الأربعون حدیثا فی حقوق الإخوان (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
الارب‍ع‍ون‌ ح‍دی‍ث‍ا ف‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ الاخ‍وان‌.jpg
نویسنده اب‍ن‌ زه‍ره‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌
موضوع احادیث شیعه/ اربعینات
زبان عربی
تعداد جلد 1
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ب‍ی‍ل‌ رض‍ا ع‍ل‍وان‌

الأربعون حدیثا فی حقوق الإخوان تألیف محی الدین محمد بن عبدالله الحسینی ابن زهره الحلبی از جمله کتاب‌های حدیثی - اخلاقی به شمار می‌رود.

معرفی اجمالی کتاب

از رساله هاي حديثي اخلاقي شيعه در سده هفتم درباره حقوق و تكاليف مسلمانان و مؤمنان نسبت به همديگر است. در مجموع چهل حديث به صورت مسند و مرسل از متون كهن در اهميت حفظ آبروي مؤمن، رفع نيازها، احترام و اكرام، كمك مالي و دوستی نسبت به مؤمنان آمده است. در مقدمه به تفصيل درباره مؤلف و آثار و احوال او سخن رفته و در پانوشت صفحات نشاني مآخذ و مصادر بدست آمده و در پايان فهارس فني براي اعلام كتاب تهيه شده است.

منابع