/ عبدالمنار الراسخ/ عربی.
 231. معجم اصول الفقه/ خالد رمضان حسن/ عربی.
 232. معجم اصول الفقه المقارن معجم ثنایی اللغه/ تحسین البدری/ عربی.
 233. المعجم الاصولی/ شیخ محمد صنقور/ عربی.
 234. معجم الامصطلحات الفقهیه/--/ عربی.
 235. المعجم التطبیقی للقواعد الاصولیه فی فقه الامامیه/ محمدحسن ربانی بیرجندی/ عربی.
 236. المعجم الشامل للمصطلحات العلمیه والدینیه/ ابراهیم حسین سرور/ عربی.
 237. معجم الفقه التمهید/ علی بن عبدالقادر/ عربی.
 238. المعجم الفقهی لکتب الشیخ الطوسی/ محمدهادی حکیم - سلیمان عبدالله آبادی/ عربی.
 239. معجم المصطلحات الاصول الفقه عربی - انکلیزی/ قطب مصطفی سانو/ عربی.
 240. معجم المصطلحات السیاسیه فی تراث الفقهاء/ سامی محمد الصلاحات/ عربی.
 241. معجم المصطلحات الفقهیه والقانونیه/ جرجس جرجس/ عربی.
 242. معجم مصطلحات الفاظ الفقه الاسلامی/ سایر بصمه جی/ عربی.
 243. مفتاح الاحکام للمولی احمد النراقی/ احمد بن محمدمهدی نراقی/ عربی.
 244. مفتاح الاصول/ آیت الله اسماعیل صالحی مازندارنی/ عربی.
 245. مفتاح الوصول الی العلم الاصول/ شیخ محمد طیب فارسی/ عربی.
 246. المفید فی شرح اصول الفقه/ شیخ محمداسماعیل شهرکانی/ عربی.
 247. مقاصد الاصول/ آقا محمد سنگلجی/ فارسی.
 248. مقالات اصولی/ سید محمد موسوی بجنوردی/ فارسی.
 249. المقالات الغریه فی تحقیق المباحث الاصولیه/ میرزا صادق مجتهد تبریزی/ عربی.
 250. مقالید الهدی فی شرح العروه الوثقی (الاجتهاد والتقلید)/ سید عبدالرضا مرعشی شهرستانی/ عربی.
 251. المقدمات والتنبیهات فی شرح اصول الفقه/ شیخ محمود قانصوه/ عربی.
 252. ملاحضات الفرید علی فواید الوحید و رساله فی الخمس/ شیخ حسن الفرید گلپایگانی/ عربی.
 253. ملازه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری/ علی ربانی گلپایگانی/ فارسی.
 254. من کتاب بدایع الافکار فی الاصول/ المیرزا هاشم الاملی/ عربی.
 255. مناج الاصول/ علی محمدی خراسانی/ فارسی.
 256. منتهی الاصول (طبع جدید)/ آیت الله سید میرزا حسن بجنوردی/ عربی.
 257. منتهی الوصول غوامض کفایه الاصول من افادات سید ابوالحسن الاصفهانی/ محمدتقی املی تهرانی/ عربی.
 258. منهاج الاصول (و هومن افادات المحقق الاعلامه الشیخ ضیاءالدین العراقی)/ علامه محمدابراهیم کرباسی/ عربی.
 259. منهاج الهدی/ میرزا احمد زنجانی/ عربی.
 260. منیه المرتاد فی ذکر نفاه الاجتهاد/ میرزا محمد اخباری/ عربی.
 261. الموجز فی اصول الفقه یبحث عن الادله اللفظیه والعقلیه/ آیت الله جعفر سبحانی/ عربی.
 262. الموسوعه الفقهیه المیسره/ محمد رواس قلعه جی/ عربی.
 263. الموسوعه الفقهیه المیسره و یلیها الملحق الاصول/ شیخ محمدعلی انصاری/ عربی.
 264. نتایج الافکار/ ابراهیم موسوی/ عربی.
 265. نظره مستوعبه فی حدیث لاتعاد/ آیت الله محمدهادی معرفت/ عربی.
 266. نقد الاصول الفقهیه/ ملا محمدمحسن الفیض الکاشانی/ عربی.
 267. نهایه الایصال شرح فارسی اصول الفقه/ سید اشرفی سید حسن/ فارسی.
 268. نهایه الدرایه فی شرح الکفایه (طبع جدید)/ محمدحسین اصفهانی/ عربی.
 269. نهایه المامول فی شرح کفایه الاصول/ شیخ محمدعلی اجتهادی/ عربی.
 270. نهایه النهایه فی شرح الکفایه/ محقق ایروانی/ عربی.
 271. نهایه الوصول (شرح فارسی کفایه الاصول به روش پرسش و پاسخ)/ سید اشرفی سید حسن/ فارسی.
 272. النور المبین فی شرح التحریر و منهاج الصالحین الاجتهاد والتقلید/ سید نورالدین شریعتمدار جزایری/ عربی.
 273. هدایه الاصول/ سید محمدباقر موسوی اصفهانی/ عربی.
 274. هدایه الاصول فی شرح کفایه الاصول/ شیخ صدرا/ عربی.
 275. هدایه العقول فی شرح کفایه الاصول/ سید محمدعلی موسوی حمامی/ عربی.
 276. هدایه المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین/ محمدتقی رازی نجفی اصفهانی/ عربی.
 277. الهدایه الی اسرار الکفایه/ آیت الله اعتمادی/ عربی.
 278. هدایه فی شرح الکفایه/--/عربی.
 279. هذا کتاب التقریرات المسمی بالغوالی اللیالی فی فروع العلم الاجمالی/ محمود عرب الاراکی/ عربیض.
 280. هذا کتاب مهمات الاصول/ صدوقی اردبیلی/ عربی.
 281. الهییه العامه لقصور الثقافه/ سید محمدباقر صدر/ عربی.
 282. واژنامه تفضیلی فقه جزا/ یعقوب خاوری/ عربی.
 283. واژه‌شناسی اصطلاحات اصول فقه/ احمد قلی‌زاده/ فارسی.
 284. الوسیط قی قواعد فهم النصوص الشرعیه/ عبدالهادی الفضلی/ عربی.
 285. وسیله الوسایل فی شرح الرسایل/ سید محمدباقر یزدی/ عربی.
 286. وسیله الوصول الی حقایق الاصول (تقریرات آیت الله السید ابوالحسن الاصفهانی)/ محمدحسین النجفی الکلباسی/ عربی.
 287. وسیله الوصول الی حقایق الاصول/ سید ابوالحسن اصفهانی/ عربی.
 288. الوصایل الی الرسایل/ آیت الله سید محمد شیرازی/ عربی.
 289. الوصول الی کفایه الاصول/ آیت الله سید محمد شیرازی/ عربی.