طیب طوفان هزار جریبی مازندرانی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


طیب طوفان هزار جریبی مازندرانی

قرن: ۱۲ (وفات: ۱۱۹۰ ق)

شاعر. مشهور به میرزا طیب. در هزار جریب مازندران به دنیا آمد. وى که از معاصران لطفعلى بیگ آذر بود، در جوانى سفرى به عراق عجم کرد و در اصفهان به هجوگویى‌ هاى رکیکى پرداخت. ولى در پایان عمر دست از هجوگویى برداشت و به عراق عرب رفت و در نجف دفتر هجویات خود را با آب شست و در منقبت امامان علیهم السلام شعر سرود. طوفان در نجف درگذشت.

از آثار وى: دیوان شعر.

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14