البیضه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دشتي هموار و بي گياه را بیضه گويند. اين زمين بين عذیب و واقصه و متعلق به بني يربوع بن حنظله بوده است و به دليل سفيدي و روشني به آن بيضه مي گويند. امام در اين منزل سخن راني آتشين و با شكوهي ايراد فرمودند و در سخنان خود با استناد به سخنان پيامبر به معرفي نظام حاكم اموي و قانون شكني آن، جايگاه امام، بيان دلايل حركت و قيام، چشم انداز آينده، حركت و سرزنش پيمان شكنان، معرفي خود به عنوان اسوه و رابطه امام با جامعه پرداخت.

منابع

11.jpg
واقعه عاشورا
قبل از واقعه
شرح واقعه
پس از واقعه
بازتاب واقعه
وابسته ها