راویان حدیث شیعه/حرف ظ

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

- ظ أ -

۶۰۳۲ - ظالم بن سراق --- ج۱۰ ص۱۸۶

۶۰۳۳ - ظالم بن ظالم --- ج۱۰ ص۱۸۶

۶۰۳۴ - ظالم بن عمرو --- ج۱۰ ص۱۸۷

۶۰۳۵ - ظاهر بن أبی المفاخر الحسینی --- ج۱۰ ص۱۸۷

- ظ ب -

۶۰۳۶ - ظبیان بن عمارة التمیمی --- ج۱۰ ص۱۸۷

- ظ ر -

۶۰۳۷ - ظریف --- ج۱۰ ص۱۸۷

= ظریف بن ناصح ۱۰ / ۱۸۹ --- ج۱۰ ص۱۸۷

۶۰۳۸ - ظریف أبو الحسن --- ج۱۰ ص۱۸۸

= ظریف بن ناصح ۱۰ / ۱۸۹ --- ج۱۰ ص۱۸۸

۶۰۳۹ - ظریف الأکفانی --- ج۱۰ ص۱۸۸

= ظریف بن ناصح ۱۰ / ۱۸۹ --- ج۱۰ ص۱۸۸

۶۰۴۰ - ظریف بن ناصح --- ج۱۰ ص۱۸۹

۶۰۴۱ - ظریف خادم أبو نصر --- ج۱۰ ص۱۹۱

- ظ ف -

۶۰۴۲ - ظفر بن حمدون --- ج۱۰ ص۱۹۱

۶۰۴۳ - ظفر بن الداعی الحمدانی --- ج۱۰ ص۱۹۱

۶۰۴۴ - ظفر بن الداعی الاسترآبادی --- ج۱۰ ص۱۹۲

۶۰۴۵ - ظفر بن الهمام --- ج۱۰ ص۱۹۲

- ظ ه‍ -

۶۰۴۶ - ظهیر بن نافع --- ج۱۰ ص۱۹۲

۶۰۴۷ - ظهیر بن عمارة البارقی الکوفی --- ج۱۰ ص۱۹۲

۶۰۴۸ - ظهیر الدین بن علی العاملی العینائی --- ج۱۰ ص۱۹۲

۶۰۴۹ - ظهیر والد الحکم بن ظهیر الفزاری الکوفی --- ج۱۰ ص۱۹۳