رضایی کاشانی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


قرن: 10

وفات: 995 ق

شاعر، كاتب، معروف به قارى روزمره. وى از كاشان بود با عرفى و غیرتى شیرازى و عارف لاهیجى و اوحدى بلیانى معاصر بود. وى را چون حروف را از مخرج ادا مى‌كرده، قارى مى‌خوانده‌اند.

وى گویا روزگار به كتابت مى‌گذرانیده و مردى نكته‌سنج بوده از وطن خود به خراسان سفر كرد در فتنه ازبكان به قتل رسید.

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14