زایر مشرقی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


زایر مشرقی

قرن: 14

(تو 1269 ش)، شاعر زرتشتى متخلص به زایر مشرقى. وى در مریم ‌آباد یزد به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتى را در زادگاهش به اتمام رسانید و در هیجده سالگى به بمبئى رفت و در آنجا به كار تجارت پرداخت. از اوست:


ز پندار نیكت سرانجام گیر كه پندار نیكت شود دستگیر

به گفتار نیك و به كردار نیك چو پندار نیكت بود در ضمیر

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14