زیبایی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


زیبایی

قرن: 9

(س نهم ق)

شاعر. وى معاصر عبدالرحمان جامى بود. او را در شعر به مهارت و استادى ستوده‌ اند. «مجالس النفائس» او را از شاعران مرد دانسته و از او به اسم مولانا زیبایى یاد كرده است. ظاهراً تخلص او موجب شده كه تذكره ‌هاى بعدى او را جزو زنان شاعر قلمداد كنند. برخى تذكره‌ ها زیبایى خانم نیز نوشته ‌اند.

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14