ظریف اصفهانی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


ظریف اصفهانی، محمدحسن

قرن: ۱۳

خطاط و شاعر، متخلص به ظریف. از اعیان اصفهان و با بسمل، مؤلف تذکره ‌ى «دلگشا» دوستى داشت. وى از منشیان نظام‌ الدوله محمد حسین‌ خان صدر اصفهانى به شمار مى ‌رفت و در نوشت خط شکسته مهارت داشت و بعضى قرآن هاى خط میرزا احمد نیریزى، تراجم و خواص الآیات به خط اوست. ظریف شعر را نیز نیکو مى‌ سرود. از وى دیوان شعر بجاى مانده است.

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14