رونق کرمانی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


رونق کرمانی، محمدحسین

قرن: ۱۲ (وف ۱۲۳۰/۱۲۲۵ ق)

شاعر و عارف. مشهور به رونق علیشاه. وى از نوادگان خواجه نصیرالدین طوسى بود و در بم ولادت یافت و در كرمان مسكن گزید. او شاگرد و جانشین نور علیشاه در شهر كرمان بود و بعد از رونق علیشاه، نظام علیشاه كرمانى شاگرد و جانشین وى شد. رونق کرمانی در كرمان وفات یافت.

میرزا محمدحسین در سرودن شعر استاد بود؛ چنان كه گفته‌ اند پروین اعتصامی اشعار او را در دیوانش به نام خود چاپ مى‌ كرده است كه این قول درست نمى ‌نماید، چه هیچ تشابهى بین اشعار هر دو دیده نمى ‌شود.

از آثار وى: «دیوان» اشعار؛ «مرآت المحققین»؛ «غرایب» در احوال مشتاق علیشاه و تتمه‌ى كتاب «جنات الوصال» نور علیشاه است كه سه دفتر از كتاب «جنات الوصال» از وى است.

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14