راویان حدیث شیعه/حرف ل

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

ل أ

۹۷۸۳ - لاحق بن علاقة --- ج۱۵ ص۱۳۸

ل ب

۹۷۸۴ - لبیب الشاکری الکوفی --- ج۱۵ ص۱۳۸

ل ط

۹۷۸۵ - لطف الله بن عبد الکریم العاملی --- ج۱۵ ص۱۳۸

۹۷۸۶ - لطف الله بن عطاء الله الشجری --- ج۱۵ ص۱۳۹

۹۷۸۷ - لطف الله بن عطاء الله الحویزی --- ج۱۵ ص۱۳۹

۹۷۸۸ - لطف الله بن محمد مؤمن الشیرازی --- ج۱۵ ص۱۳۹

ل ف

۹۷۸۹ - لفافة النقاش الکوفی --- ج۱۵ ص۱۳۹

ل ن

۹۷۹۰ - لنجربن منوچهر --- ج۱۵ ص۱۴۰

ل و

۹۷۹۱ - لوط بن إسحاق --- ج۱۵ ص۱۴۰

۹۷۹۲ - لوط بن یحیى الأزدی ( أبو مخنف ) الکوفی --- ج۱۵ ص۱۴۰

ل ی

۹۷۹۳ - لیاکوکوش --- ج۱۵ ص۱۴۳

۹۷۹۴ - لیث --- ج۱۵ ص۱۴۳

۹۷۹۵ - لیث بن أبی سلیم --- ج۱۵ ص۱۴۳

۹۷۹۶ - لیث بن أبی سلیم الأموی الکوفی --- ج۱۵ ص۱۴۴

۹۷۹۷ - لیث بن أبی سلیمان --- ج۱۵ ص۱۴۴

۹۷۹۸ - لیث بن البختری --- ج۱۵ ص۱۴۴

۹۷۹۹ - لیث بن سلیمان --- ج۱۵ ص۱۵۷

۹۸۰۰ - لیث بن عبد الرحمان --- ج۱۵ ص۱۵۷

۹۸۰۱ - لیث بن کیسان --- ج۱۵ ص۱۵۷

۹۸۰۲ - لیث بن نصر --- ج۱۵ ص۱۵۷