راویان حدیث شیعه/حرف ذ

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چند نکته در مورد این فهرست:

  1. منظور از راویان حدیث شیعه در این فهرست، راویانی است که درسلسله سندهای احادیث شیعه به عنوان راوی حدیث آمده اند و حدیث شیعه به واسطه آنها به دست ما رسیده است. این افراد همگی شیعه نیستند و تعدای از آنها از مذاهب دیگرند.
  2. این فهرست از معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خوئی استخراج گردیده که می توانید متن آن را در اینجا مشاهده نمایید.
  3. در سمت راست هر یک از اسامی شماره آنها در معجم رجال الحدیث خوئی و در سمت چپ آدرس آنها در این کتاب آمده است.

ذ ب

۴۴۷۶ - ذبیان --- ج ۸ ص ۱۵۴

۴۴۷۷ - ذبیان بن حکیم --- ج ۸ ص ۱۵۴

ذ ر

۴۴۷۸ - ذریح --- ج ۸ ص ۱۵۵

۴۴۷۹ - ذریح بن محمد --- ج ۸ ص ۱۵۶

ذ و

۴۴۸۰ - ذو الفقار بن أبی الشرف --- ج ۸ ص ۱۶۰

۴۴۸۱ - ذو الفقار بن أبی طاهر --- ج ۸ ص ۱۶۰

۴۴۸۲ - ذو الفقار بن کامروا --- ج ۸ ص ۱۶۰

۴۴۸۳ - ذو الفقار بن محمد --- ج ۸ ص ۱۶۰

۴۴۸۴ - ذو الفقار بن معبد --- ج ۸ ص ۱۶۰

۴۴۸۵ - ذو المناقب بن طاهر --- ج ۸ ص ۱۶۱

۴۴۸۶ - ذویبة أبو قبیصة --- ج ۸ ص ۱۶۱